Partnerství Stará Ves n. O. – Raková


„FOND MIKROPROJEKTŮ“

         

Úvodem

„Rozešli jsme se proto, abychom se mohli zase spojovat.“

Často používané rčení velmi výstižně zachycuje stav, vzniklý k 1. 1. 1993, kdy se český a slovenský národ pokojnou cestou vydaly na cestu samostatnosti. Vůle politiků však mohla rozdělit pouze území, instituce, nikoli vazby mezi lidmi. Nezaniklo ani přátelství mezi dvěma obcemi, vzdálenými od sebe 75 km a oddělenými najednou státní hranicí – mezi slovenskou Rakovou a moravskou Starou Vsí nad Ondřejnicí.

Zlomovým datem, kterým se oba státy naplno začlenily do procesu evropská integrace a začaly hledat cestičku k novému sbližování, je 1. květen 2004, kdy se Česká republika i Slovenská republika staly plnoprávnými členy Evropské unie. Můžeme pyšně konstatovat, že naše obce na obou stranách hranice měly v této chvíli před ostatními hodně velký náskok. V našem případě totiž už nešlo o navazování spolupráce, ale o její prohlubování. Evropské fondy pak jen zvýšily možnosti posilování kontaktů.

Evropské fondy podporují i začleňování dalších členských zemí. V duchu tohoto trendu navázaly Stará Ves i Raková příhraniční spolupráci a uzavřely na konci roku 2009 partnerskou dohodu s další obcí – gminou Lipowa z Polské republiky.

Chronologie hlavních událostí

Jak to všechno začalo?

Odpoveď na túto otázku nám poskytol člen ZO SZZ Raková pán Ladislav Strýček:

„V roku 1981 som nastúpil ako vojak z povolania na rádiolokačnú vojenskú základňu v Starej Vsi nad Ondřejnici. Začiatkom r. 1982 som sa zoznámil s pánom Jaroslavom Máchom (1916 - 1997) - vtedajším predsedom ČSZ, ktorý pracoval ako údržbár na vojenskej základni. Ešte v tom roku, keďže v okolí nášho pracoviska bola bohatá úroda sliviek, nám pán Mácha ponúkol možnosť využiť pálenicu ich zväzu. Na jar sme túto možnosť využili a pri pálení sme nadväzovali nové kontakty a utužovali vzniknuté priateľstvá i s ďalšími členmi zväzu, ktorí v rámci svojej činnosti nemali len pálenicu, ale i muštáreň. Myšlienka na muštáreň ma zaujala natoľko, že som s tým oboznámil náš rakovský výbor s vtedajším predsedom Ignácom Jurčackom (neb.). Rakovský výbor sa ihneď rozhodol kontaktovať so Starou Vsou n. O. a prvú májovú sobotu r. 1983 sa uskutočnila prvá návšteva členov ZO SZZ z Rakovej v muštárni v Starej Vsi. Zloženie delegácie bolo nasledové: Ignác Jurčacko (neb.), Milan Poláček (neb.), Pavol Harvaník (neb.), Milan Maslík a Stanislav Honíšek. Tu sme ich srdečne přivítali - ja ako rodák z Rakovej a pán Mácha, ktorý ochotne prijal ponuku na ďalšiu spoluprácu. Po prehliadke muštárne i pálenice nám členovia ČSZ Stará Ves n. O. prisľúbili odbornú pomoc a poradenstvo pri budovaní našej muštárne v Rakovej a tým začala aktívna spolupráca medzi našimi spolkami, ktorá pokračuje dodnes. V ďalších rokoch sa spolupráca rozrástla na každoročné návštevy, kde si v priateľskom duchu upevňujeme priateľské vzťahy a taktiež vymieňame odborné skúsenosti v oblasti záhradkárstva. Pevne verím a dúfam, že táto dlhoročná už tradícia bude pokračovať i naďalej a v zdraví sa s našimi priateľmi, ktorí nám akosi prirástli k srdcu, opäť stretneme.“

Průlet historií partnerské spolupráce

Dobrat se k nějakému výčtu vzájemných návštěv z obou stran hranice, to dnes už není možné. Oficiální výjezdy totiž doplňuje nespočet setkání jednotlivců, kteří si pomáhají řešit problémy zahrádkářské, chovatelské, obecní, ale taky osobní. Kde myslíte, že se pekly koláče pro svatbu dcery bývalého rakovského starosty? No přece ve staroveské pekárně!

Je ovšem pravda, že k zintenzivnění vzájemné spolupráce přispěl – paradoxně – rozpad jednotného státu a následující zapojování do struktur Evropské unie, zejména „startovní“ unijní program přeshraniční spolupráce se složitým názvem Interreg IIIA. Na něj v krátkém sledu navázaly další projekty. Také tuto moderní fázi spolupráce, tentokrát už velmi dobře zadokumentovanou, zachycuje následující chronologický přehled, jakýsi průřez historií partnerství dvou obcí na opačných stranách státní hranice.

Mezinárodní projekty

a) Přes přátelství k hlubšímu poznání, 2006 – 2007, Interreg IIIA - První projekt evropské spolupráce

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se spolu s partnerskou obcí Raková od roku 2006 aktivně zapojily do iniciativy Evropských společenství Evropské komise pro členské země Evropské unie, projektu Interreg III A. Jeho cílem bylo prohloubit přeshraniční spolupráci mezi slovenskou obcí Raková a českou obcí Stará Ves nad Ondřejnicí a dále upevnit vzájemné kontakty, navázané mnohem dříve.

Přehled aktivit projektu Interreg IIIA:

Podrobnější program jednotlivých akcí

b) Chceme o sobě vědět víc, 2010 – 2011 - Druhý projekt evropské spolupráce

Hlavním cílem projektu je navázat na úspěšný rozvoj kontaktů z nedávné minulosti, ovšem ve větším rozsahu a s vyšší kvalitou, podchytit zájem dětí tak, aby mladí lidé k sobě nacházeli cesty, prohlubovali pocit sounáležitosti, zvyšovali úroveň jazykového i lidského porozumění. Dalším cílem je zvýšení informovanosti i vzájemné pomoci mezi spolky i občany obou obcí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Přehled aktivit projektu Chceme o sobě vědět víc

Podrobnější program jednotlivých akcí projektu Chceme o sobě vědět víc

        

        

        

        

c) Ukážeme Vám, čo vieme, 2011 - Třetí projekt evropské spolupráce

Hlavním cílem je navázat na úspěšný rozvoj kontaktů s orientací na rozšíření a zkvalitnění spolupráce partnerských obcí a zájmových skupin obyvatel. Nositelem projektu je obec Raková.

Přehled aktivit projektu Ukážeme Vám, čo vieme

Podrobnější program jednotlivých akcí projektu Ukážeme Vám, čo vieme

 • 10. 6. 2011 - začátek realizace třetího společného projektu s názvem Ukážeme Vám, čo vieme v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013 na rok 2011.
 • Staroveské obecní slavnosti 10. – 11. 6. 2011 – 40členná delegace z Rakové na 2 dny navštívila Starou Ves, byla hosty slavností, selky z Rakové přednesly hraběti Podstatskému před zámkem zdravici a zazpívaly mu, poté ještě vystoupily jako soubor Rakovanka na pódiu v rámci hlavního programu.

 • Spolkový den – dvoudenní návštěva spolků v Rakové 13. – 14. 8. 2011. Aktivity se zúčastnili představitelé obce, zástupci škol, zahrádkáři, členové Klubu důchodců, dobrovolného hasičského sboru, chovatelského a rybářského sdružení ze Staré Vsi i Rakové za účelem rozvoje spolupráce, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Zahrádkáři se zúčastnili slavnostní schůze konané při příležitosti 50. výročí založení Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej. Pro další účastníky byl zorganizován poznávací program – exkurze v skanzenu Vychylovka a návštěva Slovenského orloja v Starej Bystrici, prohlídka obce s ukončením aktivity v Areáli zdravia v Rakovej společným posezením a zpěvem. Taktéž byla podepsána partnerská dohoda o spolupráci rybářských spolků obou obcí.


