Sokol Košatka

Naše jednota patří do župy Moravskoslezské a ta spolu s dalšími župami z celé republiky spadá do České obce sokolské. Historie naší jednoty podle dobových fotografií spadá až do roku 1926. V roce 2002 jsme opět navázali na odkaz našich předků a obnovili po dlouhé době činnost Sokola Košatka. V minulosti se činnost především soustředila na výchovu sportovního ducha v každém členu Sokola. Nyní se zaměřujeme na organizování sportovních a soutěžních dnů pro děti i rodiče, pořádáme plesy a výlety. Zároveň se snažíme pomalu rekonstruovat svěřený majetek, který léta chátral. Jsou to zděné budovy na prodej občerstvení a házenkářské šatny, které už neslouží svému účelu. Nyní budou v závislosti na finančních prostředcích přebudovány na klubovnu pro mládež. Zmiňované objekty se nacházejí v pěkném přírodním areálu areálu pod lipami u restaurace Odra v Košatce.

V čele naší jednoty stojí bratr starosta Jiří Chmelíček a osmičlenný výbor.

Kontakt: 558 669 450
Jednatelka: Renáta Foltová.

Aktualizace 13. 4. 2006INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx