Křesťanské společenství

* O sboru a křesťanech


POZVÁNÍ K ODPOČINUTÍ


Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Evangelium podle Matouše 28:4


Žijeme v uspěchané době, kdy na člověka působí z mnoha stran spousta nepříjemných vlivů. Mnozí pod těmito tlaky a stresy klesáme a nedokážeme už někdy prožívat ani obyčejné štěstí z obyčejných věcí. S přibývajícím věkem navíc nacházíme čím dál méně sil věci ve svém životě nějak znatelně měnit. Své spočinutí a naplnění našich životních představ se člověk snaží najít porůznu - v zábavě, v práci, v rodině, v kultuře. Pokouší se zanechat zde na zemi po sobě nějakou stopu.

Přestože v některých z těchto oblastí třeba i dosahujeme úspěchů, nalézt trvalou radost a odpočinutí naší utrápené duši, je stále jistým způsobem nedosažitelný cíl. A člověk zjišťuje, že ke štěstí a pokoji nakonec nepomůže ani sebevětší získané jmění, ani přátelské vztahy, dokonce ani plné zdraví. Vše totiž pomíjí…

Ale přesně, a v zásadě jen toto, Bůh od člověka chce. Aby věřil , věřil v Něj a věřil Jemu. Co je to vlastně víra ? Bible o ní v Novém Zákoně v listu Římanům říká, že „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“. Víra jako božská ctnost tedy neznamená jen „domnívat se“ nebo jenom „být o něčem přesvědčen“, nýbrž obsahuje také naději a spolehnutí. Od člověka je očekáván vědomý a aktivní krok vpřed. To chce notnou dávku odvahy.

Bůh, Stvořitel, člověku jakožto dílu Jeho vlastních rukou, přitom cestu k Němu ulehčuje. Činí ji ne nedosažitelnou ! Již dva tisíce let lidé předávají dále dobrou zprávu, evangelium, o dosažitelnosti své záchrany. Ta je člověku na dosah vírou v Ježíše Krista, jako osobního spasitele každého člověka.

Každý člověk tak má rovnocennou možnost mít vztah s Bohem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Obrácením svého srdce ke spravedlnosti, pokáním (vyznáním lítosti nad svými skutky) každý může dát prostor Bohu, aby k němu přišel a udělal si u něj příbytek. Nechá-li se pak Jím člověk vést, čeká jej odměna, věnec vítězství, kterým je život v Božím království, v němž nebude ani pláč, ani nemoc, ani smrt.

Misijní skupina Křesťanského společenství Ostrava a kreativní dílna ARCHA byly z důvodu rekonstrukce zámku přemístěny do přízemních prostor v Domě zahrádkářů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Otevřeno je od 1. října 2017:
ARCHA ve středu od 15:30 hodin.
Misijní skupinka KSO v pátek od 17:00 hodin.

* AkceKontakt:

E-mail: misie-staraves@seznam.cz

Aktualizace 04. 12. 2016INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx