Kontakty

Kontakty

Telefon - obecní úřad: 558 669 201
558 669 250

Fax – obecní úřad: 558 662 792
E-mail: oustaraves@stara-ves.cz
Identifikátor datové schránky: asxbfrf

Zaměstnanci obecního úřadu

Pallo Zuzana   oustaraves@stara-ves.cz

 • vedení spisové agendy
 • příjem stížnosti od občanů
 • informace o obecních vyhláškách, usneseních RO a ZO
 • kopírování listin občanům
 • sociální záležitosti
 • vydávání a přijímání formulářů pro stavební komisi
 • vydávání a přijímání formulářů pro komisi životního prostředí
 • příjem žádosti o obecní byty
 • výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku  

Kučová Jana   kucova@stara-ves.cz

 • rozpočet obce, účetnictví obce
 • evidence majetku obce
 • nájemní smlouvy
 • nájmy z bytů 

Pavlosková Bronislava   pavloskova@stara-ves.cz

 • matriční záležitostipřihlašování občanů k trvalému pobytu
 • hlášení svateb, pohřbů
 • vydání matričních dokladů prvopisů i druhopisů
 • ověřování podpisů a listin
 • příjem žádosti o rušení trvalého pobytu
 • platby občanů v hotovosti
 • přidělování čísel popisných
 • výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku 

Novobilská Ivana   novobilska@stara-ves.cz

 • agenda evidence komunálního odpadu
 • platby poplatků za komunální odpad
 • nedoplatky za komunální odpad
 • přihlášení, odhlášení poplatníka
 • ohlášení narození
 • agenda evidence psů
 • platby poplatků za psy
 • nedoplatky za psy
 • přihlášení, odhlášení poplatníka
 • agenda odvádění odpadních vod kanalizací
 • vyhotovení smluv o odvádění odpadních vod kanalizací
 • fakturace za stočné
 • platby za stočné
 • platby za nájem bytu a služby 
 • hřbitovní poplatky

Dorotík Jaroslav - hospodář obce   dorotik@stara-ves.cz

 • hlášení občanů o poruchách osvětlení, vody, dopravního značení
 • správa a údržba místních komunikací
 • správa a údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • organizační zajištění provozu sběrného dvora
 • organizace svozu komunálního odpadu
 • hlášení občanů o volně pobíhajících psech 

 

Daňková Michaela
- knihovna   knihovna@stara-ves.cz
- informační centrum   dankova@stara-ves.cz

 • registrace, výpujčky, obecní knihovna
 • informační cetrum
 • kulturní komise
 • web

 

Úřední hodiny: 

Pondělí 7:30 - 11:30      12:15 - 17:00

Úterý     7:30 - 11:30 

Středa   7:30 - 11:30      12:15 - 17:00

Čtvrtek  7:30 - 11:30 

Pátek     7:30 - 11:30 

Důležitá spojení

 • Tísňová linka 112
 • Hasiči 150
 • Záchranka 155
 • Policie 158


Jízdní řády www.idos.cz

Krajský úřad MSK www.kr-moravskoslezsky.cz

Portál státní správy www.portal.gov.cz

Magistrát města Ostravy   www.ostrava.cz