Český zahrádkářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Místní základní organizace byla založena 7. června 1962. Je samostatným právním celkem, který se řídí Stanovami ČZS. Jedná se o svazek dobrovolných zájemců o zahrádkářskou činnost. Orgány základní organizace jsou:

Na počátku roku 2006 měla organizace, vedená p. Jaroslavem Foltou, 124 členů a obhospodařovala majetek v hodnotě 3.209.000 Kč. Jedná se zejména o objekt Domu zahrádkářů s menším sálem, využívaným pro pořádání výstav i společenských akcí. Jeho součástí je také pěstitelská pálenice a moštárna.

Od roku 1983 nepřetržitě trvá družební spolupráce se zahrádkářskou organizací ve slovenské obci Raková. Členové obou organizací se pravidelně navštěvují a předávají si poznatky a zkušenosti ze svého oboru.

Náplň činnosti tvoří především organizování každoroční výstavy ovoce, zeleniny a v poslední době i řemeslných a uměleckých výrobků místních občanů, ke zpestření přispívají i výtvarné práce žáků místní základní školy. Dále se uskutečňují pro členy i nečleny organizace odborné přednášky a zájezdy.

Kontaktní osoba:
předseda Pelíšek Petr, tel. 737 257 709
jednatel Světluška Dostalíková, tel. 734 594 156

Aktualizace 28. 1. 2016INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx