Fotogalerie

Zpět

Historický spolek - 3.seminář
Vloženo: 13.07.2018

V pátek 12. července se v hasičárně sešli opět členové a příznivci historického spolku. Mezi tématy schůzky bylo mimo jiné co určovat a popisovat na nalezených archívních fotografiích a dokumentech, které se budou digitálně upravovat. Ukázka videa z letošních Obecních slavnosti z historie a historického spolku úsměvně pobavila. Zaujalo promítnutí a výklad nalezených archívních dokumentů z naší obce a okolí. Vděčným tématem bylo určování osob z dobových fotografií.

Zmoklý Den dětí
Vloženo: 04.07.2018

Svátek dětí jsme oslavili v sobotu 9. 6. Po pečlivých přípravách hasičů, Kondorů, Starovjáčku a házenkářů s podporou obecního úřadu nadešel „den D“ a po celodenním horku, přesně v čase začátku, spustil liják. Přesto se děti, pochopitelně v silně zredukovaném počtu mohly zabavit v hale TJ.

Požehnání sochy Panny Marie
Vloženo: 09.06.2018

Požehnání sochy Panny Marie u statku pana Ševčíka.

Dění okolo programu.

Vystoupení břišních tanečnic na pódiu.

Vystoupení dětí - odpolední program.

Jizda kole obila aneb Slavnostní objezd veškerých hranic staroveských (Košatka) se zakončením na pódiu, skupinové foto.

Slovo vrchnosti poddaným.

Den matek
Vloženo: 11.05.2018

Ve čtvrtek 10. května panovala v hasičárně slavnostní nálada. Senioři ve spolupráci s Obecním úřadem a místní školou připravili zábavný program pro naše maminky a babičky, kterým oslavili Den matek. Škola vystoupila s programem mažoretek a divadélkem, za Obecní úřad starosta Ing. Dalibor Dvořák předal oslavenkyním kytičky květin.

Technické muzeum Olomouc ve spolupráci s Obcí Stará Ves n. O. a dalšími organizacemi uspořádalo velmi zajímavou akci nazvanou „Bojovou cestou 1. československé tankové brigády", připomínající 100. výročí založení republiky a 73. výročí osvobození obce. Už v neděli 29. 4. dorazil hlavní magnet – legendární sovětský tank T-34, druhého dne pak další vojenská technika. Bylo vidět, že zájemců o historii ze všech věkových skupin je v naší obci dost a dost, šťastlivci se na chvilku mohli stát osádkou tanku a téměř přesně po 73 letech rozezněl okolí zámku výstřel z tanku. Naštěstí tentokrát zámecká věž s „provizorní“ stanovou stříškou odolala. Jenom škoda, že redaktoři ČT nerozlišují Starou Ves a Trnávku, jak nás přesvědčili v podvečerní reportáži 30. dubna.

Výročí konce války a osvobození obce před 73 lety jsme si připomněli letos netradičně: starosta obce Ing. Dvořák položil kytici k pomníku prezidenta Masaryka v doprovodu dětí a čestné vojenské jednotky, ustrojené v dobových stejnokrojích (na jiné fotogalerii). K uctění hrdinství a obětí 36 padlých sovětských vojáků i domácích obětí války zazněla čestná salva. Děti z 6. ročníku položily kytičky také k dalším dvěma pomníkům u školy a pošty.

Spálení čarodějnice v Košatce
Vloženo: 03.05.2018

V Košatce postavili májku
Vloženo: 03.05.2018

Toulání s Kondorem 11. ročník
Vloženo: 11.04.2018

Nebe jako vymalované, teplo, slunečno... Lépe si staroveský Kondor nemohl vybrat termín pro letošní - už 11. ročník Toulání s Kondorem. Ten loňský byl sice jubilejní, povedený, ovšem letošní se vydařil mimořádně a přilákal neuvěřitelných 343 účastníků, z toho 211 dospělých a 132 dětí (pro srovnání: loni to bylo 246 účastníků, z toho 164 dospělých a 82 dětí). Vybrat si mohl skutečně každý ze tří tras různé délky a obtížnosti, vedoucích k Brušperku a Trnávce. Na tu nejkratší - "kočárkovou" - se vypravily i děti narozené v roce 2018, letošní nejstarší účastník se pyšnil rokem narození 1934.

Historický spolek - 2. seminář
Vloženo: 06.04.2018

Ve čtvrtek 5. dubna se setkali příznivci historie v hasičárně na dalším semináři. Tématem semináře, byly informace o vytvoření Wikipedie obce Stará Ves nad Ondřejnicí a jak s ní pracovat, informace o rekonstrukci zámku, genealogické informace o tvorbě rodokmenu a oblíbené poznávání osob a míst z historických fotografií.

Sladké vítání jara na Sokolce
Vloženo: 17.03.2018

V pátek 9. března 2018 v 17 hod uspořádala kulturní komise obce v malém sále TJ Stará Ves přednášku s degustací Ing. Marcely Krčálové na téma, "Sladké vítání jara". Čokoláda jako potěšení, jako lék, jako přítel, její historie a účinky na organismus. Byla to zkrátka sladká přednáška, nejen pro ženy.

Staroveský košt
Vloženo: 15.03.2018

Sobota 17. února patřila už 3. ročníku Staroveského koštu, pořádaného našimi zahrádkáři. Porotci měli nelehkou úlohu: posoudit kvalitu 48 dodaných vzorků destilátů. Více než čtyři desítky návštěvníků hodnotily 13 druhů kulinářských výrobků. Vítězi se stali Václav Polášek (slivovička), Vladimír Bujnošek (jablíčka a jiné pálenky) a Marcela Tylečková (buchtičky a koláčky)

Senioři pochovali basu
Vloženo: 08.03.2018

Opět to byla hasičárna , kde 13. února došlo k tradičnímu aktu" Pochování basy". Ve dvou vystoupeních známých protagonistů, vzpomínkami a humornými verši bavili své členy a příznivce.

V pátek 23. února 2018 se v košateckém kulturním zařízení Odra setkali se zastupiteli a vedením obce členové komisí, které působí při Obecním úřadu v obci. Starosta obce Ing. Dalibor Dvořák za nejbohatější činnost v jubilejním roce 750 výročí založení obce, kterým byl rok 2017 vyhodnotil činnost kulturní komise v čele s předsedkyní Marcelou Tylečkovou. O práci svých komisí dalé hovořili Ing. Folta (stavební komise), Slavoj Palička (životního prostředí) a Mgr. Radka Čechová (občanské záležitosti). Přítomni byli i členové osadního výboru v Košatce s předsedou Milanem Korpasem. Následoval přípitek s přáním úspěchu práce v letošním roce a vzájemné rozhovory o řešení problémů v obci.

V pátek 2. února se navečer setkali v hasičárně příznivci historie a nově založeného historického spolku. O jeho budoucí činnosti jsme slyšeli přehledný a vyčerpávající komentář obou zasvěcených hlavních zakladatelů, Michala Janoška a Petra Straňánka, včetně obrazové dokumentace. Už závěr tohoto setkání se orientoval k historické poznávací činnosti, třeba starých fotografií. Vítáme další příznivce a zájemce o historii obce.

2.kolo voleb prezidenta České republiky proběhlo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a Košatce v určených termínech a ve stejných okrscích, jako v 1. kole.

Obecní ples
Vloženo: 27.01.2018

Obecní ples v pátek 19. 1. 2018 byl předposledním podnikem, kterým se uzavřel jubilejní rok 2017. Skupina Rexton a cimbálová muzika Ondřejnica se staraly o taneční doprovod, obecní spolky o dobré jídlo a pití, zásluhou bezmála čtyř desítek sponzorů nechyběla opravdu pestrá tombola. Písař Radislav uvedl program s vystoupením staroveských mažoretek a tanečního klubu Trend, soubor Ondřejnica už po 22. hodině uvedl lechtivé pásmo Karolína, zatančily břišní tanečnice, mužná těla předvedla spartakiádní Poupata a tečku přinesla píseň Stará Ves je láska má. Ples se zkrátka vydařil...

Dětský ples s Hopsalínem
Vloženo: 25.01.2018

Definitivní tečku za rokem oslav 750. výročí první zmínky o obci udělal v sobotu 20. 1. 2018 Dětský ples s Hopsalínem. Taneční mistr pan Ridl se jako každoročně postaral o dobrou zábavu dětí, které zaplnily sál tělovýchovné jednoty, stranou zábavy nesměli zůstat ani rodiče. Starosta obce D. Dvořák mezitím předal ceny 20 vytrvalcům z řad dětí, které se úspěšně zapojily do celoroční soutěže Putování jubilejním rokem. Největším poutačem byla samozřejmě hlavní cena - tablet. Jubilejní rok 2017 se tímto okamžikem stal už jen minulostí...

V pátek 12. a sobotu 13. ledna 2018 jsme ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a části Košatka volili prezidenta české rebubliky. Ve volebním okrsku č.1 v pohostinství U Mlýna, č.2 v zámku a č.3 v klubovně TJ Sokol v Košatce.

Novoroční jízda
Vloženo: 02.01.2018

Tradiční setkání cyklistů a příznivců tohoto sportu proběhlo před bránou do obory na Hukvaldech v 11. hodin na Nový rok. Již pravidelně se novoroční jízdy zůčastňují také přátelé ze Staré Bělé. Na sokolce se po návratu setkali s účastníky novoročního pochodu.

Adventní koncert v kostele
Vloženo: 11.12.2017

V neděli 10. prosince 2017, na druhou adventní neděli, uspořádala farnost v naší obci adventní koncert. V programu zazněla hudba starých mistrů i současných skladatelů v podání hudebníků a zpěváků ze Staré Vsi.

Ve středu 6. prosince navštívil v hasičárně seniorské setkání Mikuláš s andělem a čertem. Do zlata upečený mikuláš a ovocný balíček dostali všichni přítomni. V nabídce kuchyně byl také bramborový salát s řízkem.

Dne 29.11.2017 navečer byl u zámku v zámeckém parku zasazen památný strom, který byl pojmenován na počest zakladatele naší obce před 750 léty, olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku - Brunová lípa. Téhož dne v zámecké restauraci byla podepsána Zakládací listina staroveského historického spolku.

Srdečně zveme všechny občany do staroveského zámku, kde je instalována výstava DOVEDNOSTI STAROVJÁKŮ. Výstava bude otevřena do 17. prosince, vždy v sobotu a neděli od 13 do 16 hodin, po domluvě i v úředních hodinách Obecního úřadu.

V pátek 24. listopadu 2017 v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu se v 16 hodin konala v zámeckém informačním centru vernisáž Dovednosti starovjáků. Na nádvoří zámku a v zámeckém vstupu pak proběhl Jarmark výrobků dětí mateřské a základní školy a prodej výrobků lidové tvořivosti. Před zámkem pak od 17 hodin proběhlo vystoupení dětí mateřské a základní školy, souboru Malá Ondřejnica a dětského pěveckého sboru mateřské a základní školy. Před samotným rozsvícením vánočního stromu jsme slyšeli adventní zamyšlení duchovnho otce Jana a starosty obce. Pro zahřátí se nabízel voňavý svařák k ochutnání koláče a staroveské oplatky.

Zahrádkáři vystavovali
Vloženo: 10.11.2017

Dušičkový víkend na samém konci října patřil výstavě zahrádkářských výpěstků v Domu zahrádkářů. Letošní katastrofální úroda jablek postavila výbor organizace před těžký úkol. Naštěstí vypomohly partnerské organizace ze sousedních obcí a také ze slovenské Rakové. K výzdobě přispěly tradičně i děti mateřské a základní školy a tak se bylo i letos na co dívat.

Senioři na Martinské
Vloženo: 10.11.2017

Tradiční Martinská zábava seniorů se ani letos neobešla bez programu, ve kterém vystoupil taneční seniorský klub Beseda z Ostravy Poruby. Všem pak vyhrával staroveský 4Band. Připraveno bylo výborné vepřo knedlo zelo, sladkosti a ke spláchnutí všeho dobrého se činila spousta šenkýřů.

Památka zesnulých
Vloženo: 10.11.2017

Krásně nazdobený hřbitov, večer osvětlovaný tisíci svíček, připomněl čas Dušiček. Ve čtvrtek 2. 11. patřilo pozdní odpoledne vzpomínce na zesnulé, jak ji připomněly průvod a slavnostní mše otce Jana Slavíka ve smuteční obřadní síni.

Podzimní slavnost
Vloženo: 08.11.2017

Více obrázků najdete na : www.ondrejnica.cz/

Po vichřici 29.10.2017
Vloženo: 04.11.2017

Silný vítr zaměstnal i hasiče v naší obci. V důsledku víkendové větrné smršti Herwart zasahovali hasiči po celé České republice u více než sedmi tisíci událostí. Smršť si vyžádala tři lidské životy a několik zraněných osob včetně dvou hasičů. Na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí zasahovali hasiči během neděle u tří událostí. V 15:50 byl po prudkých nárazech větru naší jednotce vyhlášen poplach. Konkrétně se jednalo o technickou pomoc - odstranění stromů nakloněných nad komunikaci I/58. Na místo vyjely obě zásahové vozidla CAS 16 Renault a DA Ford Transit. Po příjezdu na místo došlo k řízené (částečné) uzavírce komunikace (převedení provozu do jednoho pruhu). Po odstranění nakloněného stromu, pak jednotka na žádost obecního úřadu přejela k zámeckému parku, kde vlivem silného větru spadl vzrostlý strom. Před příjezdem do hasičské zbrojnice byl proveden preventivní monitoring průjezdností komunikací v obci. Dále jednotka provedla likvidaci spadlého stromu u hřbitova. text a foto převzatu z http://www.sdhstaraves.com/

Volby 2017
Vloženo: 21.10.2017

Obrázky z Voleb 2017 do Parlamentu ČR ve Staré Vsi n.O. a Košatce, volebních místností v zámku, restauraci U Mlýna a košateckém areálu TJ.

Na schůzi Klubu důchodců dne 4. října našim seniorům zahráli mladí herci košateckého divadélka své představení "Jak napravit princeznu". Po dlouhotrvajícím potlesku odměňujícím krásné představení předal Radislav Folta divadélku šek v hodnotě 30 000 Kč, který získal v rámci zaměstnaneckého grantu od Nadace ČEZ. Grant je určen Divadélku Košatka pro nákup ozvučovací techniky.

Výstava se konala 7. - 8. října 2017 v prostorných místnostech bývalého vojenského monobloku. V pátek 6. října probíhalo posuzování zvířat, žáci z MŠ i ZŠ měli možnost si prohlédnout různá plemena králíků, drůbeže a holubů. V sobotu se konalo tradiční setkání mladých chovatelů, letos obohacené o přednášku Dominiky Sáblové - chovatelky ušlechtilých morčat s dalmatinskou kresbou, dětští návštěvníci si mohli zasoutěžit nebo nakreslit obrázek. Bohatou účast vystavovatelů z našeho okresu doplnili tradičně i chovatelé partnerské slovenské Rakové. Bylo vystaveno celkem 214 králíků, 40 voliér drůbeže a téměř 100 okrasných holubů. V neděli proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a převzetí cen. Šampiony výstavy vychovali Miroslav Havran z Krmelína (králíci) a Ondřej Ceniga ze Staříče (drůbež), okresní pohár si odnesli Stanislav Frolo (králíci), Tomáš Vysocký (drůbež) a domácí zástupce Vladimír Hranický (holubi).

Zámecké nádvoří se 23.- 9. opět rozeznělo tóny hudby. Hostem tentokrát bylo slavné pěvecké těleso ověnčené desítkami cen z evropských soutěží - Pěvecké sdružení moravských učitelů. Pod vedením sbormistra Jiřího Šimáčka sdružení předvedlo část svého repertoáru z děl J. B. Foerstera, L. Janáčka a dalších. Koncertu předcházelo poděkování paní Marii Chvostkové, manželce dlouholetého člena sboru a hudebního činovníka Jaromíra Chvostka st.

Výstava místních spolků
Vloženo: 13.10.2017

Informační centrum staroveského zámku bylo v pátek 6. října dějištěm vernisáže další výstavy, věnované 750. výročí založení obce. Tentokrát se na její přípravě pod patronací kulturní komise obce podílely spolky místních zahrádkářů, chovatelů, včelařů, rybářů a Jezdeckého klubu. Jednotlivé části expozice na vernisáži představili zástupci vystavujících spolků. Poutavou výstavu je možno zhlédnout až do 5. listopadu.

Den renesance na zámku
Vloženo: 25.09.2017

Ani chladné a deštivé odpoledne neodradilo příznivce renesance a staroveského zámku v sobotu 23.září 2017 od 14 hodin k prohlídkám a připraveným zastavením. Program připravila kulturní komise a vedení obce. Osm skupin přivítal na nádvoří zámku z prvého patra Ctibor Syrakovský z Pěrkova, zakladatel zámku a kostela. Renesanční, dobové povídání v knihovně, starodávné pokrmy tehdejší kuchyně, písně a hudba skupiny Calata, divadelní vystoupení na půdě zámku, historický výklad skupiny Keltik se zbrojíři, nádherná Ondřejnica s tanci, herní tvorba pro děti a historický kolotoč, výtvarné hry a skládanky, kolovátek a vlněné práce před zámkem. Dvě průvodkyně trpělivě prováděly skupiny zámkem do 21 hodiny, kdy den renesance skončil. Většina účastníků si pochvalovala příjemný kulturní zážitek.

Prvňáčci ve škole
Vloženo: 09.09.2017

V ponděli 4. září přišlo do Základní školy poprvé 30 žáků ve Školním roce 2017-2018. Přivítal je ředitel Mg. Pavel Plečka, jeho zástupkyně Mgr. Yvetta Kunzová, starosta obce Ing. Dalibor Dvořák a Mgr. Ing. Jan Slavík, farář ve zdejší obci. Děti obdržely drobné dárky a kytičky. Jejich třídní učitelky H. Haasová a J.Staňková si je po slavnostním přivítání odvedly do tříd.

Sousedské odpoledne na zámku
Vloženo: 29.08.2017

Ve čtvrtek 24. srpna uspořádal na zámku Klub důchodců, společně s LSPT Ondřejnca a jejich hostem, Sonder Felding, folklorním souborem z Dánska velmi zdařilé odpoledne. Odpolední zpěvy a tance se protáhly do teplých večerních hodin a na zámku se pak i tancovalo.

V sobotu 12. srpna se utkalo na trávníku hřiště nad sokolovnou TJ Stará Ves 32 požárních družtev, která soutěžila o Putovní pohár obce Stará Ves nad Ondřejnicí a soutěži v požárním útoku v Moravskoslezské lize. Pohár získali hasiči Stachovic. V soutěži žen byla naše děvčata třetí.

Ulice Proskovická a Petřvaldská byly v obci vybrány k úpravám z důvodu bepečnosti silničního provozu. Proskovická ulice je již dokončena. Na ulici Patřvaldské probíhají úpravy.

Výstava fotografií z činnosti Diecezního střediska mládeže při zdejší farnosti, Klubu důchodců a Rodinného centra Starovjáček proběhla v zámku 4. srpna a pokračuje do 3. září 2017.

Na kole dětem
Vloženo: 21.06.2017

Sportovní projet sportovce Josefa Zimovčáka Na podporu okologicky nemocných dětí zavítal dne 7. června do Staré Vsi.

Den dětí
Vloženo: 20.06.2017

Obecní úřad ve Staré Vsi, skupina Kondor, sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota, mistní vojenský útvar a rodinné centrum Starovjáček připravili v sobotu 10. června v areálu sokolovny pro děti odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Nádherné odpoledne pokazila sice v závěru ale přece silná bouřka.

Pěvecký sbor ZŠ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí pod vedením Mgr. Hany Klimešové vystupuje v obci a okolí ale také na koncertech, na př. v družebních obcích polské Lipowé a slovenské Rakové řadu let. Každoročně se jeho sestava obměňuje tak, jak děti končí ve škole svou povinnou docházku. Také tyto snímky budou pro některé památnými.

Zámecké flétnobraní
Vloženo: 14.06.2017

V neděli 28. 5. 2017 proběhl na staroveském zámku 3. ročník Zámeckého flétnohraní. 20 flétnistů nejrůznějšího věku i hráčských dovedností celý den pilně nacvičovalo pod vedením Petra Habernala, Jany Hýlové a Martina Lisického skladby, které pak zazněly na závěrečném koncertu. Letošním koncertem jsme se chtěli připojit k oslavám 750. výročí založení obce, takže jsme se představili v dobových kostýmech a zařadili jsme také skladby období renesance. Doufám, že si všichni zúčastnění den na zámku užili. A i když vím, že některým při vystoupení hodně bušilo srdíčko a prsty se třásly, stálo naše společné úsilí zato. Už dnes se těším na 4. ročník Zámeckého flétnohraní v květnu 2018.

750 let obce - výstava na zámku
Vloženo: 14.06.2017

V pátek 2. června byla otevřena ve výstavní síni na zámku výstava k jubilejnímu roku 750. výročí založeni obce. Přítomen byl námestek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. Výstava představuje podrobnou textovou a fotografickou retrospetivu od vzniku obce v roce 1267 do současné doby. Před oddací síni je vystaveno sochařské dílo Jiřího Vyviala, situované k výročí obce. K podrobnější prohlídce doporučujeme vzhledem k obsáhlosti výstavy delší návštěvu. Výstava potrvá do 30. července 2017.

Od 29.5. do 3.6.2017 probíhá před zámkem při příležitosti oslav 750 let od založení obce Stará Ves nad Ondřejnicí Sochařské sympozium. Umělci Tomáš Dostál, Václav Lemon a Jiří Vyvial z dubových kmenů vytvoří díla, která budou veřejnosti představena v den Obecních slavností dne 3.6.2017. Snímky ze zahájení a průběhu sochařských prací.

Myslivecká výstava na zámku
Vloženo: 21.05.2017

Rybářská soutěž
Vloženo: 18.05.2017

Příznivci němé tváře, dlouhého prutu i samoty v přírodě soutěžili 29.4. na jednom z rybníků potoka Machůvka v rybářské dovednosti. Svítilo k tomu sluníčko a bylo nádherně.

Staroveský košť
Vloženo: 18.05.2017

Již 2. ročník Staroveského koštu se uskutečnil 11.2. v Domě zahrádkářů. Přineseny byly různé vzorky a druhy vypálených nápojů z ovoce a komise hodnotila. Bylo veselo a akce postupně získává stále větší ohlas i oblibu.

Den Matek - z oslavy
Vloženo: 14.05.2017

Senioři Den Matek, který připadá na 14. květen oslavili v hasičárně již 11. května. Svým krásným programem nadchly maminky a babičky děti MŠ a ZŠ. Na závěr starosta obce Ing. Dalibor Dvořák předal s přáním pevného zdraví matkám květiny.

Obrazy ze zámku je název výstavy, která je od 5. května 2017 k vidění ve výstavních prostorách staroveského zámku. Vernisáž výstavy svým vystoupením obohatili žáci ZUŠ ze třídy p. učitelky Klimešové a p. učitele Habernala. Výstava potrvá do 28. května. Otevřeno bude vždy v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin.

Návrat z jarního toulání u zámku a na nádvoří, kde k dobré pohodě vyhrávala country kapela. Toulání se zúčastnilo podle neoficiálních informací více než 200 osob.

Vynášení Mařeny
Vloženo: 11.04.2017

KONDOR - výstava na zámku
Vloženo: 09.04.2017

Akce je zařazena do celoroční dětské soutěže, která je vyhlášena v rámci Jubilejního 750. výročí vzniku obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

V sobotu 25. března proběhla v sále restaurace Odra v Košatce generálka a odpoledne premiéra nové pohádky Divadla košateckých dětí " Jak napravit princeznu ". Povedla se jako obvykle a sklidila velký potlesk.

Společné setkání komisí při OÚ se uskutečnilo 17. března v kulturním domě v Košatce. Diskutovalo se, co vše se v obci povedlo udělat, co se nedokončilo a proč. Starosta Ing. Dalibor Dvořák poděkoval všem poslancům a členům komisí za jejich práci a vyzval je k další spolupráci při zajišťování úkolů v letošním Jubilejním roce, kdy obec oslaví 750. let od svého založení.

NAD STAROVESKÝM KALENDÁŘEM
Vloženo: 17.03.2017

Takový byl název besedy, kterou připravila Kulturní komise s Klubem důchodců na 15. března, která seznámila občany s tvorbou kalendáře na rok 2017. Ten mimo jiné obsahoval historické snímky z obce Staré Vsi a Košatky s popisky a současnou podobu místa. Tvůrce kalendáře RNDr. Michal Janošek, Ph.D. v úvodu uvedl důvody, proč kalendář vznikl, s odkazem na rok 2017, který je v naší obci jubilejním, 750. výročím od jejího založení. U každého snímku, který byl promítán na velkoplošnou obrazovku vznikala diskuse mezi přítomnými, která upřesnila a rozšířila další podrobnosti k místu a osobám. Mezi diskutéry se postupně upřesnily i tyto osobní pohledy a informace. Beseda sklidila velký potlesk.

Setkání u sochy T. G. Masaryka
Vloženo: 11.03.2017

Po asi 3měsíční odborné práci kamenické firmy p. Orla nadešel čas představit restaurovaný pomník TGM a obětí 1. světové války veřejnosti. Pět desítek účastníků si v den Masarykových 167. narozenin - 7. března - vyslechlo připomenutí Masarykova významu pro náš kraj, zazněly vzpomínky na osudy sochy, přítomní se dozvěděli zajímavosti o postupu restaurátorských prací. Na závěr shromáždění zazněla Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku a byla položena kytice k jeho narozeninám.

Restaurování pomníku
Vloženo: 10.03.2017

Dvacet sedm let uplynulo od okamžiku, kdy byl po Sametové revoluci, 11. března 1990, znovu instalován pomník T. G. Masaryka a padlých v 1. světové válce. Zub času se zákonitě podepsal na jeho stavu. O uvedení pomníku do důstojné podoby se postarala firma pana V. Orla a svoji práci uzavřela instalací téměř dvoutunového monumentu v sobotu 4. března 2017. Prezident Masaryk už opět může pozorovat staroveský zámek...

Pochování basy se seniory
Vloženo: 03.03.2017

V úterý 28. února pochovali senioři v hasičárně basu. Program, který si k tomu vytvořili byl doprovázen bouří smíchu, protože jeho téma směřovalo k filmu Slunce-seno-atd. Excelovala jeho velebnost Otík s Kelišovou a jejím kostelním sborem. Do programu byl nechtě zatažen i přítomný staroveský duchovní otec Jan Slavík. Pozvánku všem na letošní Obecní slavnosti připomnělo rozdání triček s logem 750 let od založení obce. Pohoštění s výborným gulášem a volná zábava program ukončila.

Ještě několik opožděných snímků z Adventního koncertu pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína z 18. prosince roku 2016 v kostele sv. Jana Křtitele. Podle návštěvníků koncertu vystoupení nádherně umocnilo vánoční atmosféru a mělo velký úspěch.

Prvý den v měsíci únoru vystoupila na tradičním posezení seniorů v hasičárně dětská taneční skupina TREND ze Staré Bělé. Profesionálně provedené dětské vystoupení sklidilo dlouhý potlesk.

Maškarní ples
Vloženo: 25.01.2017

Sobotní odpoledne 21. ledna patřilo opět dětem a oblíbenému klaunu Hopsalínovi. Sál staroveské haly tělovýchovné jednoty byl zaplněn dětmi v nejrůznějších maskách od piráta až po princezny, doprovod obstarali rodiče i prarodiče spokojených capartů. Hopsalín zabavil všechny bez rozdílu a jako obvykle nezklamal očekávání. Děti si navíc odnesly razítko do kartičky soutěže k připomenutí 750. výročí od první zmínky o Staré Vsi.

SIlvestr seniorů 2016
Vloženo: 22.01.2017

Proběhl tradičně s vlastním programem v hasičárně již 29.prosince.

Rušno 1.ledna 2017 v dopoledních hodinách okolo zámku nebylo pozůstatkem předešlého Silvestra. V rámci Jubilejního roku 2017, kdy naše obec bude v jeho průběhu slavit 750 let od svého založení, přišli sportovci, příznivci obce, zastupitelé, členové kulturní komise ale i z jiných obcí nadšenci tradiční novoroční jízdy a pochodu. Po vernisáži se rozjeli na kolech na Hukvaldy a pešky po okolí obce. Setkání po návratu se konalo na Sokolce, kde spousta z nich dostala upomínkové pamětní listy.

Adventní koncert v kostele
Vloženo: 23.12.2016

Ve středu 21.prosince se představili žáci mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy již ve druhém letošním adventním koncertu, po mezinárodním vystoupení škol ve slovenské obci Rakova. Koncertním stánkem byl kostel sv. Jana Křtitele v naši obci.

V čtvrtek 15. prosince se ve slovenské družební obci Raková uskutečnil adventní koncert škol. V místním kostele se představila v programu ZŠ ze Staré Vsi n.O., žáci gymnazia z polské gminy Lipowa a ZŠ Milana Mravca v Rakové. Je třeba připomět, že programy přeshraniční spolupráce, uzavřené v minulých létech mezi jmenovanými obcemi se naplňují a krásný koncert v Rakové byl jednim z nich.

Z vánoční výstavy v zámku
Vloženo: 04.12.2016

V pátek 25. listopadu jsme tradičně před zámkem rozsvítili vánoční stromek. Večerní jarmark na nádvoří, vystoupení dětských souborů před zámkem a nádherná výstava betlémú paní Libuše Gospošové ze Staré Bělé ve výstavní síni umocnila předvánoční atmosféru. Výstava potrvá do 18. prosince 2016. Otevřeno je vždy v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

„Černá ruka“ mezi námi
Vloženo: 21.11.2016

V sobotu 5. 11. si někteří z našich občanů nadšeně zasadili svůj stromek ve stromořadí u polní cesty při odbočce na Medenici – viz fotogalerie na webu obce z 8. 11. 2016. Bohužel hned do dvou dnů od zasazení stromků jakási „černá ruka“ odcizila 9 stromků, zasazených rodinami, dětmi z Kondora, zahrádkáři a zastupiteli obce. Mrzí nás, že „černé ruce“ nevadí, že naši občané chtějí vlastní ruku přiložit ke zkrášlení a ozelenění naší obce a že naši společnou práci nevídaným, bezprecedentním způsobem zmaří. Věříme jen, že „černá ruka“, která ukradla majetek všech našich občanů, alespoň tyto obecní stromky nezničila, ale vysázela a že budou sloužit svému účelu i nadále, i když ne v obecním stromořadí a ku prospěchu všech. Na Policii ČR jsme podali trestní oznámení na krádež obecního majetku a žádáme i naše občany, aby si všímali, zda někde neobjeví nově zasazené obecní stromky. Případné podezření nahlaste, prosím, na Policii ČR.

Martinská zábava seniorů
Vloženo: 18.11.2016

Ve středu 16. listopadu připravili senioři v rekonstruované hasičárně tradiční Martinskou zábavu. Trochu ve stylu retro s klobouky.

Výlov rybníka
Vloženo: 15.11.2016

V sobotu 12. listopadu proběhl výlov jednoho ze staroveských rybníků, které napájí potok Machůvka. Byl to poslední z rybníků nad sebou ke Krmelínu. Drsné a mrazivé ráno bylo spíše pohodou pro rybáře, zatahujících do sítě celoroční práci rodiny Trybulovských.

Výsadba stromořadí
Vloženo: 08.11.2016

V sobotu 5. listopadu byla za přímé účasti občanů naší obce dokončena výsadba stromořadí podél polní komunikace od lesa U Trní po odbočku na Medenici. Druhá část stromořadí, jejíž výsadbu podpořila Nadace ČEZ částkou 130 000 Kč, byla vysázena u hřbitova. Přes 30 našich občanů - členů Zahrádkářského svazu, dětí skupiny Kondor, členů Zastupitelstva obce a dalších příznivců - zasadilo svůj strom a pomohlo tak zlepšit životní prostředí v naší obci.

Zahrádkáři vystavovali
Vloženo: 08.11.2016

Dušičkový čas zpestřila 28.-30. 10. výstava výpěstků místních i spřátelených zahrádkářů z povodí Ondřejnice, instalovaná v nově rekonstruovaném Domu zahrádkářů. Na 140 návštěvníků se mohlo seznámit s pečlivě připravenou výstavkou ovoce a zeleniny, zpestřenou jako každoročně výtvarnými pracemi žáků mateřské i základní školy, bylinkami nebo bonsajemi.

Hřbitov v novém hávu
Vloženo: 07.11.2016

Těsně před svátkem Všech svatých dospěly do finále velké úpravy části hřbitova a smuteční obřadní síně. Návštěvníci tak mohli vzpomenout na své blízké v důstojném prostředí. Mši za zemřelé se 2. 11. připojila i místní farnost v čele s farářem Mgr. Ing Janem Slavíkem. Přítomné oslovil také starosta obce Ing. D. Dvořák.

Přátelé z Rakové oslavovali
Vloženo: 07.11.2016

Delegace obce a staroveského zahrádkářského svazu se 1. 10. 2016 zúčastnila slavnostní chvíle: připomenutí 55 let od založení partnerské organizace v Rakové. Jubileum bylo spojeno s vynikající a pestrou výstavou zahrádkářských produktů, kde se našlo místo i pro exponáty z povodí Ondřejnice, byla vyhlášena soutěž Jablko roku, čestným občanem Rakové byl jmenován špičkový odborník prof. Hričovský. Bohužel jsme se naposledy mohli pozdravit s výborným člověkem a průkopníkem česko-slovenského partnerství, panem Stanko Honýškem.

Rybářské závody v Brušperku
Vloženo: 07.11.2016

Místní rybářský svaz ve Staré Vsi uspořádal 15.10. 2016 na přírodním koupališti v Brušperku rybařské závody. Zůčastnili se také rybáři z přátelské obce Rakova na Slovensku. Zúčastnilo se 77 závodníků. Vítězem se stal Marcel Sikora z Třince. Nejlepší ze staroveských rybářů byl Martin Palagyi na 8. místě z deseti oceněných. Do koupaliště bylo týden předem vysazeno 576 kaprů o celkové hmotnosti 1017 kg.

Výstava drobného zvířectva pořádaná ZO ČSCH Stará Ves n. O. se konala v prostorách bývalého vojenského areálu 8. - 9. října 2016.Na této výstavě mohli návštěvníci zhlédnout 196 kusů čistokrevných králíků, přes 110 kusů drůbeže (hrabavé i vodní) a 69 kusů holubů. V sobotu byly připraveny aktivity pro mladé chovatele. V závěru bylo slavnostní vyhlášení výsledků a předání čestných cen pro nejlepší vystavovatele.

Volby 2016
Vloženo: 08.10.2016

Jubilejní kalendář
Vloženo: 23.09.2016

Stejně jako v loňském roce se i letos podařilo u příležitosti konání vernisáže podzimní výstavy představit nový kalendář. Kalendář na rok 2017 se od těch předchozích v mnohém liší. Byl vytvořený pro nadcházející jubilejní rok. Proto byl vydán ve dvou tvarech. Menší stolní kalendář a větší kalendář nástěnný. Pro nadcházející jubilejní rok 2017 vám vedení obce připravilo malé překvapení. Dárek v podobě stolního týdenního kalendáře na rok 2017. Na každý rodinný dům v obci (číslo popisné) připadne jeden kalendář (v bytových domech na každý byt). Kalendáře si můžete vyzvednout v informačním centru zámku ve dnech 19. a 21. září a 3. a 5. října 2016 vždy v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. V Košatce budou kalendáře vydávány v knihovně v době půjčovních hodin, t. j. v pátek od 15.30 do 18.00 hodin. Zbytek nákladu bude ponechán k volnému prodeji za prodejní cenu 70 Kč. Druhým překvapením snad pro vás bude, že jsme vydali i kalendář nástěnný. I ten může v příštím roce zdobit vaše domovy. Bude ovšem pouze k prodeji za cenu 140 Kč. Oba kalendáře si můžete zakoupit ve výdejních místech stolních kalendářů a v sídle obecního úřadu ve Staré Vsi. Stěžejní myšlenkou kalendářů je porovnání historického snímku se současným stavem vyobrazeného místa. Někdy je místo historické fotografie změněno k nepoznání, jindy je naopak velmi podobné. Nahlédněte s námi do historie naší obce.

Stalo se již malou tradicí, že podzimní výstavy v prostorách zámku patří žákům a učitelům středních uměleckých škol. V letošním roce se prezentují svými pracemi žáci Střední školy uměleckých řemesel z Ostravy – Zábřehu. Návštěvníci výstavy mohou obdivovat kresby a akrylové malby, které vytvořili žáci 1. a 2. ročníku na plenéru, který proběhl v krásném prostředí Beskyd na Bumbálce.

Stalo se již malou tradicí, že podzimní výstavy v prostorách zámku patří žákům a učitelům středních uměleckých škol. V letošním roce se prezentují svými pracemi žáci Střední školy uměleckých řemesel z Ostravy – Zábřehu. Návštěvníci výstavy mohou obdivovat kresby a akrylové malby, které vytvořili žáci 1. a 2. ročníku na plenéru, který proběhl v krásném prostředí Beskyd na Bumbálce.

Vítání občánků
Vloženo: 20.09.2016

V sobotu 17. září se ukutečnil v zámecké obřadní síni slavnostní akt, na kterém byli přívítání noví občánci. V pamětní knize bylo zapsáno devět občánků, které doprovodili jejich rodiče a příbuzní.

Ve čtvrtek 1. září přišli do školy poprvé se svými rodiči noví žáci, prvňáčci. Přivítal je starosta obce Ing. Dalibor Dvořák, nový duchovní správce v obci Ing. Mgr. Jan Slavík a ředitel ZŠ Mgr. Pavel Plečka, kteří jim předali květiny a popřáli hodně úspěchů při studiu. Třídní učitelka Mgr. Zdenka Chvostková s asistentkou Jarmilou Dorotíkovou už pak děti seznamovaly s tím, co je v nejbližší době čeká.

V důsledku rekonstrukce obřadní síně jsou občanské pohřby konány v kostele sv. Jana Křtitele. Také urnová část na hřbitově se upravuje položením nových chodníků mezi hroby.

V sobotu 13. srpna proběhla v hasičském areálu tradiční soutěž v požárním útoku. Z 52 družstev mělo nejlepší čas družstvo SDH Vrbice, které pohár získalo. Staroveským mužům „A“ jen „o chlup“ uteklo domácí vítězství, když svůj požární útok dokončili v čase 14,349s a brali 2. místo. Muži „B“ byli bohužel diskvalifikováni z důvodu nedodržení časového limitu na přípravu a následně předčasného startu. A tak chlapi běželi mimo soutěž a dosáhli výsledného času 18,209s, který by je zařadil na 25. místo. Muži nad 35 let svůj pokus rozběhli dobře, bohužel vteřinový prostřik na pravém proudu jim vynesl 4. místo. Ženám se tentokrát nezadařilo jak by si přály a po sérii chyb dokončily svůj útok časem 20,098s, který bohužel znamenal až 11. místo. Další umístění a obrázky na www.sdhstaraves.com

Senioři na špízu U Mlýna
Vloženo: 05.08.2016

Každoročně si senioři vyjedou v létě na kolech do okolí obce. Tradičně však nevynechají návštěvu restaurace U Mlýna, kde se griluje výborný špíz a čepuje hořký Radegast.

Když nás v loňském roce navštívila spisovatelka Irena Fuchsová, mnozí litovali, že se besedy s ní nemohli zúčastnit. Proto jsme v letošním roce přijali nabídku paní Ireny a znovu jsme připravili v pátek 22. července další společné setkání ve staroveském zámku. Tentokrát nevyprávěla jen o své literární činnosti, ale povídala především o své druhé lásce, divadle. Mnozí z účastníků besedy ztratili ostych a rozpovídali se o svých zážitcích. A tak setkání proběhlo opravdu ve velmi milém a srdečném ovzduší.

Kriterium mezi ploty
Vloženo: 12.07.2016

V tradičně vydařeném cyklistickém kriteriu nad zámkem dne 5. července zvítězili taky zástupci našeho oddílu Hynek Palička a odchovankyně Pavla Nepraše Nikola Bajgerová, dnes studující sportovní gymnazium v Jablonci n.N.

Další snímky a informaace najdete na www.sdhstaraves.com tralalacek.rajce.idnes.cz/

Výstavní prostory staroveského zámku jsou do 11. září místem výstavy Od koloběžky po horské kolo. Expozice přináší nejenom pohled do dějin staroveské cyklistiky, ale dotýká se i nejnovějšího dění v tomto sportovním odvětví ve Staré Vsi. Přibližuje bohatý výčet událostí a hojné vzpomínky na řadu soutěžních i nesoutěžních akcí. K vidění jsou i současná a historická kola, trojkolky a koloběžky, současné i historické cyklistické dresy a spousta dalších předmětů. Samotnému zahájení výstavy předcházela slavnostní vyjížďka Starou Vsí, která se přilákala řadu vyznavačů jízdních kol. Největší pozornost vzbudila skupina jezdců na historických kolech z Klubu českých velocipedistů v Hrabové. Výstava je otevřena vždy v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin, ve stejnou dobu i ve svátky 5. a 6. července.

Den dětí
Vloženo: 21.06.2016

Už podruhé se podařilo spojit síly čtyřem staroveským spolkům ke společné oslavě svátku dětí. A třebaže se počasí zpočátku kabonilo, nakonec vše dopadlo k plné spokojenosti všech. Děti zhlédly ukázku zásahu hasičů, mohly si pohladit pejsky a sledovat jejich výcvik, pak si zařádily ve skákacím hradu a prošly stanoviště s řadou úkolů. No a ti úspěšní si pak s pomocí rodičů opekli párek. Poděkování za příjemné odpoledne patří našim hasičům, házenkářům, Kondorům i Starovjáčku.

Den dětí
Vloženo: 21.06.2016

Už podruhé se podařilo spojit síly čtyřem staroveským spolkům ke společné oslavě svátku dětí. A třebaže se počasí zpočátku kabonilo, nakonec vše dopadlo k plné spokojenosti všech. Děti zhlédly ukázku zásahu hasičů, mohly si pohladit pejsky a sledovat jejich výcvik, pak si zařádily ve skákacím hradu a prošly stanoviště s řadou úkolů. No a ti úspěšní si pak s pomocí rodičů opekli párek. Poděkování za příjemné odpoledne patří našim hasičům, házenkářům, Kondorům i Starovjáčku.

Staroveský voříšek 2016
Vloženo: 06.06.2016

Více jak 70 pejsků se ucházelo v různých disciplínách v neděli 29. května o nejlepší umístění v soutěži Staroveský voříšek. Akci pořádal Kynologický klub Stará Ves n.O . O dalších aktivitách klubu více na http://kkstaraves.weebly.com/

Senioři škvařili vaječinu
Vloženo: 05.06.2016

Tradiční škvaření vaječiny seniorů v hasičárně proběhlo opět ve výborné náladě. Někteří si dali dvojitou porci a museli nutně ředit něčím ostřejším. Anička připravla výborné zákusky

Zhaslo v pecu - Piknik
Vloženo: 02.06.2016

Dnes už ve vsi i okolí populární staroveská skupina Zhaslo v pecu, opět koncertovala po roce na pikniku před zámkem.

Staroveské zámecké arkády, jako část Festivalu Poodří Františka Lýska se konaly v podvečer 13. května. V úvodu se představila nová ředitelka festivalu Mgr. Marie Matějová, starostka Proskovic. Dosavadní ředitelce Mgr. Elišce Krejčíčkové poděkovala za jeji obětavou práci a dlouholetou činnost v Lašském souboru písní a tanců Ondřejnica. Pátek 13. května nepřál Pěveckámu sboru Bílovec, při jehož vystoupení se spustil liják a přes napůl kryté nádvoří, řádně pokropil jejich sbormistra.

Vrchnost v Košatce přivítala u restaurace Odra nová hospodská Kateřina chlebem a škvarkama se solí. Společně s jedním selským synkem byla rovněž vyplacena vrchnostenskými dráby, aby pamatovala poctivých zvyklostí v místním šenku.

V pátek 13. května proběhla ve výstavní síni zámku vernisáž karikatur a kreseb Václava Šípoše ze Studénky. Výstava bude otevřena do 12. června, vždy v sobotu a neděli od 10 do 17 hod.

Ve středu 4. května se sešly v hasičárně v klubu seniorů u přležitosti Dne matek staroveské maminky a babičky. Místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek jim k svátku popřál pevné zdraví a předal každé kytičku květin.

Den matek se seniory
Vloženo: 06.05.2016

Ve středu 4. května v hasičárně ke Dni matek zatančily, zazpívaly a zahrály přítomným maminkám a babičkám divadélko děti základní a mateřské školy.

Jižní Súdán - beseda
Vloženo: 05.05.2016

Jižní Súdán. Jak poznal tuto vzdálenou zemi z blízka, přijel povyprávět v pátek 22. dubna 2016 MUDr. Vít Šmajstrla. Návštěvníky přednášky jeho vyprávění natolik zaujalo, že následné dotazy nebraly konce a domů se rozcházeli obohaceni o celou řadu nových poznatků.

V pondělí 25. dubna odjela skupina seniorů k plánované návštěvě zámku v Paskově. Zámek je v současné době v renovaci celého objektu, ze kterého se odstěhovala dřívější onkologická část ostravské fakultní nemocnice. Přesto v nádherném, již opraveném nádvoří obec koná svatby a v přilehlých chodbách kulturní akce a výstavy. Mezi držitele zámku patřili rovněž Syrakovští z Pěrkova, stejně, jako zámku ve Staré Vsi. Autobusové cestování skončilo obědem v krmelínském Nautilu.

Jarní toulání s Kondorem
Vloženo: 11.04.2016

Nádherné slunečné počasí uvítalo v sobotu 2. 4. účastníky dalšího ročníku Jarního toulání s Kondorem. Turisté letos mohli po startu od Sokolky volit mezi dvěma trasami (12,5 km nebo 18,7 km), vedenými okolím Staré Vsi. Na trase účastníky čekaly různé úkoly, jako např. vědomostní kvíz, oblíbená lanová skluzavka, střelba z luku a další. V cíli u Babek se pak postupně scházeli všichni spokojení poutníci k zaslouženému občerstvení. Nádherné počasí přímo vybízelo k dalšímu překonání návštěvnického rekordu. Do terénu se vydalo 209 účastníků od seniorského věku až po početně silně zastoupené juniory v kočárcích.

Absolventský koncert ZUŠ
Vloženo: 23.03.2016

Absolventský koncert 21. 3. 2016, obřadní síň zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Účinkují absolventi ze třídy Hany Klimešové, Kristýna Sasínová, Adam Rohel, Jan Straňánek, Tereza Pavliňáková a flétnisté Petra Habernala (E. Menšíková, E. Vostárková, M. Daňová).

V sobotu 12. března se v novém obsazení uskutečnila generální zkouška pohádky O perníkové chaloupce, kterou nastudovalo divadlo košateckých dětí. Po generálce téhož dne následovala premiera na Dětském maškarním plese. Divadlo košateckých dětí v průběhu roku hostuje se svými pohádkami na různých místech velmi úspěšně.

O himálajských horolezcích se říká ledacos. Mnozí je obdivují pro jejich nevšední touhu překonávat hranice lidských možností v extrémním prostředí nejvyšších hor světa. Mnozí jejich snahu považují za pošetilost a zbytečný hazard. Ať se o himálajských horolezcích říká cokoliv, jsou to bezpochyby výrazné osobnosti. Jednu z těchto osobností, pokořitele osmitisícovek Libora Uhra, přivítal v pátek 26. února zcela zaplněný malý sál staroveské sokolovny. Jedinečná videoprezentace z expedice na Broad Peak přinesla nejenom pohled na náročnost a nebezpečí vysokohorských expedic, ale také řadu zajímavých a úsměvných okamžiků.

Staroveský košt
Vloženo: 29.02.2016

Po loňském přípravném "nultém" ročníku připravili staroveští zahrádkáři na sobotu 13. 2. regulérní 1. ročník Staroveského koštu. Tři hodnotící komise posuzovaly 32 vzorků, rozdělených do dvou kategorií. Nejlépe v kategorii čisté slivovice uspěla letošní pálenka J. Chvostka, mezi kalvadosy a dalšími destiláty zvítězila R. Pelíšková s loňskou jablíčkovou úrodou. Zahanbit se nedala ani ženská část účastníků se vzorky bábovek, koláčů a dalších výborných sladkostí. Škoda jen, že pečlivou přípravu ze strany organizátorů nepřišlo ocenit více návštěvníků.

Hasičský ples 2016
Vloženo: 22.02.2016

V pátek 12. února se setkali v malém sále TJ Stará Ves, členové komisí při Obecním úřadu. V besedě se starostou, místostarostou, ale taky mezi sebou navzájem, zhodnotili uplynulý rok. Prohlédli si také dokumentaci z kulturních a společenských akcí i realizovaných projektů.

Senioři pochovali basu
Vloženo: 15.02.2016

Novoroční jízda na Hukvaldy
Vloženo: 02.01.2016

Den před 31. prosincem si svůj Silvestr oslavli staroveští senioři. V hasičárně připravili pohoštění, tombolu, hudba Lesněnky a Machři vesele vyhrávala k tanci i poslechu. Závěrečný přípitek se zpěvem, Ta naše písnička česká .... a Šotyš polka, ukončil před půlnocí nádherné setkání.

Velmi dobře organizovaný a početně hojně navštívený Vánoční turnaj ve stolním tenise se uskutečnil 27. prosince 2015 v areálu TJ Stará Ves n.O.

Ve čtvrtek 17. prosince zavítala do naší obce vzácná návštěva. Z družební obce Lipowa v Polsku, přijely děti z Gimnazjum im. Jana Pawla II v Twardorzecze a ZŠ Milana Mravca, ze slovenské Rakové. Společně s dětmi MŠ a ZŠ Stará Ves a ZUŠ, vystoupily jejich soubory v nádherném adventním koncertu pod názvem, Vánoce s přáteli.

Mikuláš v klubu seniorů
Vloženo: 20.12.2015

V rámci rozsvícení vánočního stromu se v pátek 27.listopadu konala také vernisáž s otevřením výstavy Lenky Dostálové, Kouzelný patchwork. Podvečerní adventní čas umocnily vánoční písně.

Rozsvícení vánočního stromu
Vloženo: 07.12.2015

Tradičního rozsvícení vánočního stromu před zámkem v pátek 27. listopadu se letos zúčastnil také biskup ostravsko-opavské dieceze, František Václav Lobkowicz. V programu vystoupily děti matěřské školy a soubor Ondřejnica. A bylo taky něco na zahřátí.

Závěrečná taneční lekce 2015
Vloženo: 30.11.2015

Slavnostně nazdobená sportovní hala TJ Stará Ves patřila v sobotu 21. listopadu 28 mladým párům, účastníkům závěrečné lekce tanečního kursu. Pod vedením tanečního mistra pana Jaromíra Riedela se čerství absolventi pochlubili svými pokroky na parketu, vytančili své rodiče a zhlédli vystoupení mladých i starších tanečních "profesionálů". Předloňští vítězové prestižní soutěže o krále valčíku (Veronika Vitekerová - Jakub Millo) předali žezlo na další 2 roky svým nástupcům: Karolíně Kollárové a Marku Vitekerovi. Ohnivý latinskoamerický tanec čača (nebo chcete-li cha-cha) se nejvíce povedl páru Kristýna Kuklová - Mikuláš Pchálek. Oba tanečníci byli podle výroku poroty "malí, ale šikovní".

V rámci vizitace staroveské farnosti, navštívil dne 27.11.2015 biskup ostravsko-opavské dieceze F.V.Lobkowicz také staroveský obecní úřad. Po přivítání starostou obce Ing. Daliborem Dvořákem pak společně s radními a biskupovým doprovodem besedovali v zámecké restauraci.

Z výstavy chovatelů
Vloženo: 07.10.2015

K pozdnímu létu a podzimu patří taneční kurzy. Nejinak je tomu i v naší obci, kde mají kurzy pro mládež dlouholetou tradici. Celkem 20 tanečních párů se pomalu, ale jistě, seznamuje se základy standardních a latinskoamerických tanců. Kromě výuky tance je do každé lekce zařazeno i „společenské okénko“ s nezbytnými informacemi pro společenský život. Jak páry své první taneční kroky zvládly se můžete přesvědčit na 1. prodloužené lekci, která proběhne v sobotu 17. října 2015 v 19 hodin v prostorách TJ Stará Ves.

Vydařený den oslav 120. výročí založení hasičského sboru v obci dne 27. září se mši svatou v kostele, slavnostní schůzí s vyznamenáním zasloužilých a čestných členů, programem pro děti, přehlídkou hasičské techniky, občerstvením a večerem se zábavou.

Dvojhlasně - výstava na zámku
Vloženo: 21.09.2015

Kulturní komise Obce Stará Ves nad Ondřejnicí uspořádala vernisáž s výstavou s názvem Dvojhlasně. Svá díla z oboru keramiky představila Dita Maruscáková a Jiří Neuwirt, malby a grafické práce. Výstava potrvá do 25. října. Otevřeno bude v sobotu a v neděli od 9,00 do 17,00 hodin a ve stejnou dobu i v pondělí 28. září.

Na malé slavnosti k zahájení školního roku 2015-2016 přivítali prvňáčky starosta obce Ing. Dalibor Dvořák, farář Mgr. Kamil Strak a ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Pavel Plečka se zástupkyni Yvettou Kunzovou. Navštívili také žáky v mateřince a zahradním hřišti.

O Pohár obce v požárním útoku
Vloženo: 17.08.2015

Podrobnější informace a více snímků na www.sdhstaraves.com/

První den ráno jsme u školy nasedli na autobus a jeli rovnou do Polska. Tam jsme se seznámili s polskými vrstevníky z Gymnázia v Twardorzeczce, která patří k naší partnerské Gmině Lipowa. Prohlédli jsme si jejich školu, sehráli se střídavými úspěchy fotbalové a florbalové střetnutí a jeli na prohlídku pivovaru Browar Źywiec. Cestovali jsme se strojem času, prošli jsme se i zrcadlovým bludištěm, muzeem hraček a šli se konečně najíst a ubytovat. Druhý den ráno jsme se nasnídali a jeli do Krakova. Nejprve jsme nastoupili na řece Wisle na krásné lodičky a seznamovali se s městem z jejich palub. Pak jsme se procházeli po městě a viděli plno památek tohoto úžasného královského města, třeba i draka chrlícího oheň. Když jsme vystoupili a naobědvali se, jeli jsme do Wielicky, do solných dolů. Tam se nám líbilo úplně nejvíc. Odnesli jsme si z výletu mnoho zážitků a jsme rádi, že se nám výlet moc povedl. Napsala: Natálie Najzarová Letošní výlet byl součástí projektu "Poznáváme, soutěžíme..." Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) "Překračujeme hranice".

Letošní, již 4. ročník této mezinárodní soutěže, je minulostí. Soutěžící ze slovenské Rakové a polské Lipowe soutěžili společně s našimi reprezentanty. Vynikali Poláci. Jejich pěvecké výkony byly úžasné. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 4.-.7. ročník a 8.a 9. ročník. Vítězkami obou kategorií se stala děvčata z Polska: Patrycja Krasny s písní The simply the best a Emilia Ciurla s písní Strumieniu. Kromě zpěvu bylo sehráno i sportovní utkání mezi Polskem a Českem. Všichni potom společně navštívili muzeum Tatry v Kopřivnici. Letošní ročník byl součástí projektu "Poznáváme, soutěžíme..." Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) "Překračujeme hranice".

Přestože v pátek 17. července navečer bylo venku ještě vedro, na chladivém nádvoří zámku probíhala za slušné účasti beseda se spisovatelkou a nápovědou pražského Činoherního klubu, Irenou Fuchsovou. Z lázeňských Klimkovic si udělala čas a potěšila svými vážnými i veelými zážitky vděčné posluchače. V závěru besedy proběhla autogramiáda.

S poděkováním za snímky Kateřině Galáskové.

Dne 25. 4. 2015 se uskutečnil nultý ročník soutěže Staroveský košt o nejkvalitnější ovocný destilát ze sklizně let 2013/2014. Sešlo se 27 vzorků slivovice i kalvadosu od 22 pěstitelů. Porota posuzovala výpěstky za příjemného hudebního doprovodu dua Věra Závidčáková – Zdeněk Janek. První místo získal p. Pavel Kuča se slivovicí, druhé místo obsadil Radislav Folta (opět slivovice), o třetí místo se podělili se stejným počtem bodů Karla Lyčková a Jaromír Chvostek (slivovice) a Petr Pelíšek (kalvados). Touto cestou děkujeme za spolupráci Obecnímu úřadu ve Staré Vsi n. O., velké díky patří výboru ZO ČSZ a také dalším členům i nečlenům organizace.

Hasiči postavili májku
Vloženo: 01.05.2015

Krásný program připravila dne 11.3. v hasičárně MO KSČM k oslavě svátku žen. Vystoupily děti Mateřské školy a Taneční školy Trend ze Staré Bělé.

Milé babičky a dědečkové.V Klubu důchodců ve Staré Vsi se nám opravdu moc líbí. Velmi rády k vám jezdíme. Ne všude nám tak radostně tleskají jako vy. Proto i letos jsme vám přijely ukázat, co nového jsme se naučily. A ty párečky u vás, lepší jsme nikde nejedly! Snad proto nám tak chutnají, že jsme se o ně musely pořádně zasloužit. Těšíme se na další setkání s vámi. Děti z Taneční školy Trend ve Staré Bělé.

V pátek 27. února se v malém sále TJ Stará Ves setkali členové komisí Obecního úřadu obce, aby zhodnotili svoji aktivitu v roce 2014. Starosta Ing. Dalibor Dvořák a místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek všem členům komisí poděkovali za jejich práci a hovořili o úkolech, které čekají obec v roce 2015. O práci komisí hovořili i jejich předsedové. Za kulturní komisi Marcela Tylečková, životního prostředí Slavoj Palička, stavební Ing. Radislav Folta, občanské záležitosti Karla Lyčková a k práci Osadního výboru v Košatce Milan Korpas. Vzájemnou diskusi mezi členy zpestřilo promítnutí videí a snímků z různých akcí v obci.

Senioři pochovali basu
Vloženo: 19.02.2015

S překvapivě naplněným sálem hasičárny se senioři v útery 17. ůnora rozloučili s radostmi plesové sezony a poslušně vstoupili do 40-ti denního půstu. Dohlížel na to i místní farář a starosta obce. Tradiční pořad pochování basy si senioři připravili sami i s účinkujícími. Lze jen pochválit, za výbornou zábavu.

Na únorové procházce
Vloženo: 15.02.2015

Informační centrum zámku v pátek 13. 2. přivítalo návštěvníky první letošní výstavy. Mezi hosty byli tentokrát hlavně učitelé základní školy, protože tématem výstavy je začlenění staroveské školy do projektu Comenius se zapojením škol z Polska, Německa, Lotyšska, Norska, Finska a Walesu. Projekt "Oslava kultury prostřednictvím hudby" představila dvojice organizátorek - Y. Kunzová a H. Cholevová. Součástí výstavy je i videoprojekce, zachycující některé výstupy projektu. Zájemci si mohou zakoupit kalendář zachycující hlavní body programu, výtěžek z prodeje bude předán na činnost dětského divadélka z Košatky. Výstavu můžete navštívit do pátku 27. února.

Výroční schůze seniorů
Vloženo: 15.01.2015

Ve středu 14. ledna zhodnotili senioři v hasičárně uplynulý rok 2014 a diskutovali, jak dál v roce 2015. Přišel mezi ně také starosta Ing. Dalibor Dvořák a místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek. Nechyběla kytička pro jubilanty a vzpomínka na kamarády, kteří v letošním a loňském roce z jejich řad odešli.

Novoroční výšlap
Vloženo: 12.01.2015

Na Nový rok 2015 si vyšláply do staroveského okolí jako každoročně naše děvčata. Kromě krásných zimních zátiší v okolí Ondřejnice navštívily i odpočívku u křížku na loukách a řetězový mostek přes Ondřejnicí u Proskovic. Při procházce narazily na usilovné pracovní nasazení v tamní bobří lokalitě.

Adventní koncert škol
Vloženo: 28.12.2014

Ve čtvrtek 11. prosince odjel Pěvecký sbor Základní školy a flétnová skupina ZUŠ do polského Twardorzecze. Tamní Gymnázium Jana Pavla II pozvalo k účasti na mezinárodním adventním koncertu také ZŠ Milana Mravca ze slovenské Rakové. Všechny zúčastněné školy koncertovaly v nádherném katolickém chrámu s velkým uspokojením místního kněze a zúčastněných. Koncert je jedním z výsledků přeshraniční spolupráce, uzavřené v rámci projektů EU v dřívějším období.

Mikulášská nadílka se seniory
Vloženo: 08.12.2014

Podzimní STAROVESKÝ CYKLOKROS
Vloženo: 28.11.2014

Podrobnější informace najdete na: http://www.ackstaraves.cz/

Martinská seniorů ve stylu Retro
Vloženo: 19.11.2014

Ve středu 12. listopadu se do hasičárny sešli senioři k pravidelné, každoroční Martinské zábavě, kterou si připravili ve stylu Retro.

Volba nových orgánů obce
Vloženo: 11.11.2014

V pondělí 10. listopadu se v obřadní síni zámku uskutečnilo slavnostní, ustavující zasedání Obecního zastupitelstva, které zvolilo nové orgány Obce Staré Vsi nad Ondřejnicí. Starostou obce byl zvolen Ing. Dalibor Dvořák, místostarostou Mgr. Jaromír Chvostek. Podrobné informace naleznete na úřední desce.

Zahradkáři vystavovali
Vloženo: 08.11.2014

V sobotu 1.11. a neděli 2.11. vystavovali staroveští zahrádkáři ve svém domě svoji úrodu ovoce a zeleniny. Úroveň výstavy i výpěstků přijeli shlédnout a ohodnotit také zahrádkáři z přátelské slovenské obce Rakova.

PODZIMNÍ KOŠATECKÁ BESEDA
Vloženo: 27.10.2014

Drakiáda, soutěže dětí o ceny, vzpomínka k 88. výročí války u pomníku, průvod s lampiony ke kapličce sv. Vendelína, ohňostroj a posezení s něčím na zahřátí pod stanem na hřišti. Takové bylo sice chladné ale u srdce hřejivé odpoledne až do večera 25. října v Košatce. Na jeho průběhu se podíleli místní hasiči, TJ Sokol, myslivci a Osadní výbor. Přišel také staroveský fařář Mgr.Kamil Strak a starosta Ing. Dalibor DvořÁk.

Rybářské závody na přehradě v Brušperku v sobotu 18. října se vydařily svým krásným počasím. Pro soutěžící však výsledky v úlovcích nic moc. Úspěšní nebyli ani zástupci družební obce z Rakové na Slovensku. Rybářský spolek Staré Vsi a Brušperka však byl spokojen. Mezi úspěšnými byli i mladí, jeden z nich na druhém místě.

Z výstavy chovatelů
Vloženo: 17.10.2014

Vítání občánků na zámku
Vloženo: 07.10.2014

Austrálie s rodinou Márových
Vloženo: 06.10.2014

Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad není možné.“ Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožili jsme společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. Jiří Mára je autorem sedmi cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. Děkujeme za velmi krásný večer.

Senioři oslavili Den seniorů
Vloženo: 04.10.2014

1.říjen je Den seniorů ale staroveští si pořád chtějí říkat důchodci. Tak ať jim slouží zdraví, jako všem, kteří na setkání oslavili své narozeniny. Hrálo a zpívalo jim nově utvořené duo Věra a Zdeněk a podle průzkumu se líbili. Do hasičárny byl pozván také náš rodák Slávek Uhlíř, dnes osmdesátiletý kmet ale před 60 léty obava všech útočníků české házené, brankář tehdejšího staroveského týmu. Uvedl, že pokud bude fit, příští rok se určitě zůčastní oslav 90 let založení české házené ve vsi.

Košatecký OTOMAN
Vloženo: 25.09.2014

Už v pátek 19. září navečer bylo vidět pobíhat ve Staré Vsi skupinky děvčat a chlapců od jedné hospody ke druhé (5+1 v Košatce ), jejichž běh končil na košateckém hřišti. Byl to tak zvaný pivní běh a každý musel vypít nejméně jedno pivo a dorazit přitom co nejdříve na hřiště v Košatce. Tak začal první den Košateckého Otomanu. V sobotu 20. září pak odpoledne patřilo dětským soutěžím, vystupovaly na podiu různé hudební skupiny, došlo k vyhodnocení pivního běhu, konzumovala se pizza od Babek, tekla nošovická desítka a dvanáctka a pak se tancovalo. Opět karma za perfektní organizaci Otovi Mlčochovi.

Košatecký OTOMAN
Vloženo: 25.09.2014

Už v pátek 19. září navečer bylo vidět pobíhat ve Staré Vsi skupinky děvčat a chlapců od jedné hospody ke druhé (5+1 v Košatce ), jejichž běh končil na košateckém hřišti. Byl to tak zvaný pivní běh a každý musel vypít nejméně jedno pivo a dorazit přitom co nejdříve na hřiště v Košatce. Tak začal první den Košateckého Otomanu. V sobotu 20. září pak odpoledne patřilo dětským soutěžím, vystupovaly na podiu různé hudební skupiny, došlo k vyhodnocení pivního běhu, konzumovala se pizza od Babek, tekla nošovická desítka a dvanáctka a pak se tancovalo. Opět karma za perfektní organizaci Otovi Mlčochovi.

Takový název měla slavnost, pořádána Obecním úřadem a Římskokatolickou farností v neděli 14. září, která začala v Košatce srazem traktorů. U nově rekonstruované kapličky sv. Vendelína se poté řidiči traktorů a další hosté shromáždili a Mgr. Kamil Strak spolu s Ing. Daliborem Dvořákem, starostou obce celou akci zahájili. Traktory vyrazily k Lubinskému mostu, kde projely okolo rekonstruovaného kříže, projely cestou pod Hůrkou, Záhumením a Hynečkovou ulicí sjely k Ondřejnicí. Přes Kolkův most pak pokračovaly druhou stranou Ondřejnice k zámku a ke kostelu na starý hřbitov. Zde došlo k požehnání opravených křížů, žehnání zemědělců a traktorů, následovala mše svatá. Slavnosti se zúčastnila i delegece družební obce Lipowa z Polska. Vše bylo zakončeno posezením pod farou.

Také ve Školní družině a MŠ bylo 1. září zahájeno, ikdyž děti z družiny se musely přesunout do tříd v nové školní budově, a spát se bude zatím v tělocvičně. Stará školní budova ještě není v pořádku po výměně oken a stále probíhá její zateplování. V MŠ však není nic, co by provozu překáželo a tak děti se v novém roce představily panu starostovi, řediteli a zástupkyni školy i panu faráři spolu s učitelkami ve výborné náladě.

Prvňáčci ve škole
Vloženo: 04.09.2014

V pondělí 1. září začal nový školní rok 2014-2015 a do školy s rodiči přišli poprvé žáci 1. třídy. Prvňáčky přivítala zástupkyně ředitele školy Mgr. Yvetta Kunzová, ředitel školy Mgr.Pavel Plečka, starosta obce Ing.Dalibor Dvořák a farář v obci Mgr. Kamil Strak. Na žáky 1. třídy se těšila i jejich třídní učitelka Mgr. Zdeňka Chvostková. Každého prvňáčka zvlášť ve škole přivítali a předali kytičku.

V neděli 31. srpna byla za účasti farníků a dalších občanů slavnostně otevřena opravena kaplička sv. Vendelína v Košatce. Farář Mgr. Kamil Strak a starosta obce Ing. Dalibor Dvořák seznámili přítomné o historii kapličky a finanncování opravy. Poté byla kaplička farářem vykropena a malým pohoštěním slavnost skončila. Financování opravy kapličky je z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika - Polská republika s názvem "Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí".

O Pohár obce
Vloženo: 25.08.2014

V sobotu 16. srpna proběhla nad sokolovnou požární soutěž MSL, pořádaná zároveň jako soutěž O Pohár obce. Velmi dobře si vedly staroveské ženy a muži od 35 let, kteří získali 1. místa.

V pátek 5. července se nad zámkem konala tradiční akce hasičů, Staroveský kotel. Více fotografií najdete na webových stránkách SDH Stará Ves n.O.

Ve čtvrtek 3. července bylo pod sokolovnou otevřno za účasti starosty Ing. Dalibora Dvořáka, maminek, babiček a přátel Starovjáčka dětské hřiště. Je vybaveno nadstandartním zařízením pro hry, posilování a aktívní odpočinek malých dětí i dospšlých. Vybavení a vlastní otevření hřiště bylo dotováno firmou ArcelorMittal a projektu naši obce.

Prodloužený víkend 20. - 22. 6. patřil na domácím hřišti tělovýchovné jednoty Poháru ČR v národní házené dorostenců. Počasí přálo, vše bylo organizačně perfektně zajištěno díky řadě nadšených dobrovolníků, fanklub v plné pohotovosti. A hlavně nám naši dorostenci dopřáli radost z výborného výkonu a zlatých medailí. To vše podtrhla individuální ocenění pro nejlepšího obránce Lukáše Lyčku a nejlepšího střelce turnaje Vaška Poláška. Věřme, že je to příslib do budoucnosti naší házené.

Armáda ve Staré Vsi - aktualita
Vloženo: 27.06.2014

Ve čtvrtek 19. 6. zažila naše obec dlouho nevídanou věc: přes obec se převalila záplava více než 300 uniformovaných vojáků Armády ČR. Invaze? Mobilizace? Ne. Příslušníci posádky z Přáslavic tak více než 30kilometrovýn pochodem z Frýdku-Místku do Klimkovic vzdali poctu svému kamarádovi Lukáši Hirkovi, těžce zraněnému na misi v Afghánistánu.

V rámci Festivalu Poodří Františka Lýska vystoupil dne 20. června na nádvoří zámku makedonský folklorní soubor, který byl taktéž hostem 20 Mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku Místku.

LSPT Ondřejnica se dne 20. června spolu s cimbálovkou Ondřejnica představil s novým programem " Smrtka ".

Od 6. do 7.6 vystavovali v obřadní síni staroveského zámku svá díla staroveští výtvarníci Zdeňka Bernatová, Hana Kumalová a Pavel Folta.

Staroveké zámecké arkády.
Vloženo: 10.06.2014

V pátek 6. června na nádvoří staroveského zámku vystoupilo u příležitosti Obecních slavností a Festivalu Poodří Františka Lýska několik pěveckých sborů. Dětský pěvecký sbor ZŠ a MŠ Stará Ves n.O., Dívčí komorní sbor Canto Amabile, Stará Ves n.O., The Puzzle Ostrava, Pěvecký sbor Pátečníci gymnázia Volgogradská Ostrava-Zábřeh, Sbor přátel zpěvu z Karviné a Pěvecké sdružení slezských učitelek z Opavy

V pátek 6. června se v podvečer uskutečnila na zámku výstava a vernisáž pod názvem Proč piješ? Před zámeckou restaurací vše začalo vystoupením dvou zpěváku skupiny Mendoš z Ostravy, která vyhrává s kytarami po ostravských hospodách. Poté se hosté přemístili do výstavních prostor zámku, kde si prohlédli textovou a obrazovou část, včetně předmětů o společenské roli hospod a pivovarů v historii regionu. Výstavu společně s kulturní komisi obce připravil Mgr. Polášek z Frýdku-Místku.

Ve čtvrtek 29. května senioři vycestovali do sklárny v Karolince a hor nádherného prostředí Prostřední Bečvy. Po prohlídce všech atraktivit se nakonec osvěžili v bazénu SportArtCentra, odkud se po obědě vrátili domů.

V sobotu 24.května se konala druhá část 11. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska 2004 v Jistebníku. Před kulturním domem vyhrávala odpoledne Jistebnická třináctka a Náves Jistebnických zpěváčků u jeho pomníku rozezvonil dětský pěvecký sbor Čtyřlístek z O. Hrabůvky. Všemu přihlíželi zástupci obcí Proskovic, Staré Vsi a Jistebníka, kde rovněž FPFL probíhá. Zůčastnil se i předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica a Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.V kulturním domě pokračovala koncertní vystoupení pěveckých sborů VŠB-TU Ostrava, Ondráš z Nového Jičína, znovu vystoupil DPS Čtyřlístek a folklorním vystoupením roztleskala sál staroveská Malá Ondřejnica. Účastníci měli možnost ve foaer shlédnout výstavu Návraty z historie 10. let FPFL a kovových plastik Jana Rybičky. Galerijní ulice v Jistebníku nabídla netradiční pohledy na velkoplošné fotografie u rodinných domů s názvem Takoví jsme byli, která je pod jistebnickým kostelem trvale umístěna.

Den matek
Vloženo: 18.05.2014

Senioři ve spolupráci s Obecním úřadem oslavili ve středu 14. května v hasičárně Den matek. Děti mateřské a základní školy zazpívaly a zatančily maminkám a babičkám a starosta Ing. Dalibor Dvořák osobně všem ke svátku blahopřál a předal květiny.

Hasiči si postavili májku
Vloženo: 05.05.2014

Prvomájové shromáždění občanů k uctění památky obětem války u pomníku připravila MO KSČM. Zajímavostí akce byl neplánovaný přelet historických letadel nad pomníkem, která se účastnila srazu na mošnovském letišti.

Hasiči si postavili májku
Vloženo: 04.05.2014

V pátek 25. dubna začal v proskovické škole 11. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska. Zahájen byl před pamětní deskou Františka Lýska, od jehož narození letos uplynulo 110 let. Vystoupila dechová hudba, v sále zpívala a tancovala staroveská Malá Ondřejnica, místní pěvecký sbor Proskovjáček a pěvecký sbor Muzika ze ZŠ J. Valčíka v O.Porubě.

Vítání občánků na zámku
Vloženo: 28.04.2014

Pomlázková zábava se seniory
Vloženo: 27.04.2014

Ve čtvrek 24. dubna se naši senioři opět v hasičárně veselili na pomlázkové zábavě. Pozvali populární Novobělské babičky, nebo babky, které v písničkách a humorných scénkách roztleskaly celý sál. Kytičky dostaly jubilantky, k jídlu se nabízely tradiční dobroty, losovala se tombola a také se tancovalo. Tak přijďte také mezi nás!

Jarní toulání s Kondorem
Vloženo: 15.04.2014

Po loňském nuceném přesunu Toulání na podzim termín tentokrát účastníkům počasí mimořádně přál. Jarního sluníčka si v sobotu 12. 4. přišlo užít 147 turistů od nejmladšího účastníka - měsíčního Štěpánka Sojky - po paní Evženku Hýlovou jako nejstarší účastnici. Den se mimořádně vydařil po všech stránkách díky vzorným hostitelům z dětské organizace Kondor.

Návštěva z cizích krajin
Vloženo: 11.04.2014

ZŠ a MŠ Stará Ves je zapojena do dalšího evropského projektu Comenius, tentokrát za účasti 6 evropských zemí: Walesu, Lotyšska, Finska, Norska, Polska a Německa. Po předchozí návštěvě německého Salzgitteru byla s hostitelstvím řada na naší škole. Hosté absolvovali pestrý a náročný program: prohlédli si školu, kostel, faru, setkali se se starostou obce, učili naše žáky tančit a zpívat. Průvodcovské služby se s velkým přehledem ujali deváťáci Lucka, Honza, Pavel, Zdenka a jeden velmi šikovný sedmák Adam. Přesvědčili, že se už se svými jazykovými schopnostmi ve světě neztratí.

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola z Ostravy Hrabůvky vystavuje od 4.4. do 25.4.2014 na zámku průřez prací studentů této školy. Výstavu navštívily rovněž účastnice učitelské mezinárodní akce projektu Comenius, který probíhal právě na naší ZŠ.

V sobotu 29. března uvedlo Dětské divadlo v Košatce pohádku Princezna solimánská. Představení shlédly místní děti s rodiči a příbuznými v rámci maškarního plesu, který se konal v Kulturním domě.

V sobotu 15. března hodnotili naši zahrádkáři výsledky hospodaření uplynulého roku a nastínili úkoly v roce letošním. Byl zvolen nový předseda, kterým se stal Ing. Pelíšek. Spolek se kytičkou a poděkováním rozloučil s některými dosavadními funkcionáři, byli přivítání také noví členové spolku, většinou z řad dříve narozených. Patří mezi ně i náš starosta. V diskusi zaznělo několik zdravic ze sousedních vesnic, vystoupil rovněž zástupce z družební slovenské obce Rakova.

Na pozvání organizátorů 5. Mezinárodního folklorního festivalu v San Jose, který se konal od 8 do 15 března, vycestoval do zámoří i náš LSPT Ondřejnica. I s cimbálovkou, ikdyž cimbál jako hudební nástroj pro svou rozměrnost musel mít do letadla vlastní letenku v ceně cestujícího. Cimbál dorazil v pořádku, což je vidět na jednom ze snímků, stejně tak celý soubor. Přestože k dnešnímu datu se soubor ještě domů nevrátil, máme už díky internetu a Fecebooku snímky z Kostariky na obecních stránkách.

Senioři i letos pochovali basu
Vloženo: 08.03.2014

Den před popeleční středou v úterý 4. března, pochovali senioři v hasičárně basu. Předtím ještě proběhly gratulace oslavencům a jubilantům. Pro ty, kteří nestačili poobědvat byl připraven super guláš, ze sladkostí koblihy. A také se tancovalo.

Ve čtvrtek 13. února se setkali v malém sále místní TJ všichni členové komisí, pracující při Obecním úřadu. Jejich práci v uplynulém roce zhodnotil starosta Ing. Dalibor Dvořák. Podle něj mají komise hlavní podíl na kulturní, společenské a občanské aktivitě a její propagaci. Popřál v závěru všem jejím členům další úspěšný, pracovní rok.

Není třeba zdůrazňovat, že v Klubu důchodců se neustále něco děje. Na únorové posezení přijaly pozvání děti z Taneční školy Trend ze Staré Bělé. Děti se chtěly předvést v co nejlepším světle. Proto nejdříve proběhlo česání, líčení, poslední kontrola kostýmů. Radost z tanečního vystoupení byla znásobena nejenom potleskem ale současně i zpěvem přihlížejících. Není divu, že občerstvení, které bylo pro děti připraveno, tak moc chutnalo.

Setkání seniorů v únoru
Vloženo: 06.02.2014

Není třeba zdůrazňovat, že v Klubu důchodců se neustále něco děje. Na únorové posezení přijaly pozvání děti z Taneční školy Trend ze Staré Bělé. Děti se chtěly předvést v co nejlepším světle. Proto nejdříve proběhlo česání, líčení, poslední kontrola kostýmů. Radost z tanečního vystoupení byla znásobena nejenom potleskem ale současně i zpěvem přihlížejících. Není divu, že občerstvení, které bylo pro děti připraveno, tak moc chutnalo.

Farní úřad, společně s OÚ uspořádal 22. prosince 2013 v kostele Narození sv. Jana Křtitele vánoční koncert s bluegrass a county kapelou Poutníci. Bylo to něco nového a zvláštního v kostele, ale líbilo se.

Karneval s Hopsalínem
Vloženo: 20.01.2014

Spousta dětí, jejich rodičů, babičky a dědečkové a mezi nimi populární Hopsalín se svými nápady, písničkami a skvělým programem. Takový byl dětský karneval v sobotu 18. ledna v hale místní TJ.

Ve středu 15. ledna hodnotil Klub důchodců v hasičárně svou činnost v roce 2013. Na schůzi pozvali starostu Ing. Dalibora Dvořáka a místostarostu Mgr. Jaromíra Chvostka. Hodnocení činnosti v roce bylo vesměs pozitívní. Akcí, mezi které patřily společné návštěvy divadelních představení, turistické zájezdy, výšlapy do okolí obce, schůzky k významným kalendářním dnům, škvařeni vaječiny, martinská, silvestrovská, šmigrustová zábava, pochování basy a další jsou už tradiční. Na každé schůzce klubu, které jsou vždy ve středu v měsíci se blahopřeje jubilantům s kytičkou. Užitečné přednášky odborníků zdravotnictví, cestovatelů, promítnutí zajímavých videi a další, doplňují bohatý výčet činnosti. A co teprve domácí kuchyně a zákusky význačných staroveských kuchařek. Proč Vy, dříve narození ale i Vy akorát, nás členy nepříjdete doplnit, se řešilo také. Několik míst v hasičárně se vždy pro nové členy najde. Neváhejte, bude se všem v klubu líbit.

Novoroční jízda
Vloženo: 10.01.2014

Staroveský cyklistický oddíl spolu se svými příznivci, místními sportovci a absolventy silvestrovského bujaření, uspořádal 1.ledna 2014 tradiční jízdu na Hukvaldy. Někteří závodili, jiní cestou jen zhluboka dýchali, ale všichni dojeli v pořádku. Sportu zdar.

Senioři a jejich Silvestr
Vloženo: 02.01.2014

Klub staroveských seniorů stejně jako každý rok nečekal na hlavní oslavy konce roku až na 31. prosince, ale vše oslavil o den dříve. Měli svoji tradiční hudbu, pohoštění, zákusky, ale i program. Zakončení roku v hasičárně bylo opět super a bez chyby.

Adventní koncert škol v kostele
Vloženo: 21.12.2013

Ve čtvrtek 19. prosince se v kostele Narození sv. Jana Křtitele představily v adventním koncertu staroveské školy. Úvod patřil varhanní skladbě. Vánoční písně uvedly mateřská a základní škola, žáci ZUŠ vystoupili s flétnovým souborem a děti z folklorní Ondřejnice se zpěvem a tancem.

Ve čtvrtek 12. prosince se v družební obci Rakova na Slovensku setkaly ve společném adventnímu koncertu děti tří škol. Základní školy Stará Ves, Základní školy Milana Mravca z Rakové a Gymnazium Jana Pavla II z Lipowe v Polsku. Každá z nich v půlhodinovém programu předvedla to nejlepší z adventních zvyků a písní svého regionu. Vánoční písně si na závěr zazpívali všichni společně.

V pátek 6. prosince bylo v ZŠ živo. Dvě skupiny mikulášů, andělů a čertů s čerticemi navštívily všechny třídy za plného provozu. Nehodné žáky vyváděli na chodbu a označili černým mourem, ty hodné obdarovali sladkostmi. Vše skončilo u pana ředitele vánočním zpěvem a přáním hezkých vánoc.

Ve středu 4. prosince navštívil staroveské seniory v hasičárně Mikuláš, anděl a dva čerti. Ti všichni v humorném programu pobavili přítomné. Vybraní členové po povinné básničce, či písničce dostali sladkou odměnu. K večeři byl výborný řízek s bramborovým salátem a nechyběly ani sladkosti. Nadílku dostali všichni.

V pátek 29. listopadu byla na zámku otevřena výstava pod názvem "Vánoční pozdrav dříve a dnes", sestavená ze sbírek manželů Poláškových. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek a potrvá do 12. ledna 2014.

V pátek 29. listopadu se na nádvoří zámku uskutečnil každoroční vánoční jarmark s prodejem vánočních ozdob různých amaterských výrobců a prodejců, ale i krásných ozdob dětí naší školy. Byla zima a tak se připravilo něco na zahřátí.

Rozsvícení vánočního stromu
Vloženo: 02.12.2013

Na pátek 29. listopadu pozvala kulturní komise OÚ občany k tradiční slavnosti rozsvícení vánočního stromu. Vánoční světlo z kostela sv.Jana Křtitele přinesly děti s panem farářem s vánočními zpěvy vystoupily děti MŠ,ZŠ a souboru Ondřejnica. Nakonec pan starosta s nejmenšími dětmi rozsvítil vánoční strom před zámkem.

Taneční-závěrečná
Vloženo: 02.12.2013

Sál TJ Stará Ves zaplnilo v sobotu 23. 11. celkem 28 párů slavnostně vystrojených mladých dam a pánů. Ti pod zkušeným vedením tanečního mistra pana Riedela předvedli, co se naučili v sadě lekcí tance a společenské výchovy. Zaplněný sál ocenil výborné výkony tanečníků a bouřlivě zatleskal novým králům valčíku: páru Vitekerová – Millo. Inspirací pro všechny diváky pak bylo exhibiční vystoupení tanečníků z TK Trend.

Podzimní slavnost
Vloženo: 12.11.2013

V sobotu 9. listopadu měl staroveský folklorní soubor Ondřejnica svátek. V místní hale Tělovýchovné jednoty se představila celá plejáda tohoto souboru, od nejmladších po nejstarší tanečníky a zpěváky na Podzimní slavnosti. K tomu vyhrávaly cimbálové muziky a hostoval i známý soubor Valašský vojvoda. Zástupci Obecního úřadu na slavnosti představili obecní kalendář pro rok 2014, připraveny zájemcům k prodeji. Fotografie s dominantami obce, proběhlých akcí a okolní přírody jsou obecní prvotinou tohoto kalendáře. Zakončení slavnosti proběhlo tradičně tancem na parketu.

Martinská se seniory
Vloženo: 12.11.2013

Ve středu 6. listopadu pořádali senioři v hasičárně Martinskou, alias" papučovou či zástěrkovou " veselici. Několik dnů předtím nakoupili potřebné rekvizity v nejbližších kamenných obchodech a postarali se o tombolu. Martinská husa byla v Kauflandu moc drahá a tak Nežka uvařila super zelí a bylo vepřo knedlo. Kdo měl moc mastné u baru se ředilo.Po vyhlášeni nejzajímavějších papučových a zástěrkových doplňků se tancovalo a bylo fajn.

Z Hubertovy jízdy
Vloženo: 28.10.2013

V sobotu 26. října se na Sokolce oderával žákovský zápas. Na tom by nebylo nic zvláštního, kromě toho, že vedoucí a trenéři staroveského žákovského oddílu nastoupili do svých rolí doslovně ve společenských oblecích. A slušelo to i paní trenérce.

Byli jsme volit
Vloženo: 27.10.2013

Předčasné volby do Parlamentu České republiky ve třech volebních okrscích Staré Vsi a Košatky proběhly 25. a 26.října. Bylo nádherné podzimní, teplé počasí a zůčastnila se nadpoloviční většina voličů.

Vítání občánků na zámku
Vloženo: 24.10.2013

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, přivítal v sobotu 19. října v zámecké obřadní síni, jedenáct nových občánků.

První prodloužená
Vloženo: 21.10.2013

Mladé dámy ve svátečních šatech, jejich partneři v sakách a s bílými rukavičkami, slavnostně nazdobená a nasvětlená hala TJ Stará Ves. Tak vypadají kulisy galapředstavení, které přichystal na 12. 10. taneční mistr pan Riedel rodičům a přátelům začínajících tanečníků v rámci tanečních kurzů. Nemohly chybět soutěže, exhibiční vystoupení TK Trend, bohaté občerstvení ani taneční série určené rodičům. Chybička se ještě některým občas vloudila, ale na tom mají účastníci kursu čas pilně pracovat až do 2. prodloužené – tzv. šluskolony.

Toulání s Kondorem
Vloženo: 21.10.2013

Jarní toulání s Kondorem se letos uskutečnilo… výjimečně na podzim. Tomu jarnímu nepřálo počasí, na podzim to naštěstí vyšlo. Odvahu vyrazit na trať našlo přes 70 účastníků – mezi nimi nejmladší, jednoletý Antonín Tichavský, nebo nejstarší turista Mirek Šupík. Na startu si příchozí připomněli pravidelného účastníka pochodu, zaníceného turistu i dobrého kamaráda Mirka Balcara. Každý si mohl zvolit ze 2 tras, směřovaných letos na Trnávku, cestou účastníci plnili rozmanité úkoly. Po nevlídném ránu se nakonec objevilo sluníčko, a i když byly některé polní úseky po večerním lijáku docela zajímavé a boty pak připomínaly tlapy yettiho, ukázal se barevný podzim v celé svojí kráse a určitě nikdo nelitoval.

Kdo se zastavil o prvém říjnovém víkendu na zámku, měl možnost zhodnotit letošní úrodu ovoce a zeleniny. Místní zahrádkáři na nádvoří vystavovali jablka, hrušky i bylinky. Místní firma Unipol se představila se svými výrobky v zahradnickém oboru taky. A přišly i děti z mateřské a základní školy a přivoněly k té nádheře.

Od pátku do neděle první týden v říjnu probíhala v bývalém vojenském monobloku okresní výstava drobného zvířectva. Hlavně děti ze škol si přišly na své. Mnohé z nich pracují v kroužku mladých chovatelů s mimořádnými výsledky o kterých je psáno na jiném místě.

V sobotu 28.září se slavil nejen státní svátek, ale i chovatelé ve Staré Vsi slavili 45. výročí založení základní organizace chovatelů ve Staré Vsi a 10. výročí družby se základní organizací Raková (Slovenslo) v místní hasičské zbrojnici. Součástí programu bylo shrnutí historie naší organizace, předání plaket, kulturní taneční i pěvecké vystoupení a hlavně příjemné posezení u dobrého jídla a pití ve společnosti chovatelů, příznivců z družebních organizací a rodinných příslušníků. Dík patří Obecnímu úřadu a klubu důchodců za pomoc při organizačním zajištění.

Na začátku září byla dokončena rekonstrukce mostku Pod Hůrkou, včetně položení nového, živičného povrchu silnice od křižovatky.

Organizátoři připravili pro děti v sobotu 14. září na travnatém pažitu u dětského hřiště různé soutěže a hry, malování, šplh po visutém laně, chůzi na chůdách, ukázky stanování a další. Nejlepší dostali ve vyyhodnocení odměny.

Organizátoři připravili pro děti v sobotu 14. září na travnatém pažitu u dětského hřiště různé soutěže a hry, malování, šplh po visutém laně, chůzi na chůdách, ukázky stanování a další. Nejlepší dostali ve vyyhodnocení odměny.

Vystoupení písničkářů, kapel, vyhodnocení dětských her a pivního běhu, povídání se známými, navázání nových známostí, tanečky i psíkovi se tam líbilo.

Nejistý den-pátek 13. září se na staroveském zámku při vystoupení písničkáře Václava Fajfra nepotvrdil. Bylo to přesně naopak. Lidí na koncert, kde se většinou zpívaly písničky Jarka Nohavicy,Pavla Dobeš ale i jeho vlastní, přišlo dost. A taky si "po našemu" zazpívali.

Vernisáž a výstava prací členů výtvarné skupiny GAMA na staroveském zámku.

S autorem modelů chrámových dřevěnic Janem Blizňákem a pracovníkem muzea ve Frýdku-Místku Petrem Poláškem jsme v pátek 6.září navečer besedovali o jejich tvorbě, archívních a archeologických sbírkách v našem regionu. Byl to opět vydařený, pozdní letní večer na zámku.

Letošní ročník se konal v našem hlavním městě předposlední týden prázdnin (21. - 25. srpna), za účasti nejen slovenských, ale i polských mladých chovatelů. Program byl opravdu velkolepý! Absolvovali jsme prohlídku místností Senátu PČR a slavnostní zahájení v rytířském sále, pod patronátem místopředsedy Z. Škromacha a účasti místopředsedkyně A. Gajdůškové. V následujících dvou dnech mladí chovatelé střídavě soutěžili a prohlíželi si areál Vysoké školy zemědělské v Praze Suchdol, kde jsme byli také ubytováni. Navštívili jsme několik kateder. Například katedru mikrobiologie, genetiky, cvičné pole a stáje hospodářských zvířat. Dokonce se někteří soutěžící dostali na pitevnu! V odpoledních hodinách jsme šli na nedalekou jízdárnu, kde jsme měli možnost vyslechnout velmi zajímavý výklad místní paní vedoucí a obdivovat šampiónku - bílou klisnu Sixteen, která sice loňský ročník Velké pardubické nedoběhla, ale je považována stále za velký fenomén! V sobotu nás chovatele potěšila návštěva Pražské ZOO, kdy za krásného počasí jsme prošli skoro celý areál. Samozřejmě nesmělo chybět mačkání se v historickém centru Prahy na Karlově mostě, Staroměstském a Václavském náměstí. Ve večerních hodinách jsme v aule Vysoké zemědělské školy slavnostně ukončili letošní 45.ročník této soutěže. Výsledky: Starší věková kategorie: Tereza Daňová - 3. místo (odbornost akvaristika) Lenka Lasoňová - 3. místo (odbornost pes) Eva Santariusová - 11. místo (odbornost králíci) Mladší věková kategorie: Barbora Polášková - 2. místo (odbornost kožešinová zvířata) Aneta Bajgerová - 4. místo (odbornost králíci) Eliška Pudová - 5. místo (odbornost kočky) Celkově jsme se umístili na 14. místě.

Předání nového auta hasičům
Vloženo: 06.09.2013

V neděli 1. září přivezl starosta obce Ing. Dalibor Dvořák staroveským hasičům slíbené nové auto Ford Tranzit a jejich veliteli od auta předal klíče. Otec Kamil nový vůz poté pokropil svěcenou vodou s přáním jeho dobrého užitku i pomoci všem potřebným. Byla vyhlášena i zkušební jízda se zájemci. Před hasičárnou vyhrávala dechovka, zpívalo se, tančilo, opékaly se klobásy. Vše bylo znásobeno svatebními dozvuky hasičského velitele, který byl s manželkou a přáteli v jednom kole.

O Pohár obce
Vloženo: 20.08.2013

Dne 10.8. 2013 se v naší obci uskutečnila soutěž O pohár obce v požárním útoku v kategorii žen, mužů a mužů nad 35 let (tzv. mládenci). Zároveň se jednalo o 12. kolo Moravskoslezské ligy. Na naší soutěž zavítalo celkem 58 soutěžních družtev z toho 37. družtev k kategorii můžu, 13. družstev v kategorii žen a 8. družstev v kategorii mužů nad 35 let. Jako již tradičně soutěž probíhala ve velice rychlém tempu a po základním kole, které končilo zhruba v 15:00 následovalo finále, ve kterém soutěžili o věcné ceny sponzorů nejlepší družstva v kategorii mužů a žen. Celkem tedy 66 družstev (základní kolo + finále). Navíc startér vystřelil více než 77x (start + opakovaný start). Na závěr soutěže došlo předání (1,1 metru vysokého a 14,65kg těžkého) Putovního poháru z rukou starosty obce ing. Dalibora Dvořáka družstvu z Petřvaldíka, které vyhrálo základní část soutěže. Mimo jiné samozřejmě obdržely ceny i všechna družstva které se umístily na stupních nejvyšších. Starovesské hasiče (a nejen je) určitě potěšila informace z úst starosty obce ing. Dalibora Dvořáka a místostarosty obce mgr. Jaromíra Chvostka o přidělení nového vozidla pro náš sbor zn. Ford Transit, který v období několika dní nahradí již stařičkou Avii. Bohužel k touženému slavnostnímu předání nového vozu na konci soutěže nedošlo a tak alespoň byla předána veliteli naší výjezdové jednotky Davidu Galáskovi předána věrná maketa „budoucího vozu“.( text a snímky http://www.sdhstaraves.com/

České Budějovice přivítaly na přelomu července a srpna Mistroství České republiky v silniční cyklistice mládeže. Zúčastnil se i tým ACK Stará Ves nad Ondřejnicí pod vedením p. Pavla Nepraše. Ve dnech 30. 7. – 3. 8. probíhaly závody ve dvou kategoriích – žáků a kadetů. Na programu byly tři závody – časovka jednotlivců, časovka dvojic a hromadný závod. Všem těmto závodům v kategorii kadetek kralovala obhájkyně titulu v časovce z roku 2012 Nikola Bajgerová, členka ACK Stará Ves nad Ondřejnicí a rodačka z této obce. Nejprve vyhrála časovku jednotlivců, kde zvítězila s náskokem 59,7 vteřin před druhou Janou Czeczinkarovou z týmu REMERX – MERIDA TEAM Kolín. Poté spolu s Annou Drdovou, z týmů CK Příbram, časovku dvojic s náskokem necelých 20 sekund na členky týmu KC KOOPERATIVA SG Jablonec n. N. – Kateřinou Lacinovou a Nikolou Noskovou. V hromadném závodě na 44 km, který byl na programu v sobotu 3. 8. 2013, zvítězila v hromadném spurtu a stala se trojnásobnou mistryní České republiky v kategorii kadetek pro rok 2013. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Cyklistické závody nad zámkem
Vloženo: 09.07.2013

V neděli 7. července uspořádal místní cyklistický oddíl nad zámkem kriterijní závod, ve kterém se představily skoro všechny kategorie. V nejstarší z nich měl jeden z cyklistů 71 let. Přesto závod dojel jako všichni ostatní, ikdyž kruté vedro všem dalo zabrat. V blízkém občerstvení po závodě všem chutna.lo

Třetí červnový víkend 14.-16. 6. 2013 patřil Poháru ČR mladších žáků v národní házené. Pohárová soutěž je určena týmům z 2. míst pravidelné soutěže. Hostitelem byl letos oddíl NH ve Staré Vsi a jako domácí se tak mohli účastnit i naši házenkáři, i když skončili třetí. A jak to dopadlo? Výborná organizace, roztleskávačky, dobré počasí a hlavně – vítězství našich! O vítěznou euforii se přičinil fantastický fanklub, třešničkou bylo vyhodnocení nejlepšího gólmana Tomáše Měřvy a nejlepšího obránce Honzy Pinkavy. Gratulujeme!

Byla u nás pouť
Vloženo: 09.07.2013

Ve středu 26. června místní rozhlas pozýval seniory a jejich příznivce na krátký výlet. Cílem byla restaurace U Horního mlýna, kde se mělo přijet na kolech, nebo, jak kdo chtěl. Lákavé bylo pokušení, vyzkoušet tamní specialitu, na zahradě grilovaný kuřecí špíz. Přes chladné počasí přijeli snad všchni, napočítala se padesátka. Špíz se povedl a další setkání seniorů také.

Ve středu 26. června místní rozhlas pozýval seniory a jejich příznivce na krátký výlet. Cílem byla restaurace U Horního mlýna, kde se mělo přijet na kolech, nebo, jak kdo chtěl. Lákavé bylo pokušení, vyzkoušet tamní specialitu, na zahradě grilovaný kuřecí špíz. Přes chladné počasí přijeli snad všchni, napočítala se čtyřicítka. Špíz se povedl a další setkání seniorů také.

S obrovským potleskem byl po celou dobu svého vystoupení odměňován kostarický folklorní soubor Nayuribes, host MFF Frýdek Místek, který vystoupil na nádvoří staroveského zámku. Nakonec svého vystoupení roztančil od starosty obce většinu obecenstva.

Folklorní večer na zámku
Vloženo: 24.06.2013

V rámci 10. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska vystoupily na nádvoří staroveského zámku v pátek 21. června folklorní soubory Ondřejnica ze Staré Vsi, Vonička z Havířova, cimbálové muziky Fojt a Ondřejnica.

Večer se folklorní soubory Ondřejnica a Haná z Velké Bystřice usadily na zámeckém nádvoří, kde do nočních hodin tančili a zpivali.

Na Obecních slavnostech předvedla skupina místních kynologů poutavé ukázky drezu ry, nad zámkem byly ve stáncích k zakoupení různé potřeby pro domácnost, před restaurací vyhrávala hostům cimbálovka a jak postavit v přírodě přístřešek, ukázala na nástěnce trampům místní skupna Kondor. Vyhrával i obrovský flašinet.

Po namáhavé "jízdě kole bila " dorazila staroveská vrchnost do osady Košatka. I zde seznámla přítomné o stavu věci obecních, košatečtí však vrchnost překvapili. Stav věci osadních představili po svém. Povinné vyplácení selských synků však bylo potřebné i v Košatce. Nevyhnul se mu proto ani předseda osadního výboru a schytal to taky staroveský písař Radislav. A staroveský Pozdní sběr s písařem ukázali, že do sběru nepatří a na trávníku to řádně roztočili.

Po vystoupení U Horního mlýna vrchnost odjela s doprovodem okolo Ondřejnice do Košatky.

V sobotu 18. května byly před staroveským zámkem zahájeny tradiční, již 14. Obecní slavnosti. Vrchnost oslovila své poddané, fojt, farář, rechtor a písař oznámili knížeti a kněžně skutečný stav v obci za uplynulý rok. Děti popřály obecním pánům hodně zdraví, s maminkami se ukázal i místní Starovjáček. Zástupci osady Košatka přednesli vrchnosti svá přání, košatecké děti pak přítomné pozvaly na odpolední pohádku. Místní chovatelé prozradili fojtův zájem o chov ovcí. Kníže Podstatský předvedl své vojenské umění se skupinou Keltik. Celý příběh před zámken ukončilo vystoupení místního folklorního souboru Pozdní sběr, kde se předvedl i písař Radislav. Před odjezdem vrchnosti k obhlídce veškerých hranic staroveských došlo k vyplácení selských synků pro účely preventivní a potřebné, do let příštích.

Výstava na zámku byla zahájena 17. května v informačním centru vernisáží za přítomnost autora.

Místní organizace KSČM uctila 1. května před památníkem u ZŠ památku padlých a umučených obětí druhé světové války.

Poslední dubnový den se navečer před hasičárnou sešla společnost, která každoročně zachovává tradiční zvyk, stavění máje. Děti s rodiči, staří, mladí i přespolní na kolech. A hasiči opět připravili a nazdobili májku, kterou společně na obecním dvorku vstyčili. Došlo i na upálení čarodějnice na připravené hranici. Potom se už jen opékaly párky, po dusném dnu svlažovala hrdla nošovickým, hořkým pivem a zimomřiví přidávali něco na zahřáti. Pouštělo se country a domů se odcházelo nad ránem.

Den pro házenou II
Vloženo: 15.04.2013

Stylově nazdobená hala TJ Stará Ves patřila v sobotním podvečeru 30. 3. mládežnické házené. Bývalí vynikající hráči opět po roce ocenili své mladé následovníky a vždy třem nejlepším z každé kategorie předali pamětní plakety. Proběhly soutěže, do kterých se zapojily děti i jejich rodiče. Vyvrcholením bylo urputné klání trenérů a vedoucích družstev, obzvlášť slušivé byly dresy dvou soutěžících. Programem provázel už zkušený tandem moderátorů Markéta Kolková – Jan Straňánek, nechyběla tombola z darů sponzorů a diskotéka. Oficiálně byl představen nový oficiální znak staroveské házené. Za celý zdařilý večer patří poděkování zvláště R. Horklovi ml., P. Straňánkovi, R. Hýlové, ale také mnoha dalším obětavcům.

Velikonoční veselice seniorů
Vloženo: 05.04.2013

Ve středu 3. dubna se v hasičárně opět tancovalo a zpívalo. Naši senioři si tam připravili velikonoční veselici s programem. Pozvali oprechtické důchodce, kteří vystoupii s tanečně, zpěvnou, Českou besedou. A zpívali všichni. Vždyď to bylo jejich mládí. Vydatná večeře, tombola, zákusky a něco ostrého od přítomných jubilantů, pozvání k tanci. Nádherný večer.

Velikonoce 2013 - jak bylo ?
Vloženo: 02.04.2013

Jarek Nohavica ve své písničce " Ladovská zima", také o letošních velikonocích " byl recht ". To bilé svinstvo pořád padalo za límec a furt byl prosinec. Děcka na sněhu a po velikonocích i školní prolézečky u zámku lépe klouzaly než v létě.

Ve středu 27. března uspořádal folklorní soubor Malá Ondřejnica velikonoční vystoupení v podání všech dětí souboru a CM Tragač, pod názvem HU HU HU,VESNO UŽ JE TU. Vzhledem ke studenému počasí se vše konalo v teple vestibulu ZŠ, ven vyšel pouze průvod s Mařenou" k mostu.

Vystoupení žáků ZŠ, MŠ, XIXA 2-talentová školní soutěž a velikonoční jarmark. Akce proběhla v úterý 26. března v prostoru jídelny ZŠ, za odpolední účasti rodičů a prarodičů dětí, jak oznamoval informační leták. Malovalo se na sklo, transparentní vitráže, zdobila se vajíčka, sádrové odlitky, dekorovaly misky, svícny a další. Malé občerstvení se záviny, čajem a dalšími ňamkami bylo připraveno i dospělým. Bylo fajn.

Ve středu 6. března staroveským seniorům zpestřilo pravidelný program divadélko místního diecézního souboru. O používání léčebných bylinných čajů a krémů informovala přítomné jejich prodejkyně. Senioři nezapomněli ani na své jubilanty s gratulací a předáním kytiček.

Ve středu 13. února se po svém zasedání setkali členové Obecního zastupitelstva a starosty Ing. D. Dvořáka se členy komisí Obecního úřadu. Starosta ve svém vystoupení zhodnotil činnost komisí v minulem roce a poděkoval všem členům za jejich obětavou práci. Následovala vzájemná beseda s dotazy na starostu a členy rady i výměna poznatků ke zlepšení práce.

Senioři pochovali basu
Vloženo: 15.02.2013

V útery 12.února senioři v hasičárně symbolicky pochovali basu. Vlastní program, který si pro tuto příležitost tradičně připravují, si přišel poslechnout i otec Kamil a starosta Ing. Dvořák. Veselý večer s výborným gulášem, koblihami a tancem, každého uspokojil. Kytičky dostali i jubilanti.

Dětský karneval s Hopsalínem
Vloženo: 21.01.2013

Senioři měli výroční schůzi
Vloženo: 18.01.2013

Ve středu 16. ledna senioři v hasičárně hodnotili uplynulý rok 2012 na své výroční schůzi. Přivítali mezi sebou starostu obce Ing. Dalibora Dvořáka a místostarostu Mgr. Jaromíra Chvostka. Činnost seniorů v abci je velmi bohatá a jejich pomoc v obecních aktivitách je záslužná. Tak se v krátkosti vyjádřil ve svém vystoupení starosta. Senioři jsou vidět všude, kde se něco děje. Na výstavách zajišťují dozor, účastní se kulturních a sportovně turistických akcí, pamatují na návštěvy starých osob a na Obecních slavnostech jsou nepostradatelní. Na výroční schůzi vzájemně obdařili kytičkami své jubilanty a diskutovali co dál a jak na to v roce 2013. Přejeme jim všem hodně zdraví.

Tři králové na Sakrovci
Vloženo: 05.01.2013

Dnes v sobotu 5.1.2013 bylo možno u nás na Sakrovci uvidět a zaslechnout tradiční trojici Tří králů. Zaklepali na dvéře, zazpívali, popřáli zdraví, štěstí a Boží požehnání a s úsměvy odešli k sousedům. Každý jim něco dal. Někdo, třeba jen poděkování a úsměv.

Novoroční pochod - obrázky
Vloženo: 04.01.2013

Silvestr a Nový rok se seniory
Vloženo: 29.12.2012

Už 28. prosince se senioři sešli v hasičárně a společně tam oslavili Silvestr a konec starého roku. V připraveném programu soudce rozhodl, že starý rok byl pro důchodce nežadoucím sociálním zatížením a byl ze sálu vykázán. Potom čáp přinesl s potleskem přítomných Nový rok, který to ale nebude mít jednoduché hned po svém nástupu. Všichni si pak připili čistým vínem na zdraví a zábava pokračovala tancem.

Základní, Mateřská a ZUŠ uspořádaly v kostele Sv. Jana Křtitele 20. prosince Adventní koncert. S vánočním vystoupením se představila také Základní škola Jana Palárika z družební obce Rakova.

Ve středu 5. prosince uspořádali senioři v hasičárně tradiční mikulášskou zábavu. Ve vlastní režii se přitom představili s veselým originálním programem. Mikuláš se svým doprovodem potom rozdal všem přítomným nadílku. Oslavily se přitom jmeniny a narozeniny některých členů, konzumoval výborný řízek s bramborovým salátem a ke kávě šmetky. Ty dobroty raději neukážeme, protože příště by senioři měli narváno.

Rozsvícení vánočního stromu
Vloženo: 01.12.2012

V pátek 30. listopadu byl před zámkem tradičně rozsvícen vánoční strom. V informačním centru byla předtím vernisáži otevřena výstava fotografií Milana Sýkory a promítnuté video o uplynulých zimách ve vsi. Výrobky z pediku zde vystavovala a jejich výrobu předvedla Helena Polášková, drátenické výrobky Karla Kopcová. Na zámeckém nádvoří probíhal vánoční jarmark, kde svoje výrobky předvedly a prodávaly škoní děti i další prodejci. Celá akce vrcholila vystoupením dětí mateřské školy, otce Kamila a starosty Ing. Dalibora Dvořáka, který rozsvícení vánočního stromu provedl. Škoda, že špatné počasí nepřálo kulturní program rozvinout v celém rozsahu před zámkem.

Školní odpoledne s Halloweenem
Vloženo: 01.11.2012

Předvečer Všech svatých – tak zní překlad anglosaského lidového svátku, zdomácnělého i v našich zemích. Tradice tohoto svátku si už s předstihem připomněly děti Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Chodby školy se ve čtvrtek 24. 10. odpoledne začaly plnit dětmi, zvláště těmi menšími – ovšem v doprovodu rodičů. Zde už byly připraveny stoly s potřebnými pomůckami: vykrajovacími noži, přírodními ozdobami – a hlavně dýně. Ty už poněkolikáté škole bezplatně poskytl místní podnikatel pan Michal Petroš. S velikou vervou se všichni pustili do práce. A výsledek stál za to! Mezi nejlepšími z celkem 53 výrobků byl hodnocen výtvor žáčka 2. třídy Adama Kučery. Ten taky popsal, co všechno použil: „Dýni, chvojí, kaštany, … no a taky čepici od dědy“. Pro jeho omluvu je třeba dodat slib, že dědečkovi přinese novou čepici Ježíšek. Sportovně je také třeba přiznat, že lví podíl na dokonalém zpracování měl právě dědeček, pan Václav Kučera, za pomoci vlastního nářadí, vrtačky, dlát apod. Ten taky výsledek okomentoval výrokem: „Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit!“ Vyhodnocením nejkrásnějších dýní ovšem program zdaleka nekončil. Deváťáci podpoření pedagogy si pro děti připravili program plný tance, zpěvu, došlo i na přednes vtipů, nechybělo ani občerstvení. Poté – už za nadcházejícího šera - se zaplnilo prostranství před školou bohatou paletou strašidel, čarodějnic, kostlivců, víl i kovbojů v plné zbroji. V čele s černokněžníkem – ředitelem školy P. Plečkou se dal do pohybu více než stočlenný průvod. Jeho cílovou stanicí se stala ozdoba obce – renesanční zámek. Jeho chodby a místnosti ovšem osvětlovalo jen mdlé světlo svíček. A vevnitř… strašilo. Malé skupinky dětí (u těch nejmenších opět v doprovodu rodičů) se vydávaly na procházku strašidelným zámkem plným tajemných zvuků a příšerek. V zámeckém sklepení odvážlivce čekala malá odměna. Za podpis halloweenské listiny je obdarovala půvabná bílá paní malou sladkostí za odvahu.

Na pozvání zahradkářek z družební obce Rakova na Slovensku se v tamním Areálu zdraví uskutečnil dne 24. října kurz studené kuchyně. Pozvanou instruktorkou byla vyhlášena odbornice, Blaža Stuchlá z naši obce. Nádherné aspikové a další speciality její studené kuchyně si každá účastnice vyzkoušela vyrobit, vyzdobit a na závěr proběhla degustace. Rakovjanky slibily, že příště se do naši obce přijedou pochlubit co se naučily.

Výstava drobného zvířectva
Vloženo: 01.11.2012

Již několik let probíhá v naší obci výstava drobného zvířectva v bývalém vojenském areálu. Letos, o víkendu 20.- 21. října, navštívilo monoblok zhruba 200 platících návštěvníků (starších 18 let), kteří zhlédli 220 králíků, 38 klecí drůbeže a 50 kusů holubů. Samotné výstavě předcházelo páteční posuzování zvířat, při kterém probíhala návštěva žáků z místní školky a školy. Výstavu zpestřily kozy kamerunské od manželů Tylečkových, několikadenní kuřátka křepelky japonské p. Kanclíře z Nové Bělé, andulky, hrdličky a činčila jihoamerická. V sobotu odpoledne měli nejmladší návštěvníci možnost si zahrát hry, tentokrát v soutěžích tématicky zaměřených na zvířata s názvem Z pohádky do pohádky... Po nedělním obědě pan starosta Ing. Dalibor Dvořák při slavnostním ukončení výstavy předal čestné ceny (24 ks) a poháry pro šampión výstavy (drůbež a králík). ZO ČSCH Stará Ves n. O. děkuje obecnímu úřadu za spolupráci při realizaci výstavy!

Mlčení necháme rybám 2
Vloženo: 22.10.2012

Dva týdny po předchozí akci – v sobotu 13. 10. – proběhla na brušperské přehradě poslední aktivita mezinárodního projektu Rozumíme si… Pod taktovkou staroveské rybářské organizace změřilo svoje síly přes 80 rybářů z širokého okolí. Mezinárodní punc dodala závodům přítomnost účastníků z partnerské Rakové, kterým se ovšem bohužel v soutěži příliš nevedlo. Jediná ryba, kterou měli v rukou, byla upečená z dortového těsta – byl to dárek a poděkování hostitelům za vzornou pohostinnost. Celá akce proběhla s přispěním OPPS SR – ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektů. Blahopřejeme vítězům, zdravíme vzácné hosty z Rakové a děkujeme výboru rybářů za vzornou organizaci.

Pod tímto názvem se skrývá soutěž mladičkých adeptů Petrova cechu - rybářů z věkové kategorie školou povinných dětí. Ti nejmenší měli menší potíže při zápisu do startovní listiny - některá písmena totiž ještě ve škole nebrali a museli jim pomoci přítomní rodiče. Počasí účastníkům - domácím i hostům z partnerské organizace v Rakové - neuvěřitelně popřálo a sluncem zalité prostředí u brušperské přehrady bylo velmi příjemné. Mladí rybáři získali hodnotné ceny a nakonec si ještě zajeli prohlédnout staroveské rybochovné zařízení - líheň. Celá akce byla součástí mezinárodního projektu Rozumíme si… v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektů.

Návštěva ze zámoří
Vloženo: 08.10.2012

Nestává se každý den, abychom mohli v naší obci přivítat návštěvníky z USA. Tentokrát se jednalo o členy posádek legendárního strategického amerického letounu B-52, kteří nás navštívili v rámci mošnovských Dnů NATO. Za doprovodu členů pořádající organizace Jagello si prohlédli zámek a nešetřili obdivem k jeho starobylosti, naopak v zámecké tělocvičně je přivítalo mládí ze souboru Ondřejnica. I když kroje tanečníků byly při improvizovaném setkání tentokrát dosti originální, vůbec to nevadilo a hosté si, přes počáteční odpor, vyzkoušeli pár tanečních folklórních kreací.

Ve čtvrtek 27. září 2012 se v obřadní síni zámku ve Staré Vsi konala beseda se spisovatelem, publicistou, novinářem, aktivním myslivcem a rybářem panem Štěpánem Neuwirthem o přírodě Poodří a její ochraně pod názvem "Zůstaňme lidmi". Účastníci besedy se pak mohli seznámit také s panem Alešem Kalivodou, který v informačním centru v zámku vystavuje své obrazy z Poodří a z Beskyd. Výstava, na které je možno zakoupit vystavené obrazy i knihy pana Neuwirtha se bude konat do 11. listopadu. Otevřeno je vždy v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.

Slavnostní schůze zahrádkářů
Vloženo: 25.09.2012

Sobota 15. 9. byla pro zahrádkáře velmi náročným dnem. Hned v brzkých ranních hodinách uvítali návštěvu z Rakové, pro kterou byl připraven dopolední program – návštěva výstavy v zámku a zájezd do arboreta ve Staříči. V 15 hod. začala v hale TJ slavnostní hodnotící schůze za účasti delegací obcí, místních i okolních spolků a také vzácných hostů z Rakové. Čestné uznání za dlouholetou práci převzal od zástupce územního sdružení zakládající člen, pan Vlastimil Filipec. Po schůzi proběhl u Domu zahrádkářů slavnostní akt – odkrytí pamětní desky věnované přáteli z Rakové a zasazení pamětního stromu, dovezeného ze Slovenska. Program byl součástí mezinárodního projektu Rozumíme si… v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektů.

Slavnostní vernisáží začaly v pátek 14. 9. na nádvoří zámku oslavy 50 let od založení staroveské zahrádkářské organizace. Úvod obstaraly děti mateřské školy s milým vystoupením nazvaným Malí zahradníci, zazpívali Kristýna Sasínová a Jan Straňánek ze ZUŠ – no a potom následovala prohlídka dvou výstav doplněná malým pohoštěním připraveným organizátory.

„S potěšením jsem přijal pozvání kulturní komise do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Vždy jsem toužil zahrát si v prostorách historického objektu, kde by obzvlášť vynikl klasický styl hraní na kytaru, který umožňuje neskutečnou symfonii tónů a harmonií.“ To jsou slova kytaristy Pavla Szabo, který nám představil svoje umění v sobotu 8. září v obřadní síni našeho zámku. Doufejme, že se mu splní i další jeho sen a to zahrát si i pod klenbou staroveského kostela.

Na zahradě s Hopsalínem
Vloženo: 14.09.2012

V neděli 9. září 2012 zahajovalo rodinné centrum Starovjáček na zahradě pod školkou další sezónu a pozvalo si k tomu oblíbeného klauna Hopsalína. Na Hopsalínovo představení s písničkami, soutěžemi a balónky se přišlo podívat asi 50 dětí, na které také čekalo občerstvení v podobě párků v rohlíku. Celá akce byla pro všechny díky grantu ArcelorMittal Ostrava, a.s. zdarma a měla mimořádný úspěch. Tímto byl zahájen běžný provoz Starovjáčku (pondělí 9-11, čtvrtek 9-11 a 16-18).

Chovatelská svatba
Vloženo: 18.08.2012

Staroveský zámek byl v sobotu 18. srpna svědkem jedné z vyjímečných událostí. Společné ano si u svatebního obřadu řekli staroveský ženich a lubinská nevěsta. Oba k sobě připoutala láska ke zvířatům. A aby bylo jejich společným láskám zadost i na svatbě, připravili pro ně jejich kamarádi před zámkem parádní program.

Oprava mostku u Hůrky
Vloženo: 14.08.2012

Oprava mostku u Hůrky ve směru na Petřvald,jejiž investorem je Moravskoslezský kraj s plánovaným termínem dokončení koncem srpna je v konečném stádiu prací.

Oprava střechy na staré škole
Vloženo: 14.08.2012

Také o prázdninách pokračuje realizace akce s názvem ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání, jejiž projekt je spolufinancován z ROP Moravskoslezsko s cenou přes 6 mil. Kč. K vyřešení dlouhodobých problémů se zavlháváním a špatným stavem střechy staré školní budovy se provádí výměna její konstrukce.

Pět neděl v balónu - tak se jmenuje celotáborová hra, kterou připravili dětem vedoucí 3. turnusu letního tábora skupiny Kondor. Jak je vidět, děti skutečně balónem letěly a podívaly se na Annino údolí z ptačí perspektivy. Byl to určitě zážitek...

Opravujeme školu
Vloženo: 30.07.2012

O prázdninách začala realizace dlouho připravované akce s názvem ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání. Projekt bude spolufinancován z ROP Moravskoslezsko, cena přesáhne 6 mil. Kč. Jeho cílem je jednak vyřešit dlouhodobé problémy se zavlháváním a špatným stavem střechy staré školní budovy, jednak doplnit vybavenost školy o nový nábytek, další 2 interaktivní tabule a nahrávací studio.

Úprava křižovatky u Benziny
Vloženo: 30.07.2012

Bojíte se provozu na "dálnici"? Počátkem září by měla být hotova realizace projektu „Úprava křižovatky I/58 x III/48615 Stará Ves n. O.“ Za finanční pomoci přidělené dotace od Moravskoslezského kraje dojde za téměř 3 mil. Kč k výstavbě chodníku včetně dešťové kanalizace od autobusové zastávky po odbočku k Sokolovně, nové zastávky budou spojeny nasvětleným přechodem pro chodce.

LOUTKY NA ZÁMKU
Vloženo: 23.06.2012

Vystavují Jaromír Kostelník a Jarmila Kostelníková. Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin (také 5. a 6. července) do 9. září. Doprovodný program: Neděle 24. června – předvádění výroby loutek.

Dva červnové dny (18.-19. 6. 2012) strávilo na 40 dětí slovenské rakovecké Základní školy s doprovodem pedagogů v naší obci. Program prvního dopoledne vyplnila návštěva školy a vyučování, pěvecká soutěž XIXA Star na nádvoří zámku, odpoledne bylo vyplněné hrami a soutěžemi na sokolce a v parku. Tanečně-sportovní Zumba dance zaujala v podvečerním horku také některé pani učitelky, které se přidaly. Druhý den děti navštívily Kopřivnici a technické muzeum Tatry, na Štramberku si pak prohlédly expozici Aqua Terra a vyzkoušely také osobně, jak jsou hadi a pavouci nebezpeční. Výstup na Trůbu, návštěva jeskyně Šipka, společná večeře a foto před štramberskou fontánou ukončily zdařilé setkání. Byla to druhá z akcí mezinárodního projektu Rozumíme si..., spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Folklorní večer na zámku
Vloženo: 18.06.2012

Folklorním večerem v pátek 18. června pokračovala na nádvoří staroveského zámku další část Festivalu Poodří Františka Lýska. V obřadní síni přivítal starosta obce Ing. Dalibor Dvořák členy ruského folkorního souboru Kazaki, jehož pozdější vystoupení na nádvoří bylo odměněno bouřlivým potleskem. Dále se představily soubory Ondřejnice a cimbálové muziky s veselým, obměněným repertoarem. Příjemně překvapily svým prvým zámeckým vystoupením naše břišní tanečnice. No a závěr patřil společnému zpěvu a tanci, do kterého se zapojili všichni.

Dva červnové dny (4.-5. 6. 2012) strávilo na 40 dětí staroveské základní školy s doprovodem pedagogů v partnerské obci Raková. Program prvního dne vyplnila návštěva školy a vyučování, následovala exkurze na místní ekofarmě a odpoledne vyplněné hrami a soutěžemi. V druhém dnu děti s rakovským doprovodem poznávaly krásy Slovenska, trochu se bály na lanovce ve Vrátnej doline a přes nepřízeň počasí podnikly krátkou túru po hřebenech Malé Fatry. Byla to první z akcí dalšího mezinárodního projektu Rozumíme si..., spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

V sobotu 26. května dopoledne řízná dechovka Zámecké kapely před zámkem zvala do krásného dne občany k návštěvě Staroveských obecních slavností. Otec Kamil a písař staroveského panství Radislav poté oznámili z věže zámku všem shromážděným tradiční zvyky na panství staroveském. Slovo vrchnosti k poddaným, fojtova hodnocení uplynulého roku, farářova vyznání k věřícím i jinověrcům, napomenutí rechtorova k dětem školním a suplika Osadního výboru z Košatky, vystoupení břišních tanečnic, emeritních zátupců a zahradkářů, výplata selských synků a tanec šikovných synků s děvčaty z Ondřejnice. Takové bylo dopoledne před zámkem do odjezdu vrchnosti k obhlídce veškerých hranic staroveských.

Podium nad zámkem bylo místem další části Obecních slavností. V programu vystoupily děti ZŠ a MŠ, Starovjáček, Divadlo košateckých dětí a fitnes Zumba Košatka, břišní tance, Folklorní soubor Kyjov, Malá Ondřejnica se svými soubory, Elvis Presley Revival Band, SHŠ Keltik a konec patřil staroveským Paďourům.

Jízdou kole obila po polních cestách a lukami dorazila staroveská vrchnost do Košatky. Osadním výborem přivítána byla chlebem a solí, ale i ostrým a vínem. Ponaučení obdržel tamní místní hostinský o dobré míře podávaného pití, čerstvého jídla a jeho správné váze na talíři. Pokřtěn vínem šampaňským byl čerstvý spis o Košatce, autora a místního historika Milana Hrabovského. A četly se novoty z dětské budky, tancovali synci a děvčata z Ondřejnice, vyhrávala dechovka. Měli toho košatečtí ke své chvále a supliku na vrchnost tolik, že ta musela k dalším zámeckým povinnostem raději odcestovat.

Při jízdě kole obila se vrchnost zastavila U Horního mlýna, kde na vědomost vysvětlení, doporučení a ponaučení o dění v obci tamním obyvatelům podala, na to v úmorném vedru v místní hospodě se občerstvila.

Po skončení hlavní části programu Obecních slavnosti před zámkem se vydala vrchnost za doprovodu koňských spřežení a jezdců na koních k obhlídce veškerých hranic staroveských.

Salon staroveských výtvarníků
Vloženo: 06.06.2012

V pátek 25. května byl na zámku vernisáží záhájen Salon staroveských výtvarníků. Pavel Folta, Zdenka Bernatová, Martina Černá, Anna Strachotová - malby, Jarmila Javorková - keramika a sochař - řezbář Kamil Kopřiva. Různé žánry umění našich výtvarníků přispívají v obci o dobrém povědomí, že se neztratili a dávají o sobě vědět. Díky.

Staroveské arkády
Vloženo: 06.06.2012

Koncertem pěveckých sborů na nádvoří zámku dne 25. května pokračoval 9. ročník festivalu Poodří Františka Lýska. Po zahájení 27. 4. v Proskovicích pokračoval svou druhou části i v naší obci. V programu vystoupil Dětský pěvecký sbor ZŠ a MŠ ze Staré Vsi n. O., ženský pěvecký sbor Canticorum z Havířova a pěvecký sbor Permoník z Karviné. Koncert byl věnován nedožitým 90. narozeninám učitele a sbormistra pana Jaromíra Chvostka, přítomna byla jeho manželka. Ve vestibulu zámku zároveň probíhá výstavka věnovaná životu tohoto výborného muzikanta i historii Staroveských zámeckých arkád.

DEN MATEK se seniory
Vloženo: 11.05.2012

Ve čtvrtek 10. května oslavili senioři v hasičárně Den matek. Pár dnů předtím navštívili zástupci seniorů oslavenkyně v jejich domácnostech s pozvánkou. Oslavy se zůčastnil i starosta obce Ing. Dalibor Dvořák a popřál všem maminkám a babičkám hodné pevného zdraví. V programu vystopupily děti MŠ, ZŠ, Malé Ondřejnice, pěvěcký sbor ZŠ a další.

Na 1. máje se každoročně už jenom komunisté sejdou před školou u památníku a pokloní se padlým sovětským vojákům, osvoboditelům obce a také těm občanům, které fašizmus zahnal do koncentračních táborů, nebo tragicky zahynuli ve válce v obci.

Na tradičním postavení májky se hasiči v pátek 30. dubna opět předvedli výbornou organizací, programem a občerstvením. Podívat se, zazpívat, vypít skleničku a jen tak se opět setkat se známými a popovídat. Přišlo hodně lidí. Průvodem od hasičárny, který směřoval ke kapličce sv. Floriána Na Drahách se s otcem Kamilem odebrala skupina aby do kapličky umístili sošku tohoto svatého, patrona hasičů. Pak už zábava u májky před hasičárnou pokračovala do pozdních nočních hodin.

V pátek 27. dubna byl v proskovické základní škole zahájen 9. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska. V programu vystoupil Proskovjáček-dětský pěvecký sbor ZŠ Ostrava-Proskovice, Dětský pěveký sbor ZŠ a MŠ Stará Ves n.O., Hlubinka- folklorní soubor z Ostravy a před zahájením koncertovala u školy dechová hudba Sdružení hudebníků Proskovice. Ve škole probíhala výstavka fotografií "Návraty do minulých ročníků" a výsledky školních grafických prací s tématem Poodří. 28. dubna pokračovala proskovická část festivalu v restauraci U Psoty Festivalovým odpolednem. Hostem byl folklorní soubor Ischias z Opavy, jehož vystoupení pozvaní proskovičtí jubilanti odměnili dlouhým potleskem.

Vítání občánků
Vloženo: 17.04.2012

V sobotu 14. dubna dopoledne jsme přivítali na zámku nové občánky. Se svými ratolestmi se pochlubili jejich rodiče, dědové a babičky i další příbuzní. Vítejte mezi námi.

Velikonoční posezení seniorů
Vloženo: 13.04.2012

Ve středu 11. dubna se senioři v hasičárně tradičně sešli k velikonočnímu posezení. V úvodu gratulace s dárky jubilantům a potom už místní klub blišních tanečnic, který si pozvali, maximálně upoutal pozornost hlavně mužské části. Tombola, pečené kuře i něco ostřejšího. To vše v tradičním hudebním a tanečním stylu bylo ukončeno pozdě večer.

V pátek 30. dubna se všichni účinkující po vystoupení Vítání jara shromáždili před zámkem k pochodu s Mařenou. Za zpěvu došli k novému mostku, odkud po zapálení byla Mařena vhozena do řeky.

30. dubna na nádvoří zámku vystoupil soubor Malá Ondřejnica s programem Vítání jara. Přišli se podívat maminky, babičky, dědové a známí a zatleskali jejich povedenému vystoupení, které již má na zámku tradici.

Společné vítání jara
Vloženo: 31.03.2012

Jarní večírek s MDŽ
Vloženo: 31.03.2012

V úterý 27. března se v odpoledních hodinách konal Jarní večírek spojemý s MDŽ. Součástí programu bylo nejen příjemné posezení u živé hudby a občerstvení, ale také vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy Stará Ves n.O.. Staroveskou hasičárnou zněly písně a tance dětí z oddělení Sluníček, poté přednes a zpěv žáků devátého ročníku.

Jarní večírek s MDŽ
Vloženo: 31.03.2012

V úterý 27. března se v odpoledních hodinách konal Jarní večírek spojemý s MDŽ. Součástí programu bylo nejen příjemné posezení u živé hudby a občerstvení, ale také vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy Stará Ves n.O.. Staroveskou hasičárnu zněly písně a tance dětí z oddělení Sluníček, poté přednes a zpěv žáků devátého ročníku.

V pátek 23. března proběhla v informačním středisku zámku vernisáž a otevření výstavy grafických listů Jiřího Staňka, studenta ze sousedního Krmelína. Mezi hosty byli i jeho rodiče, přátele ze studií a redaktorky našeho školního časopisu.

Starovjáček přivítal jaro
Vloženo: 23.03.2012

Starovjáček-klub maminek s dětmi připravil na čtvrtek 22. března akci "Vítání jara". V klubovně vytvořili Mařenky a Mařenu. Mařenky si ponechaly děti na památku a Mařenu z nového mostku po zapáleni vhodily do Ondřejnice.

Pěvecká soutěž ve škole.
Vloženo: 23.03.2012

Ve středu 21. března si děti uspořádaly ve škole vlastní pěveckou soutěž. Klasické písničky střídaly moderní, přidal se i pan ředitel s kytarovým doprovodem a nechyběl ani tanec. Laická porota složená z pedagogů a žáků vše zhodnotila a ocenila.

V sobotu 17. března uspořádali členové TJ Sokol Košatka v kulturním domě maškarní dětský ples. Na plese měla premiéru pohádka O šípkové Růžence v nastudování košateckých dětí. V ukázce tanečních kreací vystoupili další hosté. Tátové, maminky, dědové a babičky se soutěží přímo s dětmi účastnili. Završením programu byla tombola a spokojený pocit s nádherně prožitého odpoledne..

Jarní večírek
Vloženo: 08.03.2012

v sobotu 3. března uspořádala Unie rodičů a přátel školy jarní večírek. V programu vystoupil taneční kroužek děvčat Maki a Kači s ukázkou moderních fitnes kreací. S břišními tanci se předvedl další soubor. K tanci hrála osvědčená kapela Nautilus a v tombole se objevily i zajímavé a potřebné ceny.

Senioři pochovali basu
Vloženo: 23.02.2012

21. února v útery večer pochovali senioři v hasičárně basu. Na celý akt dohlížel pozvaný starosta Ing. Dalibor Dvořák a Mgr. Kamil Strak, staroveský farář. Obřad vedl "farář" M. Janošek a kuferkář F. Hrubeš. Průvod přivedl umíráček M. Hložanka spolu s plačkama I. Poláškovou, Z. Petrovskou, B. Horklovou, M. Soškovou a E. Poláškovou. Smuteční havrani J. Palička, Z. Lyčka, L. Hrabovský a J.Folta dotvářeli smuteční akt k plné parádě. Někteří hosté říkali, že tak vydařený večer ještě neviděli. A potom se tancovalo.

Večer pro házenou - 2. část
Vloženo: 19.02.2012

Večer pro házenou
Vloženo: 19.02.2012

Sobotní podvečer 18. 2. patřil národní házené. Obětaví nadšenci v čele s hlavními organizátory R. Horklem, R. Hýlovou a P. Straňánkem připravili bohatý program, jehož se zúčastnili hráči mládežnických družstev, rodiče, sponzoři i věrní fanoušci. Mladí moderátoři M. Kolková a J. Straňánek byli průvodci večerem, na němž se závodilo (mladí házenkáři, ale i jejich trenéři), hodnotilo (byli vyhlášeni nejlepší házenkáři jednotlivých mládežnických kategorií), besedovalo (vystoupili bývalí i současní výborní hráči) a na závěr i rejdilo (všichni dohromady) při diskotéce M. Čecha.

Setkání komisí OÚ
Vloženo: 04.02.2012

Ve středu 1. února se v malém sále místní TJ setkali členové komisí při Obecním úřadu. Starosta Ing. Dalibor Dvořák všechny přivítal, poděkoval za jejich práci pro obec, pronesl přípitek s přáním zdraví a dalších pracovních aktivit v roce 2012. No a potom se sedělo a diskutovalo. Probraly se výsledky práce v obci, úspěchy i neúspěchy v činnosti, problémy a jak je řešit. Na filmovém plátně se promítaly dokumenty o akcích v roce 2011.

Šmoulí karneval s Hopsalínem
Vloženo: 23.01.2012

V sobotu 21. ledna odpoledne navštívil Hopsalín se svou partou dětský maškarní karneval. Ve staroveské hale TJ bylo veselo. Hry, zpívání a tanečky, kterých se aktívně účastnily maminky, tatínkové ale i babičky a dědové. Odměnou pro děti byly sladké dobroty.

Sportovní ples
Vloženo: 23.01.2012

V pátek 20. ledna se konal v hale místní TJ tradiční Sportovní ples. Tancovalo se střídavě ve velkém sále na diskotéce a v malém sále při živé hudbě. V programu vystoupila děvčata tanečního kroužku Maki a Kači se zumbou, v záři barevných reflektorů zaujala ukázka břišních tanců. Připraveno bylo něco k zakousnutí i uhašení žízně.

Na pátek 20. ledna dopoledne si děti v mateřské školce připravily spolu s učitelkami maškarní plesové povyražení. Ples si vzal pod svou ochranu plesový motýl. Hrály se hry, tancovalo, bylo taky něco k zakousnutí ale hlavně bylo veselo.

V prvém týdnu nového roku jsme si povídali o zážitcích z Vánoc a také o třech králích. Vytvořili jsme si koruny, naučili se písničku a mohli jsme si na ně zahrát. To nám to slušelo, viďte? V dalším týdnu jsme si četli a připravovali pohádky. Berušky se naučily pohádku O dvanácti měsíčkách a Broučci si zase nacvičili pohádku O rukavičce. V pátek se naše školka proměnila na divadlo. Broučci zahráli pohádku pro Berušky a pak zase na výměnu se z Berušek stali herci a hráli Broučkům divákům svoji pohádku. Na závěr jsme si společně zazpívali o zimě a zvířátkách.

Silvestrovský cyklokros
Vloženo: 01.01.2012

I na Silvestra se sportuje. Potvrdili to staroveští cyklisté, kteří poslední den roku uspořádali nad halou TJ akci, která byla posledním závodem Oderského poháru v cyklokrosu 2011. Okruh byl vypsán pro kategorie žáci, žákyně, kadetky, kadeti, juniorky, Masters, Elite a další. Závod se jel s mezinárodní účastí cyklistů Polska a Slovenska. Závodníci s černobílými, svisle pruhovanými dresy soutěžili za místní cyklistický oddíl.

Silvestr seniorů
Vloženo: 01.01.2012

Senioři ve Staré Vsi si připravili silvestrovskou veselici s programem už na 29. prosince. Tradičně s bohatou tombolou, večeři s pečenými kuřecími stehny od Marty, vše v recesi papučového bálu. K uhašení žízně byla i sklenička a nakonec, písnička. Za rok nashledanou v plné svěžesti a síle v hasičárně na parketu v plném počtu.

Základní škola a Mateřská škola uspořádala ve středu 21. prosince v kostele Sv. Jana Křtitele pro rodiče a přátele školy tradiční vánoční koncert. Účinkovali žáci základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy. Koncert byl realizován za podpory Nadace VOKD.

Místo dotyku obcí Krmelín-Stará Bělá-Stará Ves n.O. se nachází na levém břehu Jarkovského potoka u cesty z Proskovic do Krmelína. Dubové dřevo – kmeny a fošny zajistil Dalibor Šplíchal ze Staré Bělé, Kamil Kopřiva ze Staré Vsi n.O. a Karel Sýkora z Proskovic začali vyřezávat jmenovky a znaky. Ivo Pchálek ze Staré Bělé nařezal hranoly a další „dřevaři“ tesali, hoblovali, frézovali, měřili a radili jak zhotovit, postavit a sestavit ze sedmi prvků celek – rozhraní obcí, čtyřmetrový a ohraněný dubový sloup. Podíleli se na tom i starostové Václav Zezulka, Josef Holáň a Dalibor Dvořák a další skvělí pomocníci. Parta Drahomíra Lyčky z Proskovic zajistila techniku a vykonala hrubou práci. V úterý 6. prosince 2011 bylo celé dílo zkompletováno a ošetřeno. Přijďte se podívat.

V pátek 16. prosince navečer vítr před zámkem ukazoval svojí sílu, ale v besední místnosti bylo teploučko a příjemně. Život je, když... beseda s Radkem Máchou a jeho hosty v zámku pokračovala návštěvou Petra Prokopa Siostrzonka, převora břevnovského kláštěra v Praze, rodáka z blízkého Těšínska. Slyšeli jsme jeho curriculum vitae, historii kláštera v Břevnově, zážitky z cest a duchovní služby a bylo i veselo. Radek Mácha promítl film s vánočním přáním některých dřívějších hostů na zámku Starovjákům a pro místní školní časopis převora zpovídala jeho redaktorka. Na stole bylo vánoční cukroví a zájemci si mohli ochutnat svařák. Po skončení besedy jsme s převorem ještě besedovali v zámecké restauraci.

Mikuláš, čert a anděl. Senioři se do těchto postav sami nastrojili, za své si pořídili mikulášskou nadílku a mezi sebou si ji nadělili. Byla u toho velká sranda a z hasičárny to bylo 8. prosince asi daleko slyšet.

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika 2007-2013 se v ponděli 5. prosince sešly na poslední letošní akci " Mikulášské nadílce ", děti škol Staré Vsi a Rakové. Do Rakové zavítaly rovněž děti z družební obce Lipowa v Polsku. Na podiu v kulturním domě vystoupily za režie Ivany Chmelíčkové košatecké děti s pohádkou Čert a Káča a za doprovodu Mgr. Hany Klimešové školní pěvecký soubor. Následovalo folklorně laděné vystoupení se zpěvem a tancem dětí z Rakové a v závěru předvedly svůj vánoční program děti z Lipové. Po chutném obědě přišel mezi děti Mikuláš s nadílkou a každé z nich obdaroval. Aby nebyl všemu konec, v tvůrčích dílnách se potom kreslilo, vyráběly se vánoční ozdoby, někteří si zacvičili.

Staré zpěvy a hra na nevšední dobové nástroje byly tématem adventního koncertu v pátek 3. prosince v kostele Sv.Jana Křtitele. Soubor SoliDeo svým vystoupením příjemně nadchl návštěvníky koncertu a trocha úsměvné recese, která jemně doprovázela celý program, byla oceněna souhlasným potleskem.

Příznivé podzimní počasí přálo dokončení realizace projektu Ozelenění obce Staré Vsi v hodnotě 1,5 mil. Kč, spolufinancovaného dotačním titulem Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Starší a mnohdy už velmi nebezpečné dřeviny nahradila nová výsadba, holé břehy Ondřejnice doplnil pás stromů, zkulturnění se dočkalo okolí kapličky na Dukli, Rynek i dosud hrůzostrašné zákoutí mezi poštou a školou. Před zámkem vyrostl "náhradník" schnoucí lípy. Na jaře by měla být obec zase o něco hezčí a pestřejší.

Po rozsvícení vánočního stromu v pátek 25. listopadu se konal na nádvoří zámku prodejní jarmark vánočních dekorací, vyrobených dětmi základní a mateřské školy. Děti se také samy podílely na prodeji. Zúčastnili se i soukromí prodejci a tvůrci vánočních ozdob.

Rozsvícení vánočního stromu
Vloženo: 28.11.2011

V pátek 25. listopadu navečer přinesli farníci s otcem Kamilem z kostela Sv. Jana Křtitele před zámek adventní světlo. Tím začal tradiční program dětí MŠ,ZŠ,ZUŠ a souboru Malá Ondřejnica, který byl přes tuhou zimu sledován velkým počtem návštěníků až do konce. Vánoční strom byl rozsvícen a všichni se odebrali do zámeckých prostor aby se zahřáli.

V pátek 25. listopadu byla v zámeckém informačním centru otevřena výstava novoročenek ze sbírky Jany Staníkové. Výstava zapadá do nastávajícího adventního času a vybízí každého z nás vzpomenout si tímto způsobem na své blízké a známé. Vernisáže se také zůčastnil a rozhovor s autorkou výstavy uskutečnil, redaktor Deníku p. Machálek.

Martinská zábava seniorů
Vloženo: 13.11.2011

Ve středu 9. listopadu pořádali senioři v hasičárně tradiční Martinskou zábavu. V úvodu předali kytičky jubilantům ale pak už nastoupily JIŘINKY - mažoretky seniorky z Paskova v ukázkové exibici. Sklidily obrovský potlesk. Podávalo se výborné vepřo-knedlo-zelo, připravena byla i tombola. Zábava pokračovala tancem.

V sobotu 5.listopadu proběhlo v areálu TJ Stará Ves n.O. Mistroství Moravskoslezského kraje v cyklokrosu. Soutěž byla vypsaná od nejmenších po nejstarší závodníky i ženy. Oddíl cyklistiky Staré Vsi se účastnil také (dresy s černobílými svislými pruhy) a velmi dobře uspěl. Závodníkům přátelského oddílu z polského Kluczborku se dařilo také.

Hubertova jízda
Vloženo: 09.11.2011

V sobotu 5. listopadu se na louce pod vojenským monoblokem sešli ze širokého okolí příznivci jezdeckého sportu , aby se pochlubili se svými hřebečky a klisničkami a zároveň se projeli Hubertovou jízdou nádhernou staroveskou přírodou. Doprovázel je koňskými potahy na vozech a traktorech taky hojný počet diváků. Projeli okolo vojenské radarky, k petřvaldské straně až na staroveské louky. Ukončení s pohoštěním bylo opět na louce u monobloku.

V sobotu 5.listopadu ve večerních hodinách byl v zámeckém parku pokácen jeden z nejstarších stromů v obci. Jasan byl podle odhadu ve stáří do 200 let. Svou korunu poslední roky olistoval oproti jiným stromům na jaře později. Příčina byla v silně vyhnilé patce kmenu u země a velmi tenké slupce zdravého jádra. Míza do koruny proto proudila velmi pomalu. Pro své okolí byl lidem nebezpečný, při silných větrech hrozil pádem. Úvahy o vyspravení a vyztužení byly neopodstatněné. Místo po něm bude jistě nahrazeno plnohodnotným nástupcem.

PODZIMNÍ SLAVNOST ONDŘEJNICE
Vloženo: 25.10.2011

V sobotu 22.října se v hale místní TJ konala Podzimní slavnost LSPT ONDŘEJNICA. V nádherném folklorním ovzduší se předvedly nejen soubory Ondřejnice, také všechny její doprovodné cimbálové muziky a hosté folklorních souborů Čech,Moravy a Slovenska. Závěr patřil tanečkům u cimbálu.

Vítání občánků
Vloženo: 20.10.2011

V sobotu 15. října jsme přivítali na zámku 10 narozených občánků v obci. Přišli se s nimi pochlubit jejich rodiče, sourozenci, babičky a dědové. Školní děti jim zazpívaly u kolébky a rodiče se podepsali do pamětní knihy.

Vítání občánků
Vloženo: 19.10.2011

V sobotu 15. října jsme přivítali na zámku 10 narozených občánků v obci. Přišli se s nimi pochlubit jejich rodiče, sourozenci, babičky a dědové. Školní děti jim zazpívaly u kolébky a rodiče se podepsali do pamětní knihy.

V sobotu 15. října obsadila břehy přehrady v Brušperku početná skupina rybářů se svým náčiním ale i s rodinami a známými. Pořádala se zde rybářská soutěž, kterou uspořádal Místní svaz této organizace. Možná, že to bylo zimou, která nepřála rybářům ale rybám se hodila. Zůstaly většinou u dna, v teple a nenechaly se nachytat. Přesto do dvou desítek rybářů mělo úspěch. Ceny nejlepším předával starosta Staré Vsi Ing. Dalibor Dvořák. Soutěže se zůčastnila také skupina rybářů z družební slovenské obce Raková.

Výstava drobného zvířectva
Vloženo: 13.10.2011

Ve dnech 8. a 9. října 2011 se v bývalém vojenském areálu konala Místní výstava drobného zvířectva. Návštěvníci mohli shlédnout přes 200 králíků, 39 klecí drůbeže a kolem 50 kusů holubů. Posuzování zvířat probíhalo v pátek do pozdních večerních hodin. Posuzovatelé byli nejen z Valašska, ale v letošním roce jsme byli poctěni návštěvou posuzovatele Petra Sirotka (Předseda Ústřední komise králíků České republiky). Součástí výstavy bylo tradiční setkání mladých chovatelů v sobotních odpoledních hodinách, kdy největší atrakcí bylo miniprasátko Karolíny Fulnečkové. Výstava byla završena slavnostním předáváním čestných cen z rukou pana starosty Ing.Dalibora Dvořáka a přítomnosti zástupců chovatelů z Rakové (Slovenská republika). Výstavu navštívilo cca 240 platících návštěvníků. Děkujeme všem příznivcům a Obecnímu úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, který nám podpořil a umožnil v rozlehlém areálu výstavu.

Cyklistické stezky v naši obci byly v nedávné době vybaveny stylovými, dřevěnými odpočívkami. O prvé z nich, umístěné na cyklostezce Horní mlýn-Brušperk jsme už informovali. Nyní přibyla odpočívka na loukách u kříže ke Košatce, V Rynku na horním konci a poslední ukončuje stezku u rybářských líhní k Petřvaldu. Všechny byly zhotoveny staroveskou firmou pana Jančáka a financovány z grantu kraje - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji, projektem "Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves n. O."

V pátek 16. září byla na staroveském zámku otevřena vernisáží výstava autogramů Jiřího Hanibala z Ostravy. Vystavená expozice je pouze částí jeho sběratelské práce. Při besedě na vernisáži se vyznal ke své sběratelské činnosti a s různými zážitky seznámil návštěvníky. Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin do 20. listopadu 2011.

V neděli 11. září jsme se na pozvání družební slovenské obce Rakova zúčastnili hodovních slavností. Autobusem v dopoledních hodinách odcestovali zástupci obce, spolků a soubor Ondřejnica. Ten pak vystoupil v bohatém kulturním programu. Na slavnostech jsme se také setkali se zástupci družební polské obce Lipowa. Se svými příbunými se potkali i někteří staroveští občané.

O víkendu 3. a 4. září rozehráli v domácím prostředí svoje soutěže házenkáři. Ligové družstvo sehrálo povedený a tedy vítězný zápas se silným týmem 1. NH Brno, body za vítězství proti Chropyni si odneslo i družstvo žen. Jen tak dále!

Prvňáčci ve škole
Vloženo: 04.09.2011

Letošní chovatelská soutěž se konala v nedaleké Opavě od 17. do 21. srpna 2001. Naše organizace vyslala sedm soutěžících v odbornostech Pes, Drobní hlodavci, Ovce a kozy, Králíci, akvaristika. Soutěžilo se v poznávání plemen, teoretických znalostech (test) a obhajobě písemné práce. Jako doprovodný program jsme navštívili zámek Hradec nad Moravicí, Památník v Darkovicích , Důl Landek a zakončili jsme návštěvou poutě v Kravařích. Dopadli jsem opět velmi dobře. Dovezli jsem dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Celkové umístění naší skupiny je 5. místo z 23 okresů. Výsledky jednotlivců: Tereza Daňová (akvaristika) – 1. místo (mladší věková kategorie), Aneta Kopcová (akvaristika) – 4. místo (starší věková kategorie), Lenka Lasoňová (pes) – 2. místo (mladší věková kategorie), Kristýna Chvostková (pes) – 6. místo (starší věková kategorie), Eva Santariusová (králíci) – 10. místo (starší věková kategorie), Markéta Duží (hlodavci) – 4. místo (starší věková kategorie), Karolína Fulnečková (ovce a kozy) – 1. místo (starší věková kategorie)

Cyklostezka do Brušperka
Vloženo: 31.08.2011

Nově zprovozněná cyklostezka začíná U Horního mlýna (restaurace U Ševčíka). Překračuje nově postavený protipovodňový násep vedle lávky U Jezu, míjí kamenný kříž na Hložankové louce a podél lesa vystupuje u dřevěného odpočivadla. Sjezdem okolo brušperské čističky po několika desítkách metrů končí. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se rozhodla s městem Brušperk, které je partnerem projektu ROP Moravskoslezsko a zažádala o dotaci z Regionální operačního programu, díky které bylo z převážné části financováno vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v celkové délce 740 m. Kromě samotné stezky byla vybudována také odpočívka pro cyklisty o ploše 22,5 m2. Celkové výdaje na projekt byly vyčísleny na 3,4 mil. Kč, z toho téměř 3 mil. Kč představuje dotace z ROP Moravskoslezsko.

V sobotu 13. srpna odjela do družební obce Rakova na Slovensku početná skupina pozvaných členů staroveských spolků. V Rakové se konalo slavnostní zasedání zahradkářů u příležitosti 50.-ti letého založení jejich organizace. Slovenský rozhlas s našimi zástupci v Rakové uskutečnil rozhovory. Zůčastnili jsme se jejich slavnostní schůze. Slovenští přátelé nás potom provedli Kysuckým skanzenem ve Vychylovce a Staré Bystrici. Všude bylo připraveno bohaté občertsvení. Po večeři zástupci staroveských a rakoveckých rybářů podepsali smlouvu o další spolupráci. Následoval zasloužený odpočinek v krásném hotelu. Druhý den byl věnován společným rozhovorům v Areálu zdraví, výměně zkušeností, poznatků a degustaci rakoveckých specialit. Společným snímkem jsme se z přáteli v Rakové rozloučili.

Zájezd seniorů do Polska
Vloženo: 23.07.2011

28. června si staroveští senioři vyjeli zájezdem do sousedního Polska. Cílem byl Browar (pivovar) v městě Žywiec. Po prohlídce a seznámení s historii starodávného habsburského právovarečného pivovaru se dali do ochutnávky lahodného moku, který prý chutnal výtečně. Cestou domu se zastavili u můstku ve středisku vrcholového sportu Wisla, kde trénuje polská světová jednička ve skoku na lyžích Adam Malysz.

Chceme se lépe poznat! Poslední aktivita mikroprojektu Staré Vsi a Rakové "Chceme o sobě vědět víc" z programu přeshraniční spolupráce proběhla 15. 7. 2011 před budovou zámku, kde byl v průběhu června nainstalován samonapájecí zvukový průvodce typu DVG Totem (tzv. klikotoč). Návštěvníci mají možnost získat informace o zámku, jeho historii a využití v češtině i dalších 2 jazycích – němčině a agličtině. S funkcemi a možnostmi využití přístroje seznámili hosty z Rakové, starosty členů SMOPO a pracovníky OÚ reprezentanti zhotovitelské firmy. Následovala debata představitelů obcí o možnostech další spolupráce příhraničních regionů. Mikroprojekt je financován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Druhý produkt zvukového průvodce DVG Park je instalován u silnice. Tento samostatně napájený informační panel umožňuje zorientovat se v mapě obce a získat velké množství informací o obci i jejím okolí, a to opět v češtině, němčině a angličtině. Projekt s názvem „Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves n. O." je spolufinancován v roce 2011 dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 365.400 Kč v programu „Podpora turistických oblastí v MSK ".

V sobotu 25. 6. 2011 zažila Košatka malý – možná spíše velký svátek. Košatecký osadní výbor na tento den připravil program pro slavnostní otevření nového volnočasového areálu, který byl vybudován s finanční spoluúčastí programu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. O přestřižení pásky se postaral starosta obce Ing. D. Dvořák, farář K. Strak areál posvětil. Obyvatelé Košatky i hosté ze Staré Vsi absolvovali pestrý program pro velké i malé: ministřetnutí v kopané, hry pro děti, aerobik, zumbu nebo nohejbal. Občerstvení bylo bohaté, a tak všichni návštěvníci odcházeli z vydařeného odpoledne vesele a s příjemnými zážitky.

Folkorní večer na zámku
Vloženo: 18.06.2011

Folklorní večer na zámku 17. června navštívil indický soubor SPANDAN, host MFF ve Frýdku Místku, Valašský soubor SOLÁŇ, cimbálovky FOJT, ONDŘEJNICA a LSPT ONDŘEJNICA.

Nové rameno řeky Ondřejnice
Vloženo: 04.06.2011

Současný stav hloubení nového koryta řeky Ondřejnice na loukách pod kostelem. Snímky zároveň zachycují ujíždění svahu do starého koryta.

Senioři škvařili vaječinu
Vloženo: 03.06.2011

Tradiční škvařeni vaječiny senioři uskutečnili 1. června v hasičárně. S balíčky vajec, cibulí, a špekem přicházeli, až naplnili sál. Zručné kuchařky pak vytvořily z přinesených zdrojů nádherně vonící smaženici. Někteří si přišli několikrát pro přídavek. Byly i zákusky a káva. Vaječina je ale těžka na žaludek a proto se musela jemně ředit. Většinou to byla slivovice a fernet.

Program škol 27. května pokračoval návštěvou chráněné krajinné oblastí Kysuc. Z výkladu průvodce se děti dověděly o vzniku ojedinělých Klokočovských skalních útvarů, prameni naftového jezírka v Korni, výskytu nebezpečné rostliny Bolševníka a Křídlatky. V Makově si všichni odpočinuli u prastarého Brestu(Jilm). Poslední zastávka byla v Turzovce na náměstí. Večeře všem po návratu chutnala znamenitě a školní kuchařky bylo potřeba pochválit. Zpracování skupinových projektových presentací z exkurzí a jejich vyhodnocení ukončilo nádherné setkání slovenských a českých dětí této části mezinárodního projektu, CHCEME O SOBĚ VĚDĚT VÍCE. TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

CHCEME O SOBĚ VĚDĚT VÍC. Společný projekt rozvoje spolupráce slovenské Rakové a Staré Vsi, uskutečněný v rámci programu přeshraniční spolupráce, pokračoval návštěvou českých dětí u svých přátel na Slovensku. Tématem tentokrát bylo heslo Poznáváme slovenské přátele. 26. května ve svém prvém návštěvním dni na slovenských Kysucích ocenily děti nádhernou přírodu při plavbě na „pltiach“ po Bílém Váhu. Nechyběl odborný, ale i vtipný komentář „pltiarov“. V muzeu Kysuc doplnily své poznatky o tamní faunu a flóru, kuriozitou muzea byl vycpaný mamut. Celodenní výjezd zakončily návštěvou Žiliny. Po návratu do školy v Rakové bylo zřejmé, že mají ještě dost sil, a pokračovalo se ve fotbale a vybíjené na školním hřišti. Někteří si zazpívali u kytary, jiní zatančili zumbu. Před dalším dnem se pak všichni uložili ve třídách do spacáků, kde se ještě dlouho povídalo. TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

V sobotu 14. května jsme přivítali na zámku patnáctého hosta v pořadí cyklu Život je, když... S Radkem Máchou, který tyto besedy uvádí, přijela olympijská vítězka ve skoku vysokém z roku 1968 a mistryně Evropy z roku 1969, Milena Hübnerová - Rezková. Rozhovořila se o svém životě, který je i dnes poznamenán sportem. Seznámila besedníky se skokanskými styly, hovořila o zážitcích, které prožila ve vrcholovém sportu, olympijských, evropských a republikových atletických soutěžích. S redaktorkámi školního časopisu se vyfotografovala a podepsala se přítomným na fotograiích a sportovních publikacích. Se členy kulturní komise si na závěr popovídala v zámecké restauraci. Následující den se zůčastnila zahájení sportovního zápasu v české házené na hřišti místní TJ Stará Ves "vhozením míče do hry".

Den matek
Vloženo: 16.05.2011

Ve středu 11. května oslavily maminky a babičky spolu s přáteli a seniory svůj svátek. Do hasičárny jim přišly zatančit a zazpívat děti našich škol a starosta obce Ing. Dalibor Dvořák všem přidal ke gratulaci kytičky.

CHCEME O SOBĚ VĚDĚT VÍC. Tak se nazývá společný projekt rozvoje spolupráce slovenské Rakové a Staré Vsi, uskutečněný v rámci programu přeshraniční spolupráce. Po říjnovém "Dnu pro spolky" a vánočním programu "Kdo se baví, nezlobí" navštívily slovenské děti 5. a 6. května 2011 naši obec znovu. POZNÁNÍM CHRÁNÍME PŘÍRODU - tak zněl název tohoto setkání, v jehož rámci děti obou škol ve čtvrtek 5. 5. navšívily podnik pro zpracování odpadů OZO v Ostravě, prohlédly si Ostravu s jeho informačním centrem a zavítaly do Hornického muzea na Landeku. Po návratu byl sehrán na hřišti školy mezinárodní fotbalový zápas, následovala hodina zumby a různé hry. Program pokračoval následující den exkurzí v Záchranné stanici Bartošovice a prohlídkou přírody po Zámecké naučné stezce. Po návratu jednotlivé skupiny dětí pracovaly na projektech, zachycující dvoudenní tématickou návštěvu. Vyhodnocením nejlepších presentací setkání škol skončilo. TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Vzpomínka na osvobození obce
Vloženo: 07.05.2011

I v naší obci jsem uctili památku 66. výročí osvobození obce od fašismu. V neděli 30. dubna Místní organizace KSČM položila u památníku při staroveské škole kytičku květin padlým sovětským vojákům v obci.

V pátek 29. dubna proběhlo ve škole v Proskovicích zahájení 8. ročníku FPFL a první část proskovického programu.

Požehnání kříže
Vloženo: 23.04.2011

Novou dominantu obce tvoří šest metrů vysoký dřevěný kříž, vztyčený na nejvyšším bodě Delfínovy cesty. Prvotní myšlenka postavit boží muka nebo nejvýznamnější symbol křesťanství, kříž, vzešla z hlavy současného studenta teologie Davida Tylečka. Ten svoji touhu vyjádřil před správcem naší farnosti. Myšlenka padla na úrodnou půdu a pomalu se začala rozvíjet. Po dvou letech příprav a usilovné práce se v nedělním odpoledni 17. dubna sešli kněží z farnosti a přátelé farního společenství k požehnání nového monumentu Staré Vsi. K průvodu, který vycházel od místního kostela, se cestou k Černému lesu přidávali další a další účastníci setkání. U samotného kříže se jich sešla necelá stovka. Žehnání kříže předcházela malá pobožnost a také poděkování všem, kdo přiložili ruku k dílu, aby se podařila záslužná věc. Nově upravené místo osázené dvěma lípami a umístěnou lavičkou nabízí všem kolemjdoucím v dnešní době tolik potřebné prostředí ke klidnému zastavení a rozjímání.

Jarní putování s Kondorem.
Vloženo: 20.04.2011

Na jarní vycházku si 9. dubna vyšli do okolí obce přátelé turistiky a organizace Kondor.

V pondělí 18. dubna se v zámecké obřadní síni předvedli žáci a absolventi Základní umělecké školy v Brušperku na své předehrávce.

V sobotu 16.dubna se v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska sešli přátelé a zpěváci jeho písniček k turistickému pochodu na trase Jistebník, Košatka, Proskovice, Stará Bělá, Jistebník. Procházeli chodníčky a stopami, kterými žáci prof. Lýska z jednotlivých vesnic chodili do jistebnícké školy.

Vynášení Mařeny ze zámku
Vloženo: 16.04.2011

V pátek 15.dubna uspořádal na nádvoří zámku folklorní soubor Malá Ondřejnica, "jarně-velikonoční řádění " pod názvem Hu Hu Hu, vesno už je tu. Ze zámku děti vynesly průvodem k hasičárně Mařenu, kde po zapálení byla vhozena do Ondřejnice. V 1. patře zámku zároveň probíhaly tvůrčí dílny s velikonoční tématikou. Za hudebního doprovodu cimbálovky Fojt a Tragač se na nádvoří zpívalo a tančilo. Akce byla uskutečněna za finančního přispění společnosti ArcelorMittal.

Vítání občánků na zámku
Vloženo: 11.04.2011

V sobotu 9. dubna jsme v zámecké obřadní síni přivítali nově narozené občánky.

Stavba pojízdné lávky nad silničním viaduktem začala základovým pracemi.

V sobotu 26. března se předvedl divadelní soubor košateckých dětí v místním kulturním domě s pohádku Čert a Káča. Po pohádce zábava pokračovala maškarním plesem.

V sobotu 26. března 2011 byl hostem na staroveském zámku herec Divadla Járy Cimrmana a představitel mnoha filmových postav Petr Brukner. Veselé povídání s Radkem Máchou Petr Brukner zakončil památečními podpisy na publikace a media , které si hosté zakoupili. Společně se také na památku vyfotil s návštěvníky besedy, redaktorkami školního časopisu a navštívil zámeckou restauraci.

STAROVJÁČEK - rodinné centrum
Vloženo: 23.03.2011

Slavnostní otevření rodinného centra Starovjáček se uskutečnilo 21. března za přítomnosti starosty Ing. Dalibora Dvořáka, zástupců obce, sponzorů, maminek a dětí, které je ihned vyzkoušely.

Senioři pochovali basu
Vloženo: 09.03.2011

V úterý 8.března senioři v hasičárně pochovali basu. Předtím dostaly některé seniorky kytičku ke svému jubileu. A pak to začalo. Nová sestava hlavních aktérů a nové texty programu, to vše vyvolalo aplaus. Jedna z plaček dokonce z lítosti nad basou na nosítkách zkolabovala. Ale vše dopadlo dobře, protože byla připravena i rychlá záchraná služba.

Nebezpečný pohyb svahu v okolí silnice na Zákostelí si vyžádal posunutí koryta řeky Ondřejnice na louky. Podle pamětníků bylo na tomto místě už kdysi slepé rameno.

Panský důl - výstavba
Vloženo: 28.02.2011

Část obce Panský důl v součané době prodělává radikální proměnu. Samotný důl je pozůstatkem těžiště jílového materiálu, který se používal k výrobě cihel při stavbě staroveského zámku. Na pravé straně do kopce je výstavba ukončena. Na levé straně se objevují prvé základy nových domků. Samotný důl bude se vší pravděpodobností později zasypán. Již nyní nad starou, zděnou studnou probíhá zatrubňování, přes které povede odbočka k novostavbám.

Část obce Na Kopci sousedí na jihu s hraniční oblastí Brušperka. Výstavba v této klidné části se taky rozšiřuje.

Zimní snímky z míst, kde se rozšiřuje výstavba obce. Ulice Nad Pekárnou pokračuje do polí k lesíku Potok.

Florbal ples
Vloženo: 14.02.2011

V pátek 11. února Hala TJ Stará Ves hostila příznivce florbalového sportu na jejich plese. V programu se představila v moderních kreacích staroveská skupina Maki a Kači a mladí tanečníci společenského tance z Fryčovic. K tanci vyhrávala populární skupina REZON.

V pátek 4. února se setkali členové komisí při Obecním úřadu s představiteli obce. V malém sále Haly TJ Stará Ves přivítal přítomné starosta obce Ing. Dalibor Dvořák. Zhodnotil jejich užitečnou celoroční práci, přínos komisí pro obec a všem za jejich práci poděkoval. O jednotlivých akcích a událostech roku v obci byl promítnut dokument. O úspěších a problémech obce se potom diskutovalo dlouho do večerních hodin.

Dětský maškarní ples
Vloženo: 25.01.2011

V sobotu 22.ledna odpoledne se naplnila Hala TJ dětskou drobotinou se svými rodiči a příbuznými. Stejně jako večer předtím, uspořádala TJ Stará Ves ples, tentokrát pro děti. Bavičem celého odpoledne byla postava populárního Hopsalína. Do zábavy byli zapojeni i rodiče. Odměnou za kreatívní masky, tance sportovní a kouzelnické výkony byly sladkosti a drobné dárky.

Ples TJ Stará Ves
Vloženo: 25.01.2011

V pátek 21. ledna se příznivci TJ Stará Ves setkali v hale TJ na tradičním plese. NAUTILUS, Live music band Radka Hrabovského podporoval všechny tanečníky v jejich výkonech. Ukázka tanečních kreací Maki a Kači, tombola, řízek s bramborovým salátem, guláš, masové topinky i tekuté občerstvení v pekle umocnily plesovou atmosféru.

Novoroční výšlap
Vloženo: 17.01.2011

Na Nový rok 1.1.2011 se před Halou TJ Stará Ves sešli milovníci pěších procházek. A vyšlápli si po svých, směr cyklistická stezka k Petřvaldu, okolo rybníčků přes Petřvald do Petřvaldíka a Košatku zpět domů. Nějaká ta štamprle z nočního Silvestra po jedenáctikilometrové tůře určitě ztratila své účinky. Příští rok se očekává větší houf zájemců.

SILVESTR staroveských seniorů
Vloženo: 30.12.2010

Ve středu 29. prosince se opět ve velkém počtu sešli naši senioři v hasičárně. Setkání tentokrát patřilo rozlučce se starým rokem. Bohaté občerstvení ve vlastní režii sestávalo z pečeného kuřecího stehna, zákusku, kávy nebo čaje u barpultu toho bylo taky dost. Losovalo se v tombole, hrála hudba, taky se tančilo. Oblíbení herci z vlastních řad se potom představili v úsměvných krátkých scénkách, ve kterých připomněli, jak se v uplynulém roce bavili. Vzájemné gratulace, přání do Nového roku s přípitkem ukončily hezký večer.

Příchod vánočních svátků obohatil v kostele sv. Jana Křtitele v neděli 19. prosince Adventní koncert, ve kterém žáci Církevní konzervatoře Opava představili početnému publiku svátečně laděnou procházku duchovní hudbou. Ve skladbách Mozarta, Charpentiera a jiných se představil pěvecký sbor Laudate Dominum, sólisté z řad žáků i učitelů konzevatoře, členové Janáčkovy filharmonie Ostrava a další.

VÁNOCE S PŘÁTELI
Vloženo: 20.12.2010

Vánoce s přáteli – odpolední vystoupení pro rodiče a veřejnost v kostele sv. J. Křtitele - pátek 17. prosinec. Takový úvodní titulek si daly děti našich škol pro vystoupení se svými kamarády z družební školy v Rakové na Slovensku. Celý koncert provázela rovněž mezinárodní dvojice moderátorů. Představila soubory naší Mateřské, Základní školy, ZUŠ a Folklorní soubor Ondřejnica. S tradičním pořadem s vánočními zvyky a koledami vystoupily děti z Rakové. Nádherný pořad ocenil potlesk návštěvníků, kteří zaplnili celý kostel. Koncert byl součástí mezinárodního projektu Chceme o sobě vědět víc. TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

O příjemné zpestření vánočního období se navečer 13.prosince úspěšně pokusila v hale TJ místní taneční skupina ATK Maki a Kači. Připravila Vánoční besídku s mladšími a staršími tanečnicemi, folkorní skupinou Ondřejnica a skupinou A. Moderní taneční kreace, folklor a orientální tance, soutěž z řad diváků a hlavně úsměvy a krásné mládí. Vánoční besídka byla nádherná a měla úspěch.

Mikulášská zábava seniorů
Vloženo: 10.12.2010

Mikulášská veselice, kterou 8. prosince uspořádali v hasičárně naši senioři se neobešla bez tradičních postaviček čerta anděla a mikuláše. V převlecích však účinkovali vybraní senioři osobně. Přizvali ale mezi sebe i generaci mladých, které představili jako své nástupce. Program byl vesele veršovaný, na jeho konci se předávala mikulášská nadílka všem přítomným. No a taky se tancovalo a konzumovalo. Bylo dobře.

Bohatý předvánoční program na zámku v pátek 26. listopadu začal přinesením vánočního světla z kostela sv.Jana Křtitele. Přítomné přivítal starosta obce a místní farář. Vánočními písněmi se předvedly školní děti a ve výstavní síni byla otevřena výstava panenek. Na svátečně osvětleném nádvoří zámku probíhal prodejní jarmark vánočních ozdob a lidé se při povídáni zahřívali svařeným vínem.

Pokračováním školního projektu Comenius s účastí pedagogů z Německa, Španělska a Velké Británie bylo v měsíci listopadu setkání ve Staré Vsi. Součástí programu byla návštěva školy, zámku a přijetí u starosty, hosté navštívili Hornické muzeum v Petřkovicích, vysoké pece ve Vítkovicích, muzeum Tatry v Kopřivnici, Štramberk a kozlovickou Starou školu. Více informací a fotografií najdete na adrese http://zs.staravesno.indos.cz/

Staroveská sportovní hala uvítala v sobotu 20. 11. přátelský turnaj v házené žen. V konkurenci 6 družstev se v příznivém světle ukázalo domácí družstvo vedené trenérem Jiljí Paličkou. Obsadilo druhé místo, když nad jeho síly byly pouze mladé dámy z Modřan. O příjemnou pohodu se mimo jiné postaral i sedmý tým - sehrané družstvo s názvem Kozlíci, jehož hrací plochou byla kuchyně a sportovním náčiním plotny, škrobačky a pánve. O víkendu 27. - 28. 11. pokračuje sportovní program turnaje dalších kategorií.

Ve středu 10. 11. 2010 proběhlo na malém sále TJ Stará Ves n. O. ustavující 1. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves n. O. Pro následující volební období byli zvoleni: Starosta obce - ing. Dalibor Dvořák. Místostarosta obce- Mgr. Jaromír Chvostek. Členové Rady obce - ing. Dalibor Dvořák, Mgr. Jaromír Chvostek, Slavoj Palička, Karla Lyčková, Ing. Radislav Folta. Finanční výbor – Mgr. Petra Chvostková (předsedkyně), ing. Bedřiška Bičanovská, ing. Yvona Korpasová. Kontrolní výbor – ing. Jan Šeděnka (předseda), Mgr. Kamil Hutěčka, Rudolf Kříž.

Senioři měli Martinskou veselici
Vloženo: 11.11.2010

Ve středu 10.listopadu uspořádali senioři v hasičárně tradiční Martinskou veselici. K tomu měli připraven veselý kulturní program. A nejen to. Chutné pohoštění a tanečky náladu všem ještě umocnily.

V sobotu 6. listopadu pokračoval na zámku cyklus besed s názvem Život je, když…Hostem moderátora Radka Máchy byl tentokrát Rudolf KŘESŤAN - spisovatel, fejetonista, průvodce nedělními "Dobrými jitry", který představil svou novou knihu "Co jsem si nadrobil aneb Sypání ptáčkům". Knihu si mohli posluchači zakoupit a získat nejen podpis autora s věnováním, ale navíc pak jako bonus ilustraci malovanou manželkou spisovatele, paní Magdalenou Křesťanovou. Pro školní časopis Dušanovy zápisky poskytl Rudolf Křesťan rozhovor mladým redaktorkám Tereze Daňové a Nikole Měřvové.

Na loukách se bagruje nové koryto řeky. Důvodem je nestabilita břehu pod cestou a pod č.p. 5. Zasypání starého koryta by mělo tento proces zatavit. Břehy řeky nad viaduktem jsou zpevňovány betonovými tvárnicemi.

Staví se na košateckém hřišti a před restaurací Odra. Tenisový kurt je hotov, dokončuje se dětská prolézačka.

Den pro spolky
Vloženo: 18.10.2010

Sobota 25. 9. patřila první z akcí mezinárodního grantu, uskutečněného pod názvem Chceme o sobě vědět víc. Hosty Staré Vsi byli členové spolků z partnerské Rakové – hasiči, zahrádkáři, chovatelé i sportovci. Pro všechny byl připraven vzdělávací program, spoluorganizovaný místními organizacemi. Příjemně strávený den zakončilo společné posezení, zpestřené vystoupením cimbálové muziky Fojt a souboru Ondřejnica. TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Vítání občánků
Vloženo: 17.10.2010

Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti paní Karla Lyčková 2. října slavnostně uvítala do svazku obce další nové občánky. Někteří drobečkové se trošku nudili, jiní rovnou usnuli, další byli naopak velice čilí a dávali svůj zájem hlasitě najevo. To už ale k tomuto věku neodmyslitelně patří.

Po několikaměsíční přípravě se kolektivu tvůrců pod vedením režiséra H. Ohnheisera podařilo realizovat anglickou a německou verzi DVD o dějinách, tradicích i přítomnosti Staré Vsi. Tvůrci překladů i autoři dabingu se sešli na staroveském zámku, aby společně zhodnotili výsledek své práce. Vznikl dokument, který si můžou zájemci zakoupit na obecním úřadu a udělat radost svým hostům nebo přátelům z ciziny.

Chovatelé vystavovali
Vloženo: 17.10.2010

Bývalý vojenský monoblok opět hostil výstavu místních chovatelů. V areálu, tentokrát z velké části obestavěném materiálem a těžkými mechanismy, se venku našlo místo pro ukázky chovu a výcviku psů, koní i oveček, uvnitř čekalo četně zastoupené drobné zvířectvo. V soutěži jednotlivců byli sice úspěšní hosté z okolních vesnic, cenu pro nejlepší chovatelskou organizaci si ovšem odnesli domácí. Soutěžily i děti, které se mohly pochlubit svými domácími mazlíčky – králíky, křečky i fretkami.

Dalším Návštěvníkem (s velkým „N“) a hostem Radka Máchy v cyklu besed Život je, když… byl v sobotu 9. října herec, publicista a dokumentarista Jiří Datel Novotný. Proč Návštěvník? Mnozí z vás si jej jistě připomenou v úspěšném seriálu Návštěvníci (který mimochodem právě reprízuje Česká televize), jiní zavzpomínají na snad nejúspěšnější pořad divadla Semafor, Kytici, kde Jiří Datel po mnoho let vystupoval.

PLODY GRAFIKY - výstava na zámku
Vloženo: 17.10.2010

Plody grafiky – tak se jmenuje výstava, jejíž vernisáž proběhla v pátek 17. září. Své výtvory představili mladí výtvarníci, studenti Střední umělecké školy v Ostravě – obor Propagační výtvarnictví a tak úvodní vystoupení obstarali také mladí umělci, skupina Komparz. Staroveský zámek asi poprvé ve své historii zažil rockový koncert s pořádnou porcí decibelů.

VOLBY 2010 - snímky
Vloženo: 17.10.2010

Snímky z volebních okrsků č.1 Myslivna, č.2 Zámek, č.3 Košatka.

Co se děje na nádvoří zámku ?
Vloženo: 10.09.2010

V aktualitách těchto webových stránek se dočtete, proč je přízemí arkádového nádvoří našeho zámku v současné době přístupné pouze po jeho okrajích. Opravují a restaurují se staroveské skvosty.

V souvislosti s odkanalizaci obce došlo i na starou mlýnskou strouhu na návsi, která byla v minulosti zatrubněna a tím i skryta. Při provádění odkanalizace se odkryl mostek u hasičárny, pod nímž kdysi protékala v korytě, mostek u sochy Masaryka a ukončení náhonu pod zámkem.

Při letošních povodních došlo k poškození již upravených břehů koryta řeky. Snímky po opravách jsou z míst Rynek, Zelená lávka, Kolkův a Ševčíkův most.

Chovatelská soutěž v Litomyšli
Vloženo: 29.08.2010

Ve dnech 4. – 8. srpna se konalo v Litomyšli celostátní kolo 1. olympiády mladých chovatelů. Proběhlo tentokrát s krásným výsledkem – pět medailí. Zastupovalo nás sedm děvčat ze Staré Vsi n. O. a Krmelína pod vedením Mgr. Jany Paličkové. Kromě soutěžení byl připraven doprovodný program: prohlídka zámku a klášterních zahrad, návštěva záchranné stanice živočichů Pasíčka a rozhledny Terezka. Výsledky: Karolína Fulnečková (ovce a kozy) – 1. místo, Tereza Daňová (akvaristika) - 1. místo, Lenka Lasoňová (pes) – 2. místo, Kristýna Chvostová (pes) – 2. místo, Markéta Duží (drobní hlodavci) – 3. místo, Eva Santariusová (králíci) – 4. místo, Aneta Kopcová (akvaristika) – 4. místo

V sobotu 14. srpna patřila "FLORIAN ARÉNA " na sokolském hřišti hasičům. V požární soutěži O POHÁR OBCE a další atraktívní ceny, bojovalo v letním vedru přes 50 družstev ze širokého okolí.

Návštěva v Lipové
Vloženo: 05.08.2010

Posledního červencového dne se vydala delegace staroveských zastupitelů do partnerské polské obce Lipová. Hostitelé je přivítali v krásném prostředí hotelu Zimnik, kde bylo připraveno závěrečné hodnocení společného projektu česko-polské spolupráce. Prezentace připomněla všechny uskutečněné akce - vystoupení na Dnech obcí (ve Staré Vsi i Lipové), konferenci k dějinám, tradicím i současnosti obou obcí i celých regionů. Hlavní cíl projektu, vzájemně se poznat, byl splněn.

V sobotu 10. července jsme přivítali na staroveském zámku Jiřího LÁBUSE, herce pražské Ypsilonky. S Radkem Máchou si vesele povídali o životních příhodách a zážitcích z hereckého prostředí. Došlo i na dotazy a zaplněné nádvoří zámku se přitom dobře bavilo. V závěru návštěvy se podepsal na památku některým přítomným na fotografie, v obřadní síni a na nádvoří se vyfotil se zástupci příjmení Hýl, zástupci obce a fanoušky.

Cyklistické závody na Sakrovci
Vloženo: 09.07.2010

V neděli 4. července se nad zámkem utkalo několik kategorií cyklistických sportovců. Sakrovecký okruh se startem u mateřské školky, okolo rybníku na Sakrovec a sjezdem ulici Ke Kapli zpět potrápil všechny, kteří šlapali do pedálu. Bylo horko. Dojezd "U Batě" byl pro všechny většinou vysvobozením.

Dni Gminy - tak se jmenují obecní slavnosti v partnerské polské obci Lipowa. Hosty této slávy byla v neděli 27. 6. delegace Starovjaků v čele se starostou Ing. D. Dvořákem. Cílem bylo prezentovat naši obec - polští návštěvníci si mohli pochutnat na koláčích ze staroveské pekárny, okoštovat staroveskou pálenku, odnést si propagační materiály nebo ocenit práce našich umělců - paní Hany Kumalové a Kamila Kopřivy. Velkou pozornost i uznání sklidilo vystoupení souboru Ondřejnica a cimbálové muziky Fojt v bohatém kulturním programu slavností (doplnila jej např. módní přehlídka národních krojů oblasti Žywce). Dalším vrcholem pak bylo vystoupení slovenských hostů - skvělé dechovky Drietomanka, kterou možná uvítáme na příštím ročníku Staroveských obecních slavností.

Ve výstavní síni byla v pátek 25. června vernisáží otevřena výstava, která představuje 115.výročí založení staroveského sboru dobrovolných hasičů. Dobové fotografie starostů a velitelů, snímky ze zásahů, soutěží, společenských událostí, hasičských uniforem, vyznamenání, medaile a poháry. Pokud se přijdete podívat, uvidíte kus historie našich dobrovolných hasičů a najdete na snímcích možná sami sebe, své předky a hlavně, jak chránili svým dobrovolným úsilím obecní i osobní majetek občanů. Výstava je otevřena do 5. září, vždy v pátek, sobotu a neděli od 9 do 17 hodi.

Zahraniční soubor, host MFF Frýdek-Místek 2010, TAUNTANGA z Velikonočních ostrovů nadchl přítomné diváky při svém vystoupení 18. června na nádvoří staroveského zámku.

FOLKLORNÍ VEČER NA ZÁMKU
Vloženo: 25.06.2010

V rámci 7. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska, se uskutečnil na nádvoří zámku 18. června folklorní večer. Vystoupily soubory Vizovjánek z Vizovic, LSPT Ondřejnica, Malá Ondřejnica, cimbálové muziky Ondřejnica a Fojt.

18. června se na hřišti pod mateřskou školou vyrojily kouzelné pohádkové bytosti. Děti i rodiče plnili úkoly klauna, vodníka, popelky, princezny, zajíce a čarodějnice. Po znamení loupežníků šli všichni hledat poklad, ukrytý v pohádkové truhle na školkové zahradě, následovaly tanečky a kolo štěstí, hodnocení úborů pohádkových rodin. Počasí vyšlo, děti se vydováděly, rodiče byli skvělí a kolektiv MŠ z akce nadšený.

V pátek 12. a sobotu 13. června odjela do polské obce Lipowa nepočetná skupina našich zastupitelů. Ikdyž vše vypadalo zpočátku na obyčejný výlet, opak byl pravdou. Dva dny seznamování se z obci Lipowa, která taktéž usiluje o přeshraniční spolupráci a finanční podporu Evropské unie při financování důležitých projektů obcí bylo časově velmi náročné. Trpělivost všech se ale vyplatila. Bylo nutné se vzájemně seznámit s historii a současnosti Staré Vsi a gminy Lipowa. To splnil náročný seminář, který obě obce měly připraven. O Lašsku a jeho folkloru seznámili polské kolegy mladí zástupci souboru Ondřejnica. Roman Šperlín se Světlou předvedl kulinářské kousky z našeho regionu. A aby toho nebylo málo, polští přátelé v neděli uspořádali celodenní program s návštěvou muzea, zámku Žiwiec a až pozdě odpoledne zbyl čas po prohlídce téhož pivovaru na skleničku oroseného piva. Podstatné však je, že se navázala nová přátelství a přeshraniční spolupráce mezi oběma obcemi.

Družstvo starších žaček zakončilo svou letošní sezónu národní házené o víkendu 11.-13. června vystoupením na domácím Přeboru České republiky za účasti nejlepších šesti republikových družstev. Po úspěšném prvním dnu (ze kterého jsou fotografie) přišly horší výsledky, ale konečné 4. místo po bojovných výkonech proti většinou starším soupeřkám má svou cenu. Odměnou pro hráčky (i trenéry Romana Galáska a Renatu Hýlovou) byla v parném počasí koupel v bazénu. O tradičně kvalitní zabezpečení soutěže se postaral početný tým organizátorů z výboru oddílu národní házené.

Snímky ze zasedání 7. června.

Obecní slavnosti přes nepřízeň počasí přilákaly do haly TJ své příznivce i obdivovatele folkloru a vydařily se. Spokojení byli hosté z družební polské obce Lipowa, diváci i děti. Poděkování patří Obecnímu úřadu za všestrannou pomoc a taky všem sponzorům.

Vystoupení dalších souborů Ondřejnice.

Festival za účasti představitelů družebních obcí Raková-Slovensko a Lipowa-Polsko zahájil starosta obce Ing. Dalibor Dvořák. V hledišti byli přítomni sourozenci Lýskovi, Doc.PhDr. Květuše Lepilová-Lýsková s bratrem, děti prof.Františka Lýska, ředitelka FPFL Mgr. Eliška Krejčíčková a zástupci festivalových obcí. Všem souborům Ondřejnica, které vystoupily na podiu vyhrávala cimbálovka FOJT.

Festival za účasti představitelů družebních obcí Raková-Slovensko a Lipowa-Polsko zahájil starosta obce Ing. Dalibor Dvořák. V hledišti byli přítomni sourozenci Lýskovi, Doc.PhDr. Květuše Lepilová-Lýsková s bratrem, děti prof.Františka Lýska, ředitelka FPFL Mgr. Eliška Krejčíčková a zástupci festivalových obcí. Po zahájení vyhrávala všem souborům Ondřejnica, které vystoupily na podiu cimbálovka FOJT.

V rámci Obecních slavností se v hale uskutečnil další z ročníků Festivalu Poodří Františka Lýska.

Folklorní soubor z obce Lipowa – Polsko.

Vystoupení dětí mateřské školy, základní školy, tanečního kroužku Maki a Kači,

Nádherné představení pro naše nejmenší ratolesti připravily tradičně košatecké děti se svými dospělými nadšenci.

V sobotu 22. května Obecní slavnosti opět probíhaly v hale staroveské TJ. Po obědě koncertovala před halou staroveská Zámecká kapela. V sále i venku před halou bylo připraveno pohoštění a stánky s ukázkami lidové tvorby, s níž se představily ženské z družební polské obce Lipová.

Staroveské arkády, které se jindy konají v nádherném prostředí staroveského zámku se kvůli nepřízni počasí konaly jako koncert pěveckých sborů v hale TJ Stará Ves. Vystoupil Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, dětský pěvecký sbor Studeňáček - Studénka, Lašský smíšený pěvecký sbor – Baška a Pěvecké sdružení Martinů – Třinec.

Od 21. května se obecních slavností zůčastnila delegace družební obce Lipowa z Polska. Po svém příjezdu byla přijata představiteli naši obce na zámku.

Obecní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí byly zahájeny 21. května na zámku vernisáži a otevřením výstavy obrazů Milana Ressela a "Dřevěných myšlenek" Jiřího Vyviala. Výstavy se zůčastnila taktéž delegace družební polské obce Lipowa.

Povodeň v Košatce 17. května
Vloženo: 17.05.2010

Snímky od kříže na loukách po prvé stavení v Košatce. K Lubinskému mostu již nebyl přístup.

Bez komentáře.

Bez komentáře.

Bez komentáře.

Snímky řek Ondřejnice, Lubiny a Odry od 19 do 20 hod.

Snímky vzdouvající se Ondřejnice, Lubiny a Odry v neděli 16.května od 19 do 20 hod.

Okresní kolo mladých chovatelů
Vloženo: 15.05.2010

Dne 24. dubna 2010 se konalo okresní kolo soutěže mladých chovatelů (od letošního roku se tato soutěž přejmenovala na OLYMPIÁDU MLADÝCH CHOVATELŮ). Okresní kolo se opět konalo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v renesančním zámku. Začali jsme v devět hodin dopoledne, kdy jsme se sešli, lehce rozespalí, ale dobře naladění a připraveni. V letošním kole se sešly ostřílené soutěžící, které věděly co je čeká. Velmi rychle zvládly testy a poznávačku. Během pauzy (na vyhodnocení) jsme zvládni nejen rychlé občerstvení, které připravila ostřílená a zkušená paní Eva Paličková, ale také prodiskutovali naše písemné práce. Do celostátního kola postupuje celkem sedm děvčat: Karolína Fulnečková, Markéta Duží, Kristýna Chvostková, Aneta Kopcová, Tereza Daňová,Lenka Lasoňová a Eva Santariusová. Novým soutěžícím, který s námi pojede v srpnu do Litomyšle je Matěj Falat. Poděkování patří spoluorganizátorům ze ZO ČSCH Stará Ves. (text a foto Jana Paličková)

Malá Ondřejnica v Praze
Vloženo: 11.05.2010

Ve dnech 6. - 9. května navštívily děti Malé Ondřejnice hlavní město Prahu a Tuchlovice. Je to už potřetí ( od roku 2003), kdy jsme recipročně navštívili naše kamarády ze souboru Kytice v Praze. Opět jsme upevnili přátelství mezi českým a lašským folklórem. Bylo příjemné poznat, jak se žije a bydlí obyčejným lidem v našem hlavním městě. Vystoupení nás čekalo ve čtvrtek a pátek v divadle v Kobylisích, prohlédli jsme si nejtypičtější památky Prahy (Staroměstské náměstí, Prašnou bránu a Národní divadlo). V sobodu jsme vystoupili spolu s Kyticí za nádherného počasí na středočeském festivalu v Tuchlovicích. V neděli po dlouhém loučení jsme se odebrali do pražské ZOO, kde jsme nejen utratili poslední kapesné, ale také shlédli všelijaká zvířata. Plní dojmů, vzpomínek a příjemného pocitu, že jsme naší Staré Vsi opět neudělali ostudu jsme se vrátili domů.

DEN MATEK
Vloženo: 07.05.2010

Ve středu 5. května se sešly v sále hasičské zbrojnice pozvané maminky aby společně se zástupci Obecního úřadu oslavily Den matek. Přivítal je starosta Ing. Dalibor Dvořák. Zatančit a zazpívat k svátku přišly děti mateřské a základní školy a k svátku jim předaly hezkou kytičku.

V sobotu 17. dubna se vydaly nepočetné skupiny příznivců Festivalu Poodří Františka Lýska na turistický pochod. Poodřím z obcí Proskovic, Staré Vsi, Jistebníka a Polanky putovali po chodníčcích, kudy za 2.světové války chodily děti pěšky do české školy v Jistebníku. Na škole vyučoval prof. František Lýsek, původem z Proskovic. Z žáků jistebnické školy založil dětský pěveckých sbor vysoké kvality. Přítomna byla i jeho dcera, Doc.PhDr. Květuše Lepilová-Lýsková z Lýskova nadačního fondu-Brno.

Webové stránky naši obce obdržely téměř šifrovanou informaci s obrázky: Jarní toulání s Kondorem - 3. ročník, tentokrát trasa přes Krmelín - Brušperk, 137 účastníků, start i cíl poprvé u Domu zahrádkářů, krásné jarní počasí, 2 trasy (delší - 17,5 km). Několik stanovišť, v cíli občerstvení a příjemné posezení, účastnické listy. Hned poté vyšel článek v novinách, na webových stránkách: http://fm.denik.cz/zpravy_region/20100418hovorkova_kondor.html http://fm.denik.cz/zpravy_region/20100417kondor.html

Vítání občánků na zámku
Vloženo: 12.04.2010

V sobotu 10. března pozval Obecní úřad do obřadní síně rodiče se svými nově narozenými dětátky. Každoročně tak komise pro občanské záležitosti slavnostně přijímá nové občánky mezi nás. V kulturním programu děti naši školy novým občánkům zazpívají a ve verších popřejí vše dobré do dalšího života. Rodiče se zapíši do slavnostní knihy.

Velikonoční veselice seniorů
Vloženo: 09.04.2010

Ve středu 7. března uspořádali senioři v hasičárně velikonoční veselici s programem. Mezi sebou měli i oslavence různých výročí, kteří dostali krásné kytičky. Pobavit ve veselé scénce je přišla slepička s kuřetem a kohoutem. Všechno měla na starosti hospodyně. Připravena byla výborná večeře, tombola, cukroví a nakonec se tancovalo.

Starosta obce Ing. Dalibor Dvořák přijal 7. března na zámku vítěze Poháru národní házené, žákovské mužstvo Staré Vsi nad Ondřejnicí. Staroveské družstvo starších žáků naši TJ získalo v březnu v Praze Řevnicích na halovém celostátním turnaji národní házené mistrovský titul. Starosta přítomným hráčům i jejich trenérům poděkoval za vzornou reprezentaci obce a získáni mistrovského poháru.

Halovými místry republiky v Národní házené se stali chlapci ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podívejte se na pár snímků z turnaje a společné foto mistrů. Sestava vítězného družstva: Brankáři: Adam Šeděnka, Jan Straňánek Obránci: Jaroslav Matějček, Lukáš Lyčka, Radek Pelíšek, Jakub Novotný, Marek Holaň Útočníci: Radim Sýkora, Pavel Onderka, Václav Polášek, Zdeněk Vaněk, Roman Šiler Trenéři: Petr Straňánek, Oldřich Sýkora

Výstava maleb na hedvábí, olejomaleb, grafik a perokreseb DRAŽI KRISTÝNKOVÉ (absolventky Pedagogické fakulty v Ostravě)s vernisáži proběhla v pátek 19. března v 17 hodin v obřadní síni v zámku. Výstava bude dále v informačním centru v zámku otevřena do 25. dubna vždy v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.

Na Zakosteli započaly práce prvé části odkanalizování obce. Postupně jako na těchto snímcích se budeme setkávat s obdobným postupem prácí na ulicích okolo svých obydlí.

Místní organizace KSČM uspořádala v hasičárně 18. března tradiční oslavu MDŽ. Děti základní a mateřské školy svým maminkám, babičkám a dalším spoluobčankám připraily k tomuto svátku žen pěkné taneční a pěvecké vytoupení.

V sobotu 13. března uspořádali košatečtí sportovci v sále kulturního domu pro místní drobotinu maškarní ples. Přišli i ze Staré Vsi. Program, návštěva, tombola s cenami a celková atmosféra je každoročně výborná.

Práce na Ondřejnici
Vloženo: 10.03.2010

I na sklonku letošní zimy se pracuje na úpravách toku řeky Ondřejnice. Loňského roku byla z břehů řeky odstraněna téměř všechna vegetace. Prohlubuje se koryto, zpevňují se břehy kamenem a betonovými zdmi, budují se úvozy. V rámci těchto praci obec zatím přišla o dvě lávky. Prvá pod zámkem u Stabravů - modrá, druhá pod Javorkovou loukou - červená. Na Horním konci, pod ulicí U Jezu se buduje skládáná kamenná zeď.

Přednáška - GEMMOTERAPIE
Vloženo: 06.03.2010

Mgr. Jarmila Podhorná seznámila na zámku 5. března zájemce o využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci civilizačních onemoc nění. Návštěvníci využili i možnost zakoupení těchto produktů a osobních doporučení pro svou potřebu.

V pátek 26. února se v hasičárně setkali Koňaři. Tento název už zdomácněl a každý mu rozumí. Jsou to lidé, kteří našli svou zálibu v koních. Vychovávají je, využívají pro práci na poli i zábavu, udržuji v provozu bryčky a další historické povozy. Koňaři se od pradávna v naši obci zůčastňuji Obecních slavností a " Jízdy kole obila ". Na koních a bryčkách vozí panstvo, které objíždí a kontroluje hranice svého panství, úrodu a poslušnost poddaných. Tradice se zachovala dodnes. Obecní úřad i letos koňaře ze vsi a dalších obcí, kteří se těchto tradic zůčastňují pozval ke každoročnímu setkání. A je mezi nimi hodně mladých, kteří koníčku s koňmi propadli. Prohlédli si filmový dokument uplynulých 10 ročníků, poseděli, dali si chutně připravený guláš s pivem i něčím ostřejším. Starosta Ing. Dvořák jim poděkoval za ochotu a vzornou reprezentaci těchto tradic.

Zasedací místnost proskovického Obecního úřadu 24.února naplnili členové valné hromady Festivalu Poodří Františka Lýska. Pozvánku dostali i zástupci Obecních úřadů zainteresovaných obcí a hosté. Bilancoval se rok 2009, hovořilo se o financích i programu letošního, 7. ročníku. Konstatoval se zvýšený zájem o tento festival z řad občanů, souborů ale i úřadů a institucí. Tradice a kvalita akcí festivalu zajímá a přitahuje stále více návštěvníků. Otázka financování v dnešní celostátní krizové situaci však vyvolává obavy ze zajištění dalších ročníků. Na financování se nejvíce podílí zainteresované Obecní úřady, krajské orgány a sponzoři.

Senioři pochovali basu
Vloženo: 21.02.2010

Pochování basy s programem senioři připravili na 16. února. Hlavními protagonisty programu byl farář Jiří "Zub" Novobilský, kostelník Milan "Hasič" Janošek, umíráček Oldřich "Číňan" Jančák, plačky konejšil Mirek "Pušťa" Hložanka. Havrani Palička, Hrubeš, Hrabovský a Folta, bezpečně basu na dalších 40 dnů pochovali a s dalšími účastníky obřadu společný žal zapili.

ČERVENÁ LÁVKA - likvidace
Vloženo: 15.02.2010

Červená lávka přes řeku Ondřejnici byla zkratkou pro občany i cyklisty mezi " Kolkovým mostem " a mostem u Hasičské zbrojnice. Po pravé straně ve směru toku řeky navazovala na obecní komunikaci okolo "Javorkové louky ". Byla natřena červenou barvou. Pohotový soused poskytl 10. února snímky z její likvidace a dalších prací na korytě řeky, které provádí Povodí Odry.

Ples LSPT Ondřejnica
Vloženo: 04.02.2010

V sobotu 30. ledna se proskovická sokolovna naplnila folklorními tanečníky, zpěváky a soubory. Cimbálovky FOJT, ONDŘEJNICA a SOLÁŇ roztáčely do pozdních ranních hodin tancechtivé návštěvníky i v moderním rytmu. Nechyběla také veselá vystoupení v duchu recese a tombola. Televizní pracovníci z Brna na plese natáčeli záběry pro medailon.

DĚTSKÝ KARNEVAL S HOPSALÍNEM
Vloženo: 24.01.2010

Děti našich škol spolu se svými rodiči a příbuznými se v sobotu 30. ledna vyřádili v hale TJ na maškarním karnevalu. Přišel mezi ně i klaun Hopsalín s pomocníkem kačerem. Měl připravené různé hry, atrakce, povídání, písničky a také se tancovalo. Nechyběly sladkosti pro všechny. Domů se na závěr nikomu nechtělo.

Furt přece nepadá to mokré svinstvo za límec a tak se vyšlo v sobotu na špacír. Zahumením, k myslivně, kde mají zvěřinec, Posmykovem k Trní až na Kopec okolo "Ličmana ". Tam na konci obce prý lišky dávají dobrou noc. Není to ale pravda, protože se tam staví nové domky. A děti si tam hrají ve sněhu jako nikde jinde. V myslivně měli otevřeno jen krátce, připraovali country bál.

Program, který si na poslední den roku připravili naši senioři v hasičárně měl opět hojnou účast. Žertovné scénky střídaly tanec, nápoje byly více druhů. To jen z doslechu, senioři si totiž vše připravili a dokumentovali sami a snímky poslali do Fotogalerie webových stránek obce.

NOVOROČNÍ JÍZDA
Vloženo: 03.01.2010

Sokolka, směr Hukvaldy a zpět. Tradiční dlouholetá trasa novoroční jízdy cyklistů a příznivců tohoto sportu. A u někoho, jen tak, po Silvestru. Vydýchat se a pročistit tělesnou schránku od nežádoucích příměsí, které zůstaly po posledních oslavách v roce. Ale po dojezdu byla opět žízeň.

V pondělí 21. prosince se představily v kostele sv. Jana Křtitele na vánočním koncertu děti mateřské, základní a umělecké školy. Po koncertu v družební vsi Raková na Slovensku tak zahájily sváteční vánoční období i u nás.

V pátek 18. prosince vycestovaly děti naši ZŠ do družební obce Raková na Slovensku. V místním kulturním domě proběhl tradiční koncert obou škol s připraveným vánočním programem. Sice o polovinu kratším než v minulém roce ale stejně kvalitním. Děti z Rakové předvedly ukázky tradičních vánočních zvyků a naše děti nádherně zpívaly. I folklorní soubor Malá Ondřejnica měl kvalitní vystoupení. Potom přátelé z Rakové nabídli dětem návštěvu skanzenu ve Staré Bystrici s místním orlojem. Po návratu se obě školy věnovaly dílnám, kde za krátkou dobu vytvořily pěkné výrobky. Společná akce utužila již dříve navázaná přátelství mezi dětmi i učiteli obou škol. A vznikla přátelství nová. Interreg - mezinárodní projekt přeshraniční spolupráce funguje.

Ve středu 9. 12. 2009 podepsal starosta obce Ing. Dalibor Dvořák spolu s partnerem z polské strany - wójtem Wojciechem Zuziakem - deklaraci o navázání vzájemné spolupráce mezi Starou Vsí a polskou územně správní jednotkou s názvem Gmina Lipowa (pojem gmina je něco jako malý okres) . Tím se otevírají další možnosti posílení příhraniční spolupráce a zapojení do grantových výzev regionálního operačního programu v rámci fondů EU. Od roku 1990 je v Polsku gmina základní územně správní jednotka. Druh obce stanovuje její status. Gmina může být vesnická, městsko-vesnická nebo městská. Obec si může vytvářet pomocné podřízené jednotky starostenství (sołectwo), čtvrti (dzielnica), sídliště či osady (osiedle) aj. Mnohaleté kontakty a spolupráci se slovenskou Rakovou obohatil nový impuls.

Dostali jsme do obecních webových stránek snímky ze školního mikulášského reje. Umí to v té naši škole. A máme ve škole také krásné děti. Tak se podívejte.

V úterý 24. 11. se škola zapojila do celostátní akce, konané v posledních několika letech pod názvem Příběhy bezpráví 2009. Žáci 8. a 9. třídy nejdříve sledovali z DVD dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já, který byl vybrán z nabídky organizátorů, téhož dne na film navázala beseda stejných ročníků s 86letým pamětníkem událostí 2. světové války panem Vlastimilem Filipcem, který vzpomínal na dobu první republiky, průběh války i osvobozovací boje. Nacistická okupace přímo zasáhla i jeho rodinu - jeho otec zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi. Následovaly vzpomínky na poválečnou dobu. Celý cyklus, vážící se k totalitním režimům, zahájila už říjnová návštěva vybraných dětí druhého stupně v Osvětimi. Silným zážitkem byl krátký pobyt v Osvětimi-Březince, dokladem toho byly bezprostřední reakce, které použily autorky projektu při tvorbě materiálu Německý koncentrák - sovětský gulag. Děti na vlastní oči viděly, čeho byla schopna německá (a později sovětská) totalitní mašinérie.

Dne 8.10.2009 byla nalezena munice pocházející z 2. světové války. Ve vzdálenosti 40 m od mostu přes Ondřejnici po toku řičky pod Neuwirtovým mostem, byla při čištění břehů řeky odhalena dělostřelecká mina ráže 82 mm. Nález zajistil a zneškodnil pyrotechnik Policie ČR. Policie při této příležitosti upozorňuje, že v případě jakéhokoliv nálezu podobné munice, či výbušniny nelze s nálezem hýbat, přenášet jej, nebo jinak s nim manipulovat. Místo je třeba zajistit a informovat neprodleně o nálezu Poicii ČR.

Taneční - závěrečná
Vloženo: 13.12.2009

Chtějí se naučit tančit. Je to pro někoho zábava, pro někoho později koníček ale je to také jedna z kulturních aktivit člověka. No a jak ji, myslím ty taneční zvládli naši mladí se podívejte na snímky profesionální fotografky z firmy FOTOS ve Frýdku-Místku, Anny Badové. Zaznamenala taneční-Závěrečnou v hale TJ Stará Ves 27. listopadu 2009.

Staroveská rocková skupina REZON slaví v letošním roce 35.-leté jubileum. Za tu dobu uskutečnila spoustu koncertů v nejrůznějších místech republiky. Nejraději ale hraje doma, svým příznivcům. V sobotu 12. prosince své jubileum oslavila v hale TJ Stará Ves. Prohlédňěte si snímky z této akce.

Mikulášská se seniory
Vloženo: 05.12.2009

Ve středu 2. prosince bylo opět ve staroveské hasičárně plno. Tradiční mikulášská veselka byla odpovědně připravena místními seniory. Nic nenechali jen tak, jak jiní říkají, "lážo plážo" ale připravili veselý program a občerstvení pro své klienty, kterými se nakonec stali sami. Přišel mikuláš, čert i anděl a rozdávaly se dárky. Stáří nakonec mohlo vystřídalo mládí. Bylo to poznat z čipernosti seniorů " jak se ten večer všichni měli k světu ". Ale jen tak z recese, protože nejde upsat léta. Ale mládí přece přišlo, jen tak z recese.

Rozsvícení vánočního stromku před zámkem v pátek 27. listopadu předcházelo zapálení adventního světla ve staroveském kostele. S adventním světlem pak průvodem došli věřící až k zámku. Adventní večer byl bohatě připraven školními dětmi. Spolu s dětmi mateřské školy a skupinou souboru Ondřejnica přilákaly spoustu diváků z řad rodičů, příbuzných a příznivců adventních pořadů. Někteří hosté přijeli i ze vzdálenějších obcí.

Na nádvoří zámku se v pátek 27.listopadu uskutečnil předvánoční jarmark. Prodávaly se vánoční ozdoby a výrobky dětí ZŠ. Na zahřátí připravily členky kulturní komise svařené víno.

Salon staroveských výtvarníků
Vloženo: 28.11.2009

V informačním centru zámku byla v pátek 27.listopadu otevřena výstava staroveských výtvarníků s obrazy Anny Strachotové, Hany Kumalové a dřevořezby Kamila Kopřivy. Otevření výstavy předcházela vernisáž s kulturním programem školních dětí. Výstava bude dále otevřena vždy v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin až do 20. prosince.

Cyklokros v arealu TJ Stará Ves
Vloženo: 20.11.2009

V sobotu 14. listopadu proběhl v arealu TJ Stará Ves - okolí sokolovny, tradiční závod v cyklokrosu.

Výstava ovoce a zeleniny
Vloženo: 02.11.2009

31. října zahradkáři opět vystavili plody své celoroční práce. Dům zahradkářů voněl jablky, hruškami, atmosféra výstavy ladila s obdobím probíhajícího svátku dušiček. Pochlubili se také se svými výsledky jejich kolegové z družební obce Raková. A taky místní skupina Kondor. Výtvarné řešení výstavy připadlo na žáky naši ZŠ a lze je za velmi vkusný projekt pochválit.

POZIMNÍ SLAVNOST
Vloženo: 24.10.2009

Sobota 24. října byla tradičním svátkem folkloru. Podzimní slavnost, která se konala v hale místní TJ, přivítala malé i velké tanečníky, zpěváky a soubory s cibálovými muzikami. Slavnost zahájil starosta Ing. Dalibor Dvořák. A potom už se předvedly soubory Malá Ondřejnica - špunti, Malá Ondřejnica - střední a Ondřejnica - velcí. Jako host se představil Dětský folklorní soubor Ondrášek Z Frýdku-Místku. Pro všechny byl připraven výborný Kozlíkův guláš, nabízelo se dobré víno. Pořadem provázela moderátorka Mgr. Yvona Voráčová, která na závěr všem účinkujícím poděkovala a závěrečnou písní " Už zmy se dosť nazpivali...", pozvala všechny návštěvníky k posezení u cimbálu. Byl to opět vydařený večer, bez televizních obrazovek.

Vítání občánků na zámku
Vloženo: 20.10.2009

Bylo tam dětí jako smetí a mezi nimi jedny dvojčátka. A je to dobře, že se pořád rodí. V sobotu 17. října je přinesli jejich rodiče na zámek aby se s nimi pochlubili. Děti naši školy je uvítaly písničkami a zástupce komise pro občanské záležitosti je přijala mezi nás všechny. Hodně zdraví a štěstí do dalšího života.

Předposlední srpnový týden se konalo ve Žďáře nad Sázavou 70. setkání mladých chovatelů drobného zvířectva. Za staroveskou organizaci bylo vysláno osm děvčat, které soutěžily v odbornostech Ušlechtilé kočky, Králíci, Akvaristika, Pes a Ovce - Kozy. Této soutěže se zúčastnilo přes 130 soutěžících (13 ze Slovenska)A jak jsme dopadli??? Jako okres jsme se umístlili na krásném 4. Místě ( ze 27 OKRESŮ). Zlatou medalili přivezela Karolína Fulnečková (ovce a kozy)a bronzovou Tereza Daňová ( akvaristika). Další snímky jsou z průběhu výstavy v obci.

Ve dnech 2.-4. října se v bývalém vojenském areálu konala Okresní výstava drobného zvířectva. Bylo vystaveno 250 králíků 27 plemen, 46 kusů hrabavé a vodní drůbeže a 48 kusů holubů. Celkem se zúčastnilo výstavy 60 vystavovatelů z okresů Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Vsetín a Nový Jičín. Se svými chovnými kusy přijeli také přátelé z Rakové (Slovensko). V pátek dopoledne se nejen posuzovalo (hodnotily zvířata a určovali vítězové), ale i naší výstavu navštívili nejmladší spoluobčané - děti z Mateřské školy (Sluníčka, Broučci a Berušky) a žáci 1. stupně. Tyto děti provedly výstavou nejstarší mladé chovatelky a připravily si krátkou přednášku. V sobotu odpoledne se konala schůzka mladých chovatelů spojená s ukázkou zvířat (exotické ptactvo, drobní hlodavci, beran, kůň a psi). Pro mladé chovatele jsme připravili program různých her a aktivit. Výstava byla ukončena v neděli slavnostním vyhlášení výsledů a rozdáním ocenění. Poděkování patří všem členům a přátelům, kteří se podíleli na realizaci výstavy.

Plakáty, vylepené v okolí naši vesnice zvaly na sobotu 19. září do Košatky všechny příznivce folkloru, folku, country, děti i dospělé na zábavné odpoledne na sokolském hřišti. Akci pořádala firma OTON, TJ Sokol Košatka n.O. a 1. Skautský oddíl z Brušperka. Skauti se postarali o dětskou zábavu ve svém stylu, kde nechyběly hry, soutěže a další atrakce. Příznivci pivního moku absolvovali běh po staroveských hospodách, v každé museli vypít určený počet piv a v poslední hospodě v Košatce kde vypili poslední várku se měřil čas. Pojídaly se na čas syrové tyčinky, v dřevěnici připravily ženské perfektní langoše, guláš, teklo pivo a taky se koštovalo co kdo snese. O muziku se postaraly kapely Fojt, Paďouři, Zhaslo v pecu, Kousky housky a Alibaba. Velmi zdařilý a kvalitní program se nesl v recesním stylu a byl dílem muzikantů a zpěváků folklorního souboru Ondřejnica. A taky se tancovalo.

V rámci Festivalu pěveckých souborů Wisegrádské čtyřky Ostrava 2009, měl na nádvoří zámku 5. září vystoupit maďarský soubor PRO VOCAL. Nepřijel. Neznámý pachatel odcizil souboru v Ostravě den předtím důležité rekvizity a další potřebné věci. Místo něj vystoupil v improvizované sestavě ostravský Pěvecký sbor VŠB TUO.

Od restaurace U Neuwirtů až po poslední dům k Proskovicím pokračuje a v současné době finišuje výstavba chodníku a odkanalizace této části obce.

Snímky z čištění břehu řeky Ondřejnice pokračují ve třetí serii. Od Kolkova mostu,(má nové zábradlí a vozovku)okolo lávky U Splavu, Ševčíkova mostu, mostu U Horního mlýna až po lávku pod ulici U Jezu. Tam se na Hložankové louce naváží zemina a připravuje protipovodňová hráz.

V soboru 15. srpna proběhla na sokolském hřišti, dnes " FLORIAN ARÉNA " soutěž hasičských sborů v požárním útoku. Přijelo 52 družstev. Tradiční, kvalitní a vydařená akce v hezkém počasí byla hojně navštívena projíždějícími cykloturisty i rodinami s ratolestmi. Stánky nabízely degustaci a další občerstvení.

Práce na čištění koryta řeky Ondřejnice pokračují. Snímky zachycují provedené práce v okolí mostku u Stabravů a na horním konci U Splavu, kde se pilně pracuje. Tam bylo nutné vytvořit sjezd do koryta řeky pro dovoz kamene a další strojové práce.

Obecní parta v zámeckém parku
Vloženo: 18.07.2009

Aby byl zámecký park pořád fotogenický pro svatební fotografy a hezký i pro jiné návštěvníky zámku, musí čas od času nastoupit obecní parta a dát jej do pořádku. Tentokrát přišla řada na úpravy trávníků.

Oprava zámecké věže
Vloženo: 17.07.2009

Nutná zvláště po loňské živelní události - kroupách, které narušily povrch sgrafitové výzdoby. Probíhá pod dohledem Památkového ústavu v Ostravě, práce prováději "staří známí" restaurátoři z Prahy pod vedením M. Ressela a potrvají asi 3 týdny. Snímky ze stavby lešení.

Započaly přípravné práce - kácení náletových dřevin a chystání technického zázemí na březích řeky Ondřejnice. Práce by měly být ukončeny do konce příštího roku. Investorem je Povodí Odry. Snímky zachycují začátek těchto prací v okolí mostu u Neuvirtů.

Od Neuwirtova mostu po silnici ke hřbitovu, což je dnes Petřvaldská ulice se staví na pravé straně chodník. Stavba je spolufinancována Evropskou unii. Chodník zajistí větší bezpečnost lidem při dnešním silném provozu na této silnici.

Staroveský kotel
Vloženo: 06.07.2009

V podvečer 4. července až do ranních hodin registrovali obyvatelé okolí zámku nezvyklý pohyb požárních vozidel a lidí jak máku na tamním hřišti. Probíhala zde totiž tradiční, noční požární soutěž " Staroveský kotel ". Pěkné, teplé noční počasí, zajímavá podívaná. Totálně byly obleženy i stánky "proti hladu a žízni ". Pokud jste nebyli, tak jste opět zaváhali.

Byla u nás pouť
Vloženo: 28.06.2009

Přece jen přes nepřízeň počasí v neděli 21. června přijela do obce pouť. V kostele biskup Lobkowicz udílel svátost biřmování, na hřišti se točily kolotoče a v zámku divadlo "M" Duchcov našeho rodáka Milana Petrovského uvedlo odpoledne pro děti pohádku a večer pro dospělé veselohru. K prohlídce na zámku byly i výstavy.

Folklorní večer na zámku
Vloženo: 25.06.2009

Tradiční program tohoto večera v pátek 19. června byl přesunut pro nepřízeň počasí do seriozního prostředí školní budovy. Jako rezerva slouží pro tyto akce velmi dobře. V jídelně školy vystoupil v programu Festivalu Poodří Františka Lýska a folklorního večera úspěšně host MFF Frýdek Místek 2009 řecký soubor Agrinio, dětský folkorní soubor Kytice z Prahy a naše Ondřejnice. Výborná nálada, nádherní lidé a nová přátelství.

Svatby - výstava na zámku
Vloženo: 20.06.2009

V podvečer 19. června byla otevřena výstava fotografií a dobových svatebních předmětů pod názvem " Svatby, aneb když si náš dědeček babičku bral ". V obřadní síni se před otevřením výstavy konal " svatební akt " na kterém vystoupili hlavní protagonisté staroveských svateb. Oddávající, místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek, Mgr. Věra Závidčáková a starosta Ing. Dalibor Dvořák. Bylo zde i recitační trio děvčat a pod vedením Mgr. Jany Paličkové, svatební pěvecká skupina. Obě uvádějící, Bronislava Pavlosková a Jaroslava Zezulková celý obřad zahájily. O zážitky při svatebních aktech, kterých je u nás ročně okolo 200 se podělili všichni oddávající. Následovalo otevření výstavy v Informačním centru zámku, které bylo bohatě navštíveno místními i přespolními zájemci. Výstava potrvá o víkendech do 27. září.

Koncert ZUŠ na nádvoří zámku
Vloženo: 16.06.2009

Nedělní odpoledne 14. 6. patřilo opět oslavám kulatého 50. výročí vzniku staroveské pobočky ZUŠ Brušperk. V programu na staroveském nádvoří se představil smyčcový orchestr, téměř artisticky a bravurně řízený dirigentem Jindřichem Řezankou, zazněly sólové party z české klasiky operní i populární, obdiv sklidilo klavírní vystoupení zejména mladičkého Martina Hýla. Na závěr s chutí muzicírovali mladí hudebníci z cimbálovky Fojt. Nemohlo chybět poděkování bývalému řediteli ZUŠ p. Žídkovi a dlouholeté učitelce Jarmile Pečonkové, které přišlo poděkovat mnoho bývalých žáků.

K 50. výročí založení hudební pobočky ve Staré Vsi n.Ondř. proběhl 10.června na zámku koncert mladých hudebníků a zpěváků. V obřadní síni účinkovalo více než 50 dětí. Vystoupili žáci dechového oddělení ze třídy p.uč. Petra Habernala, zpěváci a klavíristé ze třídy p.uč. Hany Klimešové a z houslistů Jany Kovalové se představil Hynek Palička. Hosty programu byli kytaristé Martina Czerného a flétnistka Zita Mickertsová, ze třídy p.uč. Pavly Šimečkové. Zazpívaly také pěvecké sbory pod vedením Hany Klimešové. Příjemný hudební podvečer moderovala Bára Vaňková z místní ZŠ. Při záverečné besedě se spolu s ředitelkou ZUŠ V.Talpovou připomínaly začátky hudební školy a prohlížely historické fotografie.

DĚTSKÝ DEN v parčíku
Vloženo: 09.06.2009

Na sobotu 6. 6. připravili aktivní rodiče pro své ratolesti oslavu jejich svátku - Dne dětí. Asi stovka oslavenců si mohla odzkoušet různé disciplíny, zazávodit si a pobavit se. Večer zakončil táborák a také oblíbená hlavní atrakce - skákací hrad.

Obecním slavnostem předchází každý rok náročná příprava areálu, zkoušky účinkujících, získávání sponzorů a dokonalá organizace. A když slavnosti skončí, vše se musí během příštího dopoledne uklidit. Vždy se podaří sehnat ochotné pracovníky. I letos to byli hasiči, senioři, školáci, také členové místní samosprávy, radní i náš lékař MUDr. Pavel Janečka.. A šlo jim to od ruky. Odměnou za práci bylo poděkování a malé " popravky " na zámeckém nádvoří.

Zástupci Moravskoslezského kraje, Folklorního sdružení České republiky, Festialu Poodří Františka Lýska a další hosté, byli přijati starostou obce Ing. Daliborem Dvořákem v obřadní síni zámku.

V pátek 29. května, v rámci oslav, proběhl na zámku tradiční koncert, STAROVESKÉ ARKÁDY. Vystoupily pěvecké sbory MEANDRY z Havířova, PĚVECKÉ SDRUŽENÍ OSTRAVSKÝCH UČITELEK, KŘÍŽKOVSKÝ z Opavy, PĚVECKÝ SBOR ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí a komorní dívčí sbor CANTO AMABILE ze stejné školy. V závěru se uskutečnil křest DVD o obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Snímky z této akce jsou v předešlých pozicích. Silný déšt v průběhu koncertu několikrát narušil vystoupení souborů, které však se svými vděčnými posluchači vytrvaly.

Staroveské arkády
Vloženo: 30.05.2009

Pátek 29. května bylo studeno a pršelo. Na zámku byla otevřena výstavka 10.let Obecních slavností, pěvecké soubory pilovaly na večerní vystoupení a čekal se křest DVD - Portrét obce, od našeho rodáka v Německu, Hermana Ohnheisera. Vše dopadlo dobře. Více snímků bude později.

Staroveské arkády
Vloženo: 30.05.2009

Pátek 29. května se představil jako nestabilní den. Hrozil déšť a studeno. A bylo tak. Staroveské arkády, což je každoroční část Festivalu Poodří Františka Lýska byly v předvečer počasím ohroženy. Přesto úinkující soubory na nádvoří zámku " pilovaly " nástupy, piana, fortissima, úsměvy ale i boj se zimou. Všichni vyhráli. Ikdyž pršelo a nepršelo, vše dopadlo na výbornou. Proběhl i křest DVD Hermana Ohneisera, našeho rodáka, který natočil o naši obci. Snímky jsou z přípravy koncertu a křtu DVD.

Procházka okolo řeky Lubiny
Vloženo: 30.05.2009

Chcete se podívat z Košatky až do Petřvaldu na přírodní krásy okolí řeky Lubiny? U Lubinského mostu v Košatce se vydáte proti proudu řeky, po jejim levém břehu. Na pravém břehu chodník není. Kopírujete její tok, až ke splavu, kde se můžete zastavit, okoupat, nebo schladit nohy. Je tam také místo na malý ohníček. Ale dejte pozor na oheň a pořádek po sobě. Pokračujete proti proudu, až k poli, které je uvláčené, zaseté a tak je raději obejděte po okraji. Najednou se po pokračujícím chodníku objevíte u rybníčků, které spravují rybáři. Jste na petřvaldsko-staroveské cyklistické stezce. Je řádně označena. Dáte se doprava a přijedete do Petřvaldu. Když se vydáte doleva, do Staré Vsi, minete rušnou silnici na letiště a v zatáčce před stoupáním najdete lavičku k odpočinku. No a kdo se všimne, něco najde. Je to malé a hezké. To ale nechám na vás. Stejnou trasu můžete absolvovat od kříže na loukách a dále na západ. Snímky Vám pomohou trochu k orientaci.

Víkend přinesl pro naše házenkářky vyřešení dramatické zápletky. Úspěšné vystoupení ve dvou zápasech (nervózní klíčový sobotní duel se Studénkou, nedělní jisté vítězství nad Pustějovem) rozhodlo o tom, že se náš ženský tým utká v baráži o postup do 1. ligy žen!

Požár kravína na Horním konci
Vloženo: 17.05.2009

V sobotu 16. května odpoledne vypukl v kravíně na Horním konci požár. Sjelo se postupně asi 14 hasičských sborů k jeho likvidaci. Zvířata nebyla v kravíně již delší dobu ustájená.

Vy, kteří procházíte často zámeckým parkem jste si možná všimli, že uprostřed všech stromů - mohykánů "umírá" jeden z nich. Správně jste postřehli, že dvěstěletý jasan má tmavou, bezlistou, suchou korunu. Loni vyhnal v křeči ještě několik nových větví. U paty mu ale už vyrůstá několik semenáčků javoru. Na fotografiích našich webových stránek si vše prohédněte. Při cestě okolo dejte ale pozor na možnost spadu suchých větví z jeho koruny. Přejme mu aby se ještě vzpamatoval.

Kulturní komise při obecním úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zahájila 7. května na zámku výstavu OBRAZY Z POODŘÍ A OKOLÍ. Vystavují členové Spolku Mlejn Eduard Riedl a Petr Kuh. Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli v zámku od 9 do 17 hodin až do 14. června 2009

Stavění máje
Vloženo: 04.05.2009

Hasiči letos tradičně postavili u svého svatostánku - " hasičárny " májku. Předtím si přišly na své děti, pro které byly připraveny různé atrakce. Přípravu, kopání jámy, vlastní postavení májky a táborák, zachycují snímky různých autorů. Celá akce, podporovaná hudbou a občerstvením, dopadla na jedničku i s vydařeným počasím.

Místní organizace KSČM uctila s dalšími občany 1. května památku staroveských občanů, kteří zahynuli při náletu na obec ve 2. světové válce, umučených občanů v koncentračních táborech, občanů, kteří padli v obci při osvobozovacích bojích a 36 rudoarmějců, kteří položili život při osvobozování obce.

V úterý 28. dubna se v hasičárně sešly delegace seniorů povodí Ondřejnice. Setkání bylo vyplněno bohatým kulturním programem, který připravily děti našich škol. Senioři měli v záloze taky vlastní kulturní atrakci. Irena Polášková a Zuzka Petrovská předvedly úspěšné vystoupení hospodyně a slepičky, která snáší velikonoční vajíčka. Také se dohodli, že od tohoto dne už nebudou užívat název důchodci, který nevystihuje správně jejich aktivity. V závěru si delegace předaly drobné pozornosti a besedovaly o další činnosti v klubech.

Více než stovka návštěvníků zaplnila v sobotu v podvečer sál hasičské zbrojnice při setkání s botanikem Václavem Větvičkou. Beseda, kterou provázel Radek Mácha, byla tentokrát věnována ohlédnutím za literární činností oblíbeného autora. Kombinované povídání, čtení a hraní vyplnilo příjemný večer, jehož vyvrcholením bylo přijetí p. Větvičky do společenství Lachů a lašský křest jeho páté knihy z řady rozhlasových Dobrých jiter, nazvané Herbář pod polštář. Přejeme této knize, aby její start do literárního světa byl tak bystrý jako voda z Ondřejnice a dobrý jako lahodný produkt z místní pálenice, kterými byla pokřtěna. Příjemnou atmosféru navodili také tanečníci a zpěváci z Malé Ondřejnice a Ondřejnice.

Vítání občánků část 2.
Vloženo: 06.04.2009

Vítání občánků část 1.
Vloženo: 06.04.2009

V sobotu 4. dubna jsme přivítali na zámku nově narozené, překrásné děti se svými nádhernými rodiči. Byly mezi nimi i dvoje dvojčátka. Přišli také jejich přibuzní. Sobotní slunečné dopoledne všem umocnilo sváteční náladu.

Sobota 14. 3. 2009 znamenala pro staroveské házenkářky (starší žačky) obrovskou šanci. Probojovaly se až na první příčku severomoravského kraje a tedy automaticky i na zimní halové mistrovství ČR. Děvčata ze sebe vydala vše a vybojovala si cennou stříbrnou medaili. Na třetím místě v České republice se umístily žačky Příchovic, na druhém Stará Ves n/Ondř. a vítězný pohár si odvezla děvčata z Dobrušky.

Maškarní ples dětí v Košatce
Vloženo: 11.03.2009

Na divadelní představení navázal 7. března dětský maškarní ples. Do reje masek se později s chutí zapojili i přítomní rodiče. Košatečtí tak příjemně zakončili letošní plesovou sezonu.

Nově vybavený sál kulturního domu v Košatce také letos přivítal diváky, kteří přišli v sobotu 7. 3. ocenit divadelní umění košateckých dětí. Nácviku pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků věnovaly mnoho času i nervů zejména I. Chmelíčková a R. Foltová, jejichž zásluhou byly k vidění výborné výkony dětských herců (excelovala zejména Eliška Hegerová v roli královny) i uvaděčky Pavlínky Chvostkové.

8. března v poledních hodinách vylévala své koryto pouze řeka Odra. V Košatce okolo mostu se vylila na louky z jistebnické strany. Za dřevěnkou č.15 byly už louky zality z obou stran, až k Petřvaldíku. Příkopy se dostávala voda i k hřišti u restaurace Odra. U mostu v Košatce byla Lubina ve zvýšeném průtoku. Ondřejnice ve Staré Vsi u viaduktu ani U Neuwirtů nehrozila.

Pochování basy
Vloženo: 01.03.2009

Už odpoledne 24. února bylo možno registrovat čilý pohyb osob před hasičárnou. Papírové krabice s ukrytým obsahem, které se vynášely do sálu napovídaly, že se něco připravuje. Vše v tajnosti. Dlouho se ale nic neutajilo. Přijížděly automobily s dalšími lidmi a zkušený pozorovatel zjistil, že senioři připravují tradiční pochování basy. A večer už v sále bylo slyšet vyhrávat hudbu. Do garderoby se v přízemí převlékali hlavní aktéři a dodávali si patřičnou kuráž. Přítomná byla i " zahraničn delegace " z Japonska, Vietnamu, Afriky, Rakouska a Skotska. Havrani leštili basu i černé sluneční brýle, aby nebylo vidět slzy. Program začal průvodem s basou na márách, slavnosním řečněním faráře a kostelníka. Úsměvné veršované scénky se zpěvem zakončily vynesení basy ze sálu. A potom se tancovalo.

Zimní pohledy ze zámecké věže
Vloženo: 21.02.2009

Podívejte se na místa naši obce, která jsou v dohledu ze zámecké věže.

KARNEVAL s Hopsalínem
Vloženo: 03.02.2009

Na Karneval, který proběhl v hale TJ poslední sobotu v lednu si děti pozvaly oblíbeného Hopsalína. Maškarní rej s vtipnými maskami a diskotéka nadchl nejen děti ale také jejich rodiče a příbuzné. A tak se skotačilo.

FLORBAL ples v hale TJ
Vloženo: 02.02.2009

V pátek 30. ledna se sešli spoluhráči, přátele a příznivci florbalu na plese v hale TJ. Na jedné ruce by se dali spočítat hosté po čtyřicítce. Dominovala mladá generace. Kvalitní doprovodný program, tombola a populární kapela Rezon, která se trefila do rytmu večera. I kuchyň byla připravena a něco ostřejšího taky nechybělo. Bylo fajn.

Novoroční pochod
Vloženo: 05.01.2009

Příznivci dobrého zdraví se opět sešli ráno 1.ledna 2009 na novoročním pochodu. Mrazivé a větrné chladno prvého dne roku je neodradilo a jak je vidět, došli i do Brušperku. Cesta byla přerušována zahřívacími retardery z novoročních zbytků.

Šťastné a veselé vánoce 2008.
Vloženo: 24.12.2008

Hodně zdraví a štěstí všem občanům a příznivcům naši krásné obce přeje o vánočních svátcích 2008 za internetové stránky www.staraves.cz jejich administrátor.

Poslední z adventních koncertů pod patronátem Farního úřadu a kulturní komise Obecního úřadu se uskutečnil v neděli 21. prosince. A opět plný kostel posluchačů. Koncert zahájil Mgr. Kamil Strak, administrátor staroveské farnosti. Vánočně laděné skladby předvedl pěvecký sbor CHORUS Ostrava se sbormisty p. Mlčochem a prof. Pivovarským.

Bílé (bielé) vánoce. Tak zněl název pozvánky adventního koncertu partnerských škol Staré Vsi nad Ondřejnicí a slovenské obce Raková. Sníh nám ale nanapadal. Již poněkolikáte se přesto sešli přátele- spolužáci a učitelé ve čtvrtek 18. prosince ve škole a odpoledne v kostele sv. Jana Křtitele na nádherném, tradičním adventním koncertu. Kostel byl zaplněn posluchači a tak děti MŠ,ZŠ, farního kroužku a hudebníci ZUŠ přesvědčili, že vánoční tradice a obyčeje jsou pořád živé.

Mikulášská veselice seniorů
Vloženo: 04.12.2008

Ve středu 3. prosince se v hasičárně sešli senioři na tradiční mikulášské veselici. Opět bylo plno. Možná i proto, že měl přijít se svým doprovodem Mikuláš. No a taky přišel a tak se nadělovalo. Neposlušní museli slibovat nápravu a odprošovat za své poklesky. Dohlížel na to čert a metlou vyhrožoval. Všichni přítomni dostali od anděla nadílku pečených voňavých dobrot a ovoce. Závěr patřil tanci a schůzkám u barového pultu.

Kolem 300 občanů přišlo v pátek 28. 11. k zámku zazvonit zvonečkem a přivítat tak příchod adventního času.Celý večer začal přenesením andělského světla z kostela do zámku. Rozsvícení obecního stromu doprovodilo vystoupení dětí mateřské školy, základní školy, dětského pěveckého sboru nebo souboru Ondřejnica, zájemci si mohli koupit vánočně laděné ozdoby, prohlédnout výstavu zvonků. Dospělým v chladném večeru určitě přišel k duhu výborný horký "svařák".

Sobotní večer 29. 11. naplnil zamyšlením i veselými historkami textař a redaktor František Novotný, další skvělý host pravidelných pořadů našeho příznivce Radka Máchy. Sváteční posezení zpříjemnily ukázky písní souboru Spirituál kvintet nebo předvánoční úvahy moudrého spisovatele Františka Nepila.

KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ
Vloženo: 20.11.2008

Pro velký zájem zorganizovali 19. listopadu staroveští zahradkáři ve svém domě další kurz studené kuchyně. Kurz vedla vyhlášená mistryně tohoto oboru paní Bláža Stuchlá z naší obce. Slavnostní mísy se šunkou, sýrem, dorty, aspikové dobroty, pomazánky, zdobení a aranžmá. To vše si pak vyzkoušely mnohé účastnice kurzu, s příjemnou ochutnávkou. Mezi dospělými se objevili i mladí zájemci o tento obor.

Ve dnech 10. – 12. října 2008 uskutečnil Český svaz chovatelů ve Staré Vsi při příležitosti 40. výročí svého založení okresní výstavu drobného zvířectva. Na výstavě v bývalém vojenském monobloku bylo k vidění přes 250 králíků různých plemen, 34 klecí hrabavé a vodní drůbeže a přes 50 holubů. Součástí výstavy bylo také setkání mladých chovatelů, kteří si donesli své miláčky. Výstavu navštívilo kolem 270 dospělých návštěvníků. Navštívili nás také slovenští přátelé z družební organizace Raková. Výstava byla zakončena slavnostním předáváním pohárů a plaket za účasti starosty obce Ing. Dalibora Dvořáka a předsedy okresní organizace ČSCH Karla Volného.

Cyklokros u sokolovny
Vloženo: 10.11.2008

V neděli 9. listopadu bylo možno v okolí sokolovny pozorovat neobvyklý rej lidí na kolech. Utkali se zde v rámci Mistrovství Moravskoslezského kraje cyklisté v terénním cyklokrosu. Na startu byli adepti v rámci náboru do řad cyklistů, nejmladší generace, ženy, muži i senioři ve svých kategoriích.

Výstava ovoce a zeleniny
Vloženo: 04.11.2008

Prvá víkendová sobota a neděle letošního listopadu vylákala díky krásnému podzimnímu počasí lidi nejen na místní hřbitov, kde uctili Památku zesnulých. Při návratu mnozí z nich navštívili Dům zahradkářů, kde probíhala výstava ovoce a zeleniny. Podle informace z výstavy, bylo vystaveno 97 vzorků ovoce a 10 druhů novinek ovoce, 31 vzorků zeleniny a 11 léčivek a koření. Představila se i místní specializovaná firma UNIPOL se svými produkty. Dekorace výstavy byla dílem žáků naší ZŠ.

Památka zesnulých
Vloženo: 03.11.2008

Snímky z nového hřbitova.

Ani letošní rok se nevyhnula naše obec přírodním živlům. Ve čtvrtek 30. října zlomila odpolední vichřice statný, zdravý smrk na návsi u domku Ericha Václavčíka. Nedošlo ale k žádné újmě na zdraví. Taky způsobená škoda neni velká.

PODZIMNÍ SLAVNOST 2008
Vloženo: 31.10.2008

Prohlédněte si snímky z Podzimni slavnosti, kterou uspořádal za podpory Obecního úřadu soubor Ondřejnica 18. října v hale TJ Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výtvarníci na zámku
Vloženo: 21.09.2008

Ve 38. týdnu byl staroveský zámek pod drobnohledem malířů a výtvarníků s mezinárodní účasti. V tak zvaném plenéru se snažili zachytit krásy a zajímavosti staroveské dominanty a jejiho okolí. Počasí ale nepřálo a malování venku se nemohlo uskutečnit. A tak Teresa Przadkiewicz a Zygmunt Moryto z opolské skupiny a Petr Kuh a Vladimír Neuwirt za českou část mohli tvořit pouze pod střechou. Připravuje se zároveň říjnová vernisáž s výstavou výsledků jejich plenéru.

Dne 23. srpna 2008 se konala ve staroveské hasičárně oslava výročí 40. let od založení naší základní organizace. Pozvání byli nejen bývalí členové, ale také zástupci obce a družební organizace Raková (SR).

Celostátní kolo soutěže Chovatelská dovednost mladých chovatelů Po sedmihodinové cestě vlakem jsme byli konečně na místě. Dorazili jsme do Jiřetína pod Jedlovou. Po ubytování jsme jako každoročně absolvovali uvítání. Na druhý den soutěžily odbornosti psi (Chvostková Kristýna - 4- místo a Lasoňová Lenka - 7. místo), hlodavci (Markéta Duží - 4. místo), ryby (Aneta Kopcová - 3. Místo a Tereza Daňová - 3. místo) a ovce (Karolína Fulnečková - 1. místo). Ti, kteří nesoutěžili si prohlédli štolu Jana Evangelisty a Informační - vzdělávací centrum v Krásné Lípě. Další den se vše opakovalo, jen soutěžily jiné odbornosti - ušlechtilé kočky (Radka Haasová - 1. místo a Kristýna Mičanová - 4. místo) a okrasné ptactvo (Dominika Homolová - 10. místo). V sobotu jsme všichni absolvovali celodenní výlet na vyhlídku Jedlovou a zříceninu Tolštejn. Večer po vyhlášení výsledků se konala skvělá diskotéka. V neděli bylo celkem obtížné vstávat v pět hodin ráno, po tak namáhavém dni (a noci). Domů jsme všichni dorazili zdraví. Naše staročeská grupa, která reprezentuje okres Frýdek - Místek skončila na pěkném 5. místě z 25 okresů v ČR. Výherci českého celostátního kola, v našem případě Karolína Fulnečková (Ovce a kozy) a Radka Haasová (Ušlechtilé kočky) reprezentovali ČR v Mezinárodním kole soutěže Chovatelská dovednost mladých, které se konalo v Liptovském Hrádku. Obě naše děvčata se podílela na tom, že družstvo České republiky zvítězílo nad družstvem Slovenské republiky. Naše vesnice může být hrdá na to, že všechny soutěžící jsou z naší základní školy a úspešne reprezentují nejen v okrese a v ČR, ale také i mimo republiku.

O POHÁR OBCE v požárním útoku
Vloženo: 03.09.2008

Přesunutý termín hasičské soutěže v požárním útoku O POHÁR OBCE pro nepřízeň počasí na 31. srpna měl své opodstatnění. Nádherné počasí a kvalitní úroveň soutěže splnilo očekávání soutěžících i příznivců tohoto požárního sportu. Naše ženy se vyšplhaly na nejvyšší příčku a získaly prvé místo. Muži Staré Vsi i Košatky opět předvedli stabilní výkony. Premiéru mělo nově družstvo staroveských žen. Ceny nejlepším předal starosta obce ing. Dalibor Dvořák a starosta SDH Jarek Londin.

Je sobota 9. srpna, blíží se 18. hodina a do zámku ve Staré Vsi přijíždějí a po svých přichází ti, kteří očekávají kvalitní posezení s přednáškou RNDr. Jiřího Grygara. Sympatický astronom a znalec svého oboru, kterého známe z televizní obrazovky i rádia nikoho nenechal na pochybách, že svému povolání a zároveň koničku perfektně rozumí. Každý kdo se přihlásil, dostal na svou otázku vyčerpávající odpověď. Beseda, kterou moderoval staroveský rodák Radek Mácha se sice protáhla do 21 hodiny ale nikdo nelitoval času nad kvalitně prožitým večerem.

Tentokrát Vám nenabízím obrázky z dětského tábora na Vítkově ale doporučuji si přímo prohlédnout webové stránky Dětské skupiny Kondor, která se tam již tradičně o naše děti stará. Z prvého letošního turnusu je k prohlédnuti 520 snímků. Do vyhledávače napište : KONDOR skupina Stará Ves-kontakt

Tentokrát Vám nenabízím obrázky z letního tábora na Vítkově ale doporučuji si přímo prohlédnout webové stránky Dětské skupiny Kondor, která se tam o naše děti stará. Na Internetu si proto do vyhledávače napište : KONDOR skupina Stará Ves-kontakt Z prvého turnusu tam najdete přes 500 snímků.

Cyklistické závody nad zámkem
Vloženo: 14.07.2008

Tradiční cyklistické závody na okruhu Pánský důl-spojnice Ke Kapli-sjezd ke hřišti-Páský důl, pořádál místní oddíl cyklistiky v neděli 13. července. Kategorie těch nejmenších, až po elitu cyklistů předvedla dobrou připravenost i na panující úmorné vedro. Start u mateřské školy, cíl a vyhlašování výsledků v Panském dole "U Batě".

Hasičská soutěž v Košatce
Vloženo: 14.07.2008

V sobotu 12. července se na hřiště v Košatce sjely hasičské sbory k soutěži v požárním útoku. Někteří si vyzkoušeli nová zařízení, jiní zdokonalenou techniku ale hlavně se pustili s vervou do požárního zápolení. Hostů z řad příznivců i projíždějících čumilů bylo dost, pochutnali si na místních specialitách a protože bylo horko, všem chutnal i Radegast. Tak se podívejte na několik obrázků, jak to tam vypadalo.

Tradiční a hojně navštěvovaná akce staroveských hasičů se uskutečnila v pátek 4. července. V prostorách zámeckého parku a hřiště bylo rušno do ranních hodin. Přišli i senioři, občerstvení bylo na jedničku. Přijďte se taky někdy podívat a povzbudit naše pomocníky - hasiče.

V sobotu 28. června jsme na zámku prožili opět jeden z kvalitních večerů. Spisovatel, básník, zpěvák a herec DIVADLA JÁRY CIMRMANA z Prahy Miloň Čepelka s moderátorem Radkem Máchou nabídli návštěvníkům večera detailní náhledy do zákulisí tohoto divadla. Dozvěděli jsme se také o jeho hereckých začátcích, zálibách i peripetiích života. V závěru večera podepsal zájemcům zakoupené publikace a CD ze své tvorby. Došlo i k přijetí starostou Ing. D.Dvořákem v jeho úřadě.

Byla u nás pouť.
Vloženo: 23.06.2008

Atrakce pro děti na hřišti, stánky s hračkami, suvenýry, zámecká restaurace s občerstvením, procházky parkem a nádherná neděle. Taková byla letošní pouť ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pár snímků z pouti pro Vás, kteří jste nemohli přijít.

V neděli 22. 6. bylo zakončeno sportovní klání o Pohár ČR dorostenek 2008 v národní házené. Za vítězným Sokolem Dobruška se umístil Sokol Tymákov (hráčky předvedly oslavný stříbrný taneček), bronz získal Sokol Rokytnice. Domácí hráčky si vybojovaly cenné 4. místo, Tereza Chmelíčková byla vyhlášena nejlepší obránkyní Poháru. Zvláštní kategorií bylo vyhlášení soutěže Miss sympatie, v níž zvítězila hráčka Spojů Praha.

Jaké nástroje, přístroje, kuchyňské ale i duchovní pomůcky potřebovali naši předkové pro svůj život, nabízí k prohlídce výstava, otervřena 20. června ve výstavní síni zámku.

Folklorní večer na zámku
Vloženo: 21.06.2008

V rámci Festivalu Poodří Františka Lýska vystoupily v pátek 20. června na Folklorním večeru v zámku soubory I BURGISI DI MARSALA – Itálie-Sicílie, Lašský soubor písní a tanců ONDŘEJNICA, Cimbálová muzika ONDŘEJNICA a Cimbálová muzika Valášek z Kozlovic.

Červnový víkend 20. - 22. 6. 2008 bude patřit nejen návštěvníkům pouti, ale také příznivcům národní házené. Od pátku do neděle v areálu TJ Stará Ves proběhne celostátní turnaj dorostenek o Pohár republiky 2008. Naše dorostenecké družstvo sehraje svoje zápasy v pátek (12,00 hod., 16,00 hod.) a v sobotu (10,00 hod., 14,00 hod., 17,00 hod.). V sobotu i neděli začíná hrací program v 8,00 hod. Závěrečný zápas turnaje zahájí rozhodčí v neděli v 10,00 hod. a poté bude následovat slavnostní vyhlášení výsledků. Přijďte povzbudit naše hráčky!

Dětský den v parčíku.
Vloženo: 15.06.2008

Příjemné odpoledne prožili rodiče se svými ratolestmi v parčíku pod sokolovnou 15. června. Dětský den, který pod patronací obecního úřadu vlastními silam připravii a zajistli byl plný her a soutěží. Nově instalované prolézačky a skluzavky tak prošly prvou dětskou zkouškou. A byly pořád obsazené. Střílelo se z luku, šplhalo po provazovém žebříku a za výsledky dostalo každé dítě sladkou odměnu. Nakonec byl zapálen táborák u kterého se opékaly klobásy. I nádherné počasí příspělo k vydařené akci.

Petr Hora - Hořejš na zámku
Vloženo: 07.06.2008

V parném podvečeru posledního květnového dne se opět sešlo v zámku na šest desítek milovníků kultury k další besedě z cyklu Život je, když... Hostem moderátora Radka Máchy byl tentokrát historik a publicista Petr Hora - Hořejš, všeobecně známý jako autor vynikajícího cyklu Toulky českou minulostí. Tři hodiny povídání a besedování uběhly jako voda a mnozí návštěvníci si odnesli cenný úlovek - podpis autora na některém z dílů Toulek spojený s věnováním. V závěru autor podepisoval dokonce vkleče - že by ho setkání se zvídavým staroveskými publikem tak vyčerpalo?

Počasí přálo turistům, kteří vyrazili v sobotu 24. 5. za přáteli do Rakové. Hostitelé - Klub slovenských turistů Raková - připravili pro naši výpravu bohatý program. Výšlap účastníky zavedl na Trojmezí, do nejvýchodnější vesnice naší republiky Hrčavy, cestou byla výprava přepadena a obrána zbojníky, v rakovském Areálu zdravia probíhala sportovní klání. Na závěr nemohl chybět společný zpěv. Výlet se zkrátka vydařil po všech stránkách a za to patří našim hostitelům z partnerské obce velké poděkování.

Počasí přálo turistům, kteří vyrazili v sobotu 24. 5. za přáteli do Rakové. Hostitelé - Klub slovenských turistů Raková - připravili pro naši výpravu bohatý program. Výšlap účastníky zavedl na Trojmezí, do nejvýchodnější vesnice naší republiky Hrčavy, cestou byla výprava přepadena a obrána zbojníky, v rakovském Areálu zdravia probíhala sportovní klání. Na závěr nemohl chybět společný zpěv. Výlet se zkrátka vydařil po všech stránkách a za to patří našim hostitelům z partnerské obce velké poděkování.

Den matek s kytičkou
Vloženo: 22.05.2008

Ve čtvrtek 15.5.2008 slavili naši důchodci Den matek. Do hasičské zprojnice byly zvlášť pozvány i staroveské občanky starší 80 let. Žáci základní školy si společně s dětmí mateřské školy připravili malou kytičku uvitou z veršů, písní a tanců a s představiteli obce popřáli všem matkám k jejich svátku.

Snímky z požáru jsou umístěny na internetové adrese: SDH Stará Ves

Současně s tradičním obecním svátkem, kterým byly dne 10. května Staroveské obecní slavnosti, probíhal v naši obci 5. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska. V pátek 9. května výstavou místních řezbářů a výtvarníků. Na nádvoří zámku večer pak vystoupily folklorní a pěvecké soubory.

STAROVESKÉ OBECNÍ SLAVNOSTI 2008
Vloženo: 14.05.2008

Snímky z přípravy areálu nad zámkem. Stavět stánky, lavice, přinášet, odnášet, držet i radit, přišli senioři, rybáři, zahradkáři a hasiči.

Ve výstavní síni zámku byla 9.5.2008 zahájena Výstava fotografií hukvaldského rodáka Vítězsava Jurečky " Stromy a voda ".

Jan Petránek na zámku
Vloženo: 22.04.2008

Sobotní podvečer 19. 4. patřil opět besedě z cyklu Život je když..., tentokrát s vynikajícím publicistou Janem Petránkem. Více než 100 posluchačů ze Staré Vsi i okolních obcí si v zámku vyslechlo strhující vyprávění o celoživotních zkušenostech a zážitcích našeho vynikajícího novináře, který se osobně setkal s mnoha osobnostmi světové politiky i kultury - např. indickými politiky D. Nehrúem, I. Gándhíovou, kosmonautem J. Gagarinem, skladatelem Šostakovičem a mnoha dalšími. Průvodcem celého večera byl staroveský patriot a místní rodák Radek Mácha. Věřte, že kdo nepřišel, prohloupil...

V pondělí 14. dubna odpoledne byla zahájena výstavka žákovských prací dětí základní a mateřské školy. Fotografie ukazují jen některé exponáty - zbývající si můžete prohlédnout v pracovní dny vždy od 8 do 16,30 hodin až do 25. dubna. Zájem veřejnosti i rodičů jistě vybídne děti k ještě větší aktivitě.

Staroveský zámek přivítal v pátečním odpoledni 11. 4. účastníky setkání členů divadelní společnosti Svornost, která více než 20 let zpestřovala život obyvatel Staré Vsi a okolí. Vzpomínalo se na zážitky z vystoupení, debatovalo o divadle, paní Drahomíra Paličková pobavila recitací veršů F. Směji.

Vítání občánků.
Vloženo: 08.04.2008

Z deseti rodin, kterým se v naši obci narodili noví potomci se devět zúčastnilo jejich oficiálního přivítání, které se uskutečnilo v sobotu 5. dubna v zámecké obřadní síni. A byly mezi nimi i dvojčátka. Děti základní školy zazpívaly ukolébavky, přednesly hezké básničky a rodičům předaly drobné upomínky a kytičky. Slavnostní vítání občánků bylo zakončeno podpisy jejich rodičů do pamětní knihy.

Vítání jara proběhlo v režii organizace Kondor v sobotu 29. března. Ani nevlídné ranní počasí neodradilo více než stovku milovníků turistiky všech věkových kategorií od procházky krajinou Poodří. Děti si mohly zasoutěžit, okusit jízdu na koni nebo střelbu ze vzduchovky, dospělí potěšit krásou probouzejícího se Poodří a zahřát "dobrým" čajem. Nakonec se umoudřilo i počasí a 1. ročník Jarního toulání s Kondorem tak skončil po všech stránkách úspěšně.

" Přišlo vesno do vsi, kaj si zimo, kaj si ? " Těmito lašskými rýmy začínaly oba dva výchovné koncerty Malé Ondřejnice 18. a 25. března ve škole v Brušperku s tématem velikonoc. Děti škol sousedních obcí se přijely seznámit s tradičními velikonočními zvyky a také zhodnotit své spolužáky, jak zvládli svá vystoupení. Vše dopadlo dobře, nebyla tréma ani přebrebty ale hodně potlesku.

Přednáška o prvopočátcích osídlení nejbližšího okolí Staré Vsi, historii zaniklé středověké osady Bruneswerde, která předcházela dnešní Staré Vsi, archeologické nálezy, historie středověké tvrze, renesančního zámku a farního kostela, významné rody, které se vystřídaly v držení Staré Vsi. Takové téma měla přednáška doplněna data projekcí Mgr. Jaromíra Poláška, pracovníka Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku v sobotu 29. března v zámku. Ti kdo přišli a bylo jich dost, nechybili. Dozvěděli se spoustu informací nejen o naší obci, také o Hukvaldech, Starém Jičíně, Štandlu, Frýdku, Příboru a dalších obcích a městech v okolí, jejich hradech a zámcích, historii, souvislostech a zajímavostech. Příště neváhejte.

Pomlázková zábava seniorů.
Vloženo: 27.03.2008

I když byla středa 26. března, druhý den po velikonočních svátcích, přesto naši senioři uspořádali v hasičárně pomlázkovou zábavu s programem. V úvodu jim zazpívala a zatancovala Malá Ondřejnica. Poté následovalo humorné vystoupení " velikonoční slepičky a hospodyně " , které předvedla Zuzka Petrovská a Irena Polášková ve vlastní režii. Po bohaté tombole a chutné večeři se už jen tancovalo.

Páteční podvečer 14. března zpříjemnil milovníkům vážné hudby klavírní a pěvecký koncert. V obřadní síni zámku se na něm představili mladí interpreti Jana Davidová (klavír), Petra Nedorostová (zpěv) a MgA. Martin Buchta (klavír). Zazněly skladby F. Chopina, A. Dvořáka, L. Janáčka a D. Šostakoviče. Mladí umělci sklidili za své vystoupení zasloužený potlesk.

Bezpečný chodník ke hřbitovu a přechod k němu ze zastávky přes mostek na křižovatce Pod Hůrkou byl dostavěn loňského roku. Protože je však potřeba z tohoto místa odejet nejen do Košatky ale také do Staré Vsi, začala letos stavba zastávky na opačné straně. V závěru je připojen historický snímek celnice, která na místě nyní budované zastávky stála v období 2. světové války a kontrolovala vstup do tzv. Sudet. Později v ní bydlel občan Ulčák a bouda byla podle něj nazývána.

Také naší obci se o prvém březnovém víkendu nevyhla vichřice " EMMA " se svou ničivou silou. Většinou porážela stromy a škody nebyly zas tak velké. Přesto se jí podařilo znepříjemnit život občanům, kde stromy pádem poškodily jejich majetek. Nezaháleli ale naši hasiči, kteří pomáhali způsobené následky rychle odstraňovat. Snímky zachycují vyvrácené stromy a jejich likvidaci na horním konci u domku Anežky Galáskové, pod myslivnou na pozemku bývalého sedláka Kelnera (Adamčíková) a na hřbitově.

Sportovní ples národní házené
Vloženo: 19.02.2008

Již tradičně se v hale TJ Stará Ves konal sportovní ples našich házenkářů. V pátek 15. února se sice v nádherně vyzdobeném sále na plese moc plesajících nesešlo, zato nálada byla výborná, stejně tak tombola a program. K tanci hrála skupina Nautilus, taneční kreace předvedl taneční pár a břišní tanečnice. V tombole bylo hlavní cenou kolo, věnované panem Přikrylem. Obětaví organizátoři tak opět odvedli kvalitní kus práce a spolu se v závěru veselili.

V úterý 5. února, den před popeleční středou se v hojném počtu sešli v místní hasičárně k tradičním obřadu. Nechyběl farář s kostelníkem, umíráček, nosiči s márama a na nich basa. Veršovaný pořad se zpěvy, průvod okolo sálu, vykropení mrtvé basy a udělování řádů byl doprovázen bouřlivým smíchem a potleskem zaplněného sálu. Ti, kdo mohli, nakonec propili mrtvé base "skuru" u místního baru.

Zámecká restaurace v naší obci registruje stále větší návštěvnost. Příčinou je exklusivita zámku, jeho restaurace a nádherného okolí v zimě i létě. V pátek 1. a sobotu 2. února v restauraci probíhají DNY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ. Odpovídající výzdoba místností, personálu a charakteristická nabídka výborných jídel hosty přilákala.

Dětský maškarní ples.
Vloženo: 22.01.2008

Po pátečním plesání dospělých se mohly v sobotu 19.ledna na maškarním plese v hale TJ vydovádět i děti. Program Odpoledne s Hopsalínem proběhl pod taktovkou zkušeného mistra pana Riedla - " kocoura Toma ". Snímky dokumentují, že se děti bavily skutečně dobře.

Sbor dobrovolných hasičů naší obce dne 5.ledna hodnotil na výroční schůzi výsledky uplynulého roku. Zprávy přednesli Jana Kučová a Jana Měkynová. Za ostravský hasičský záchranný sbor vystoupil Radim Kuchař. Vysvětlil přítomným strategii a perspektivy záchranného sboru a popřál našim hasičům úspěchy v činnosti. Vystoupili další delegáti, z družební obce Rakové, okresního sdružení ve Frýdku Místku, sborů brušperského okrsku a náš starosta. Po oficiální části proběhla neformální diskuse a pohoštění.Jako vždy se vyznamenala manželka starosty staroveských hasičů Božka Londinová s výborným gulášem.

V neděli 23. prosince vystoupil na pozvání Farního úřadu Stará Ves v kostele sv. Jana Křtitele smíšený pěveckých sbor LAŠAN z Brušperku. Se sbormistry Jitkou Hummelovou a Pavlem Konečným, za varhanního doprovodu Pavla Konečného tímto vystoupením završili čtvrtou adventní neděli.Členové souboru přijali po koncertu pozvání o.Kamila k návštěvě fary.

Adventní koncert v kostele.
Vloženo: 21.12.2007

Ve čtvrtek 20.prosince rozezněly Staroveský kostel sv. Jana Křtitele koledy a vánoční zpěvy. V programu vystoupily děti Mateřské a Základní školy, LSPT Ondřejnica a Farního společenství.

Pondělí 17. prosince 2007. V zámecké obřadní síni zasedá Obecní zastupitelstvo. Kromě dalších, důležitých rozhodnutí má zvolit nového místostarostu, nového radního a nového člena zastupitelstva. Proč to vše ? Jarek Mácha, místostarosta, zemřel. Všechny peripetie stran zvolení jeho nástupce, náhrady do rady a zastupitelstva se musí vyřešit. Do funkce místostarosty byl zvolen Mgr. Jaromír Chvostek. Učitel češtiny na naší základní škole, dlouholetý zastupitel obce, sportovec, kronikář a člen kulturní komise. Jako nový člen rady byl zvolen Slavoj Palička, který se stará o životní prostředí obce a do zastupitelstva Mgr. Pavel Klučík.

Předvánoční pásmo starých zvyků, obyčejů, písní a tanců, setkání žáků a učitelů základních škol obcí Raková a Staré Vsi nad Ondřejnicí. V pátek 14.prosince byla budova základní školy ve slovenské Rakové naplněna žáky obou škol, které ve tvořivých dílnách spolupracovaly na výrobě vánočních ozdob. Taky se diskutovalo a sportovalo. Ve stejný den děti každé školy vystoupily v dvou koncertech s nastudovaným hodinovým programem v místním kulturním domě. Dopolední vystoupení bylo určeno mládeži a odpolední dospělé veřejnosti. " PŘES PŘÁTELSTVÍ K HLUBŠÍMU POZNÁNÍ ", tak se i dnes naplňuje heslo programu přeshraniční spolupráce INTERREG III A.

V pondělí 10. prosince se v malém sále TJ Stará Ves možná poprvé v historii sešli členové komisí, zastupitelstva a rady Obecního úřadu. Někdo z vás ani neví, proč a k čemu tyto komise vlastně existují. Kromě rady a zastupitelstva se podílejí na konkrétní politice obce. Vítají nové občánky, pamatují na výročí a jsou u posledních rozloučení s námi. Organizují a zajišťují výstavy, koncerty a vystoupení. Kontrolují finance a správnost rozhodování obecního úřadu. Dohlížejí na ekologii, životní prostředí a zajišťují výstavbu a její rozvoj v obci. A tak se všichni členové lépe poznali, probraly se problémy i úspěchy jejich práce a předaly se malé pozornosti ve formě kytiček.

Mikulášská zábava seniorů.
Vloženo: 11.12.2007

Mikulášskou nadílku s programem i tancem se naši senioři zařídili na 5.prosinec v hasičárně.Jako vždy jich byl plný sál a dobře se bavili. Kromě živého loutkového divadélka, které si sami zahráli, byla přítomná opravdová čertice. O výborné pohoštění se postaraly oblíbené kuchařky.

Živý vánoční betlém.
Vloženo: 04.12.2007

Vytvořil jej při vystoupení na zámeckém nádvoří v pátek 30. listopadu soubor Ondřejnica. Byl to jeden z betlémů jejichž výstava se právě otevírala v zámeckém informačním centru. Rozdílem bylo živé vystoupení členů souboru.

A tak se v pátek 30.listopadu sešly před zámkem děti mateřské a základní školy s rodiči, babičkami a příbuznými. Zpívaly se písničky a recitovaly básničky s vánoční tématikou, s obdobným programem vystoupil i soubor Ondřejnica. Nakonec pan starosta ing. Dalibor Dvořák rozsvítil před pomníkem presidenta Masaryka vánoční stromek.

Taneční ZÁVĚREČNÁ
Vloženo: 04.12.2007

Své znalosti ve společenských tancích předvedli čerství absolventi tanečního kurzu v sobotu 1. prosince v hale TJ Stará Ves nad Ondřejnicí. (snímky Václav Tyleček)

Od 30. listopadu do 16. prosince je v zámeckém informačním centru k prohlídce výstava betlémů. Otevřena je každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Zájemci zde načerpají inspiraci pro tvorbu vánočních ozdob a vychutnají příjemnou atmosféru nadcházejících svátků.

HUBERTOVA JÍZDA.
Vloženo: 05.11.2007

Sobota 3. listopadu, na louce pod bývalým vojenským monoblokem se shromážďují koně a další přijíždí se svými majiteli na parkoviště. Podle pořadatelů, kterým byl staroveský Jezdecký oddíl to bylo 70 koní. Po nezbytných instrukcích společně a spořádaně všichni odejeli na okružní Hubertovu jízdu okolo vesnice. Snímky jsou ze seřadiště.

Sběrný dvůr - fotografie
Vloženo: 07.11.2007

Pouze pro občany Staré Vsi nad Ondřejnicí a Košatky byl v nedávné době zřízen nový a přemístěn starý Sběrný dvůr. Přemístěn byl z původních umístění v Košatce, ve Staré Vsi ze sběrny pana Nepraše na Horním konci a ze dvora bývalého Obecního úřadu. Nové místo Sběrného dvora je v dolní levé části u bývalého vojenského monobloku a příjezd k němu je po obecní cestě pod viaduktem.

Taneční PŮLKOLONA .
Vloženo: 01.11.2007

Mezi zdařilé akce naší Tělovýchovné jednoty patři taneční kurzy. Půlkolona jednoho z nich se uskutečnila 27. října v hale TJ a jako hosté na ni vystoupili tanečníci ostravské skupiny Trend.

Zahrádkáři v naši obci opět vystavovali. Od soboty 27. 10. do neděle 28. 10. připravili kvalitní výstavu ovoce, zeleniny a dalších doprovodných produktů, které souvisí s jejich hobby činnosti.

Podzimní slavnost .
Vloženo: 21.10.2007

V sobotu 20. října v naši obci oslavovali všichni, kteří mají rádi folkorní písničky a tance. V hale TJ Stará Ves vystupoval u příležitosti 30. výročí vzniku Lašský soubor písní a tanců ONDŘEJNICA se svou cimbálovkou a MALÁ ONDŘEJNICA. Jako host se představil slovenský folklorní soubor ŠMYKŇA. Po vystoupeni si účinkující i navštěvníci zatancovali a zazpívali za doprovodu obou cimbálových muzik.

Vítání občánků - 2. část
Vloženo: 14.10.2007

Vítání občánků - 1. část
Vloženo: 14.10.2007

V sobotu 13.října se v obřadní síni staroveského zámku konal slavnostní obřad - vítání občánků do svazku naší obce. Vystoupily zde také děti naší školy, které verši, písněmi a drobnými upomínkami obdarovaly taky přítomné rodiče a příbuzné.

V pátek 28.září proběhla na zámku další z kvalitních kulturních akcí. O své herecké práci, úsměvných i smutných příbězích svého života besedovala herečka pražského divadla Pod Palmovkou Kateřina Macháčková. Moderátorem byl opět náš rodák Radek Mácha. Mezi účastníky byl velký zájem o její novou knížku Útěk z ráje, kterou podepisovala s pohlednicemi v krátké autogramiádě. Prohlédla si také naši výstavu Rok 2007 a prostory Obecního úřadu.

Ve čtvrtek 27. září se v zámku setkali pamětníci staroveského divadla a sborového zpěvu. Besedovali o začátcích své ochotnické činnosti, koncertech a zážitcích z vystoupení. Za doprovodu Majky Matějové si všichni připomenuli a zazpívali oblíbené písničky.

Více než týden se třídily písemnosti a fotografie, které zapůjčili občané, nebo poskytl archív. Konečná podoba výstavy, umístěna na nástěnných tabulích byla neustále pod odborným dozorem naši odbornice na grafiku a design, Hanky Kumalové. Pomohl i Obecní úřad, kde se scanovaly fotografie a tiskly popisky. Přípravy se zůčastnili členové kulturní komise a další příznivci.

V pátek 21.září byla v informačním centru v zámku slavnostně otevřena výstava " Rok 2007 - jubilejní rok ". Výstava je věnovaná významným výročím, které v letošním roce slaví jak obec, tak i mnohé místní organizace. - 740 let první zmínky o názvu obce v historických dokumentech - 100 let od založení místní Soc. dem. strany - 100 let sborového zpěvu - 60 let divadelního spolku SVORNOST - 30 let lašského folklorního souboru ONDŘEJNICA - 10 let od otevření nové školy - 10 let střediska pro mládež na místní faře. Na vernisáži vystoupili v krátkém programu žáci paní učitelky Hany Klimešové ze ZUŠ. Paní Alena Ševčíková přednesla verše od učitele Aloise Hýla o naši obci. Na výstavě jsou kromě spousty historických i současných fotografií i dokumenty z minulosti obce. Velkým překvapením budou pro mnohé návštěvníky i dokumenty z divadelní rodiny Štětkovy. Prohlídka je spojená s promítnutím filmu z letošních Obecních slavností. Výstava bude otevřena do 4.listopadu, každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Pod domluvě je možno výstavu navštívit i mimo tuto dobu.

Motorkářská svatba na zámku.
Vloženo: 21.09.2007

Náš zámek se už dočkal různých svateb, včetně těch v zámeckém parku. Z desítek letošních svatebních obřadů vyčnívá obřad ze soboty 15. září, kdy zámek obklopily desítky motocyklů všech světových značek, včetně " harlejek ". Zátiší " zámek s motorkami " je vidět opravdu výjimečně.

Ondřejnice naplňuje koryto.
Vloženo: 07.09.2007

Je 7.září, už tři dny prší. A fest. Nohavica by řekl : ...Ráno se vzbudím a zas k...a padá. Ti kteří bydlí na kopečku to mají snadné. Jsou před vodou chráněni. Ti, kteří bydlí u vody, starostlivě pozorují Ondřejnici, jak naplňuje koryto. Vy, kteří sedíte v teple a bezpečí se podívejte, jak to dnes kolem poledne vypadalo ve Staré Vsi na Ondřejnici a na Lubině v Košatce.

Požár v Rynku.
Vloženo: 31.08.2007

Ve středu 29. srpna v časných ranních hodinách probudil obyvatele naší obce kvílivý zvuk nové požární sirény. Poté, co ji vystřídal zvuk staré, již nebylo pochyb, že ve vsi hoří. Za pár minut se již na místo sjížděli hasiči ze širokého okolí. Hořel dům číslo popisné 138 na rozcestí v Rynku. Bývalý majitel nebyl přítomen, nikdo nebyl zraněn. Příčinu požáru vyšetřují kompetentní orgány.

V sobotu 18.srpna od 10.hod. se konala v nové " FLORIAN ARÉNĚ " (nad sokolovnou) soutěž hasičských družstev mužů a žen v požárním útoku O POHÁR OBCE. Na vybudováni dráhy se podílel Obecní úřad,místní Tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičů. Ve dvou částech jsou zachyceny záběry na novou arénu a některá soutěžní družstva.

Setkání zástupců obcí Stará Ves nad Ondřejnicí a Proskovice dne 11. srpna vyvrcholilo otevřením rekonstruovaného mostku přes řeku Ondřejnicí. Naučná stezka Proskovice - Košatka nad Odrou má bezpečný přechod pro cyklisty a pěší turisty. Mostek přátelství spojuje obě obce loukama z Košatky u Lubinského mostu do Proskovic u koupaliště a zpět.

Projekt INTERREG IIIA SR-ČR 2004-2006,jak jej obce Stará Ves nad Ondřejnicí a Raková ze Slovenska přijaly, postupně naplňuje své hlavní cíle. V sobotu 11. srpna se členové obou spolků opět setkali v Rakové. Přátelství, spolupráce v odborných zahradkářských aktivitách, besedy, to vše při setkání bylo možno vidět. Doprovodný program, spojený s fundovanou přednáškou prof.Hrušovského, vzájemné besedy a zábavné výstupy umocnily celou atmosféru.

Je určena pro pěší, turisty a cyklisty. Začíná v Proskovicích, odbočením vpravo u Sunkového mlýna ke koupališti. Pokračuje hájkem za koupalištěm po loukách až k řece Ondřejnici. Přes řeku se dostaneme nově opraveným mostkem na košateckou stranu. Z tohoto místa lze dojít k soutokům řek Ondřejnice a Lubiny do Odry. Jsou zde i zajímavé pohledy na Starou Ves a Beskydy. Po překročení betonové části melioračního příkopu, většinou suchou nohou se blížíme ke Košatce, kde vyjdeme u Lubinského mostu.

Letošní 5. ročník cyklistického kriteria v neděli 15. července se konal za tropického počasí. Start u mateřské školky, zatáčkou vpravo u rybníku vzhůru kolem pánského dolu a na kopci zpět sjezdem ke hřišti. Cíl a výsledky s občerstvením byly u Batě.

Od 5. července je otevřena pro cyklisty nová stezka ze Staré si nad Ondřejnicí do Petřvaldu na Moravě. Umožní cyklistům bezpečný průjezd mezi oběma obcemi vedle rušné silnice I. třídy Ostrava-Příbor.

Pavlína Filipovská na zámku.
Vloženo: 04.09.2007

Další z vzácných návštěv na zámku jsme měli možnost