Historie tělovýchovného hnutí

V Praze je PhDr. Miroslavem Tyršem založena roku 1862 tělocvičná jednota Sokol. Ideje sokolského hnutí se kolem roku 1900 postupně začínají objevovat i na Ostravsku. Od počátku 20. století dochází k rozvoji spolkové činnosti. Hlavními nositeli pokroku jsou tělocvičné spolky Sokol, Orel a DTJ (Dělnická tělocvičná jednota), ale k náplni činnosti zdaleka nepatří jenom „cvičení těla“ – stejnou pozornost jejich členové věnují divadlu, hudbě, vzdělávání. Své místo zde má i politická orientace těchto spolků.

Aktualizace 30. 8. 2011INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx