Sbor dobrovolných hasičů v Košatce

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce byl založen 29. 1. 1922. K členství se přihlásilo 46 členů činných a 36 přispívajících - tj. celkem 82.

Výbor byl zvolen takto:

Starosta:     Chvostek Rudolf - rolník
Náčelník:     Sýkora Miloš - chalupník
      Šlejtr Bohumil - pekař
Jednatel:     Kudělka Josef - učitel
Zbrojíř:     Korpas Adolf - kovář
Trubač:     Stuchlý Karel, Tomášek František, Rypel František, Nováček

27. 5. 1923 byla otevřena hasičská zbrojnice.

V září 1938 byla Košatka začleněna do Sudet. Sbor cvičil pod vedením německého četníka. Po dobu okupace sborová činnost ustala. Jak píše kronikář - "konáno s odporem pouze to, co bylo německými úřady nařizováno". 2. 5. 1945 byla obec osvobozena a sbor pokračoval ve své činnosti.

V roce 1954 vybojovaly ženy SDH Košatka nad Odrou v Praze titul "Mistr republiky" v požárním sportu, 1. srpna 1965 byla slavnostně otevřena do dnešní podoby přestavěná hasičská zbrojnice, 27. května 1999 byla dokončena vnitřní úprava a oprava budovy, silně poškozené povodněmi z roku 1997.

V roce 2002 oslavil sbor 80 let trvání. Při této příležitosti jsme pozvali a navázali družbu s hasiči z Ustroně-Lipovce z Polska. V roce 2004 jsme jim návštěvu oplatili při oslavě 75 let od svého založení. Polští hosté se zúčastnili také slavného dne našeho sboru - předání nového hasičského auta, pořízeného z prostředků Obecního úřadu ve Staré Vsi n. O. Této akce se zúčastnil i primátor města Ustroně.

K naší činnosti patří protipožární prevence a hašení požárů, záchrana a pomoc při povodních, organizování kulturních a sportovních akcí. Významná je výchova mladé generace v hasičském kolektivu.

Sbor má v současné době 36 členů, z toho 4 ženy.

Kontakt: milankorpas@seznam.cz

Současné vedení SDH:

Starosta:     Kateřina Chvostková     Tel. +420 776 734 534
Náměstek:     Jakub Janošek     Tel. +420 721 096 855
Velitel:     Rostislav Venclík     Tel. +420 732 964 404
Jednatel:     Ing. Pavel Klučik     Tel. +420 605 553 472

Aktualizace 28. 01. 2016INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx