Košatka nad Odrou

Skupinka stavení vsazených mezi poli, lesíky, loučkami. Drobná částečka Moravskoslezského kraje, lemovaná vodou – mohutným tokem a meandry řeky Odry, pomalu tekoucí Lubinou, a potom rybníky, rybníky a zase rybníky. Voda po staletí přinášela a stále přináší tomuto dílku krajiny užitek, životodárnou vláhu, ale často také zkázu, pocit marnosti a strach. Tak by se dal ve zkratce popsat kraj, kde leží původně malá vesnička Košatka nad Odrou, v současnosti osada Košatka jako místní část Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Košatka nad Odrou vznikla v roce 1923 spojením samostatných obcí Velká Košátka a Malá Košátka. Dnes tvoří osadu asi 125 čísel popisných s téměř 400 obyvateli. O jejich spokojenost a zábavu se starají místní spolky, z nichž na prvním místě stojí Tělocvičná jednota Sokol, bohaté tradice má SDH Košatka s kořeny v roce 1922 a myslivecké sdružení Soutok Košatka. Pro potřeby obyvatel slouží nejen restaurace Odra s moderně vybaveným sálem, ale i nově vybudovaný volnočasový areál s umělým povrchem, který byl vybudován v průběhu roku 2010 na místě bývalého travnatého hřiště spolu s dětským koutkem a sociálním zázemím.

Život obce, ležící stranou všech hlavních komunikací, v minulosti dotvářely místní spolky, provozující divadelní představení, cvičení Sokolů včetně činného družstva národní házené, myslivci, ale od roku 1924 také dechová Košatská kapela, která dosáhla vysoké úrovně a proslula v širokém okolí. Bohatý kulturní život spojený s udržování národních tradic a zvyků přitáhl a okouzlil také velikány naší národní kultury: Petra Bezruče a Leoše Janáčka, kteří z návštěv Košatky čerpali poučení a inspiraci pro svá díla.

Novou kapitolu v životě obce přináší začátek roku 2011, kdy je z popudu Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí v Košatce oficiálně ustaven osadní výbor, jehož hlavním cílem je spolupodílet se na dalším rozvoji osady spolu s aktivnějším přispěním samotných obyvatel.

Vše o dění v osadě Košatka nad Odrou najdete i na webových stránkách www.kosatka-no.cz

Aktualizace 10. 6. 2011INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx