Tradice

Starší generace nám zanechaly odkaz, který shromažďuje nepřebernou pokladnici lidové kultury, hudebních, sportovních i divadelních tradic. Velmi dobrou úroveň si udržuje Sbor dobrovolných hasičů, založený již roku 1895. Na 1. stálý hudební soubor z roku 1900 navazuje dechová hudba Zámecká kapela, výbornou úroveň donedávna měl smíšený pěvecký sbor. Jím pořádaný festival Staroveské arkády, využívající výborných akustických vlastností zámku, si získal v 70. - 80. letech 20. století velkou popularitu v širokém okolí. Bohaté tradice sportovní, podnícené vznikem spolku Sokol roku 1906, rozšířily od 1. čtvrtiny 20. století kořeny ryze českého sportu - národní házené. Staroveské mužstvo je dlouholetým účastníkem celostátní 1. ligy a jeho zápasy lákají do areálu místní tělovýchovné jednoty stovky fanoušků. Zvláštní popularitu si v proběhu desetiletí získalo divadlo. Jeho úroveň pozvedla před 2. světovou válkou osobnost Oldřicha Štětky - ředitele jedné z posledních kočovných divadelních společností u nás- který se v obci usadil. K tradicím neodmyslitelně patří lidová slovesnost. Zásluhou učitelky Elišky Krejčíčkové vznikl na místní škole v roce 1977 zpočátku nenápadný kroužek lidí zapálených pro folklór. Dnes - po více než čtvrtstoletí činnosti - má Lidový soubor písní a tanců Ondřejnica kolem 120 členů a může se pochlubit úspěšnými vystoupeními na festivalech v Polsku, Francii, Turecku, Itálii či Dánsku. Díky navázaným kontaktům mohli naopak Staroveští ocenit umění exotických hostí například z Turecka, Dánska i Japonska.

Staleté kořeny má také zvyk zvaný "Jizda kole obila." Při něm v minulosti objížděli jezdci na vyšňořených koních kolem vesnice a výplatou selských synků lískovkou byly mladíkům vštěpovány do paměti hranice polnosti. Starobylou zvyklost, znovu oživenou roku 2000 u příležitosti představení obecních symbolů, provázejí každoročně letní obecní slavnosti s bohatým kulturním programem.

Místní část Košatka leží 2 km severozápadním směrem a protínají ji dvě řeky - Odra a Lubina. Díky tomu, že tudy neprocházejí žádné významnější komunikace, si Košatka uchovala klidný venkovský charakter dokreslený sousedními přírodními klenoty - kouzelnými zákoutími neporušené přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří a malebnými jistebnickými rybníky. Krásu krajiny oceňoval při svých častých návštěvách i básník Petr Bezruč.

Aktualizace 27. 11. 2012



INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx