Obec

Kultura

Kultura neodmyslitelně patřila a stále patří k životu obce. Na lidové zvyky a tradice našich předků navazují obecní slavnosti se starobylou Jizdou kole obila, národopisný soubor Ondřejnica, festival Poodří Františka Lýska. Život duchovní rozvíjí místní římskokatolická farnost s diecézním střediskem pro mládež. Významný podíl mají i další složky - obecní knihovny ve Staré Vsi a Košatce, kroužky při mateřské škole, základní škole nebo základní umělecké škole.