          

 • Hodové dny – jednodenní návštěva hodů v Rakové 11. 9. 2011 s delegací obce, zahrádkářů (včetně nestora organizace pana Vlastimila Filipce), hasičů, chovatelů, Klubu důchodců. V programu vystoupil staroveský folklorní soubor Ondřejnica a představil obyvatelům Rakové lidové tradice Lašska. Cílem aktivity bylo seznámení široké veřejnosti Rakové a jejího okolí s těmito tradicemi.
 • Mikulášská nadílka – 3. 12. 2011.

  d) Rozumíme si…, rok 2012 - Čtvrtý projekt evropské spolupráce

  "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty."

  Přehled aktivit projektu Rozumíme si…

  • Začátek realizace 1. 4. 2012
  • Za krásami Slovenska – dvoudenní návštěva staroveských dětí v Rakové, 4.-5. 6. 2012
  • Poznáváme, soutěžíme – dvoudenní návštěva rakovských dětí ve Staré Vsi, 18.-19. 6. 2012
  • U nás to všechno začalo – 15. 9. 2012 slavnostní schůze k 50. výročí vzniku staroveských zahrádkářů s účastí delegace z Rakové, první kontakt mysliveckých organizací
  • Mlčení necháme rybám 1 – jednodenní program, rybářské závody dětí ve Staré Vsi, 29. 9. 2012
  • Mlčení necháme rybám 2 – dvoudenní program s rybářskými závody ve Staré Vsi, 12.-13. 10. 2012
  • 30. 11. 2012 – ukončení projektu

  Podrobnější program jednotlivých akcí projektu Rozumíme si…

 • Za krásami Slovenska – ve dnech 4.-5. 6. 2012 proběhla dvoudenní návštěva staroveských školáků v Rakové. První den patřil poznávacímu programu: návštěvě místní ekofarmy, společné výuce ve škole, pobytu v Areálu zdravia se společným sportovně-vzdělávací programem. Po noci v kouzelném prostředí Staré Bystrice následoval turistický výšlap na Malou Fatru a návštěva Jánošíkovy Terchové.

          

 • Poznáváme, soutěžíme – děti z Rakové absolvovaly 18.-19. 6. 2012 dvoudenní návštěvu ve Staré Vsi. Dopoledne prvního dne patřilo pěvecké soutěži XIXA Star, návštěvě tříd se společnou výukou, odpoledne se účastníci vystřídali při vědomostních i dovednostech disciplínách a při návštěvě areálu staroveských rybářů. Večer patřil sportu, debatám i táboráku. Druhého dne proběhla návštěva muzea Tatry Kopřivnice a starobylého „moravského Betléma“ - Štramberka.

          

 • U nás to všechno začalo – staroveští zahrádkáři připravili slavnostní schůzi k 50. výročí vzniku místní organizace. Do Staré Vsi dorazila početná delegace z Rakové, hosté navštívili výstavu ovoce a zeleniny i expozici k dějinám spolku v zámku, dále Miniarboretum U Holubů ve Staříči. Po schůzi se zahrádkáři odebrali k Domu zahrádkářů, kde byla slavnostně zasazena jabloň – strom přátelství a odhalena pamětní deska – dar slovenských přátel. Uskutečnil se i první kontakt mysliveckých organizací v čele s předsedy – Ing. Kuklou a JUDr. Šámajem.

          

 • Mlčení necháme rybám 1 – jednodenní program 29. 9. 2012 ve Staré Vsi zahrnoval během dopoledne rybářské závody dětí na brušperské přehradě s účastí mladých rybářů z Rakové, odpoledne děti v doprovodu rodičů navštívily líheň - rybochovné zařízení staroveské rybářské organizace.

          

 • Mlčení necháme rybám 2 – dvoudenní program s rybářskými závody bez rozdílu věku proběhl ve Staré Vsi 12.-13. 10. 2012. Hlavními organizátory byli opět zástupci rybářského svazu ze Staré Vsi. Páteční večer účastníkům zpříjemnila tříčlenná lidová kapela z Rakové, která vylepšovala náladu i druhého dne během závodů, zvláště těm, kterým to "nebralo".

          

  Aktualizace 17. 7. 2013 • INFO:

  Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
  Mužů: 1 373
  Žen: 1 404
  Výška: 240 m. n. m.
  Rozloha: 18,79 km2
  Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
    130 (Košatka)

  Nejčastější příjmení:
  Palička, Novobilský a Novobílský

  SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

  http://www.zs-staravesno.cz

  https://www.navstevalekare.cz

                      http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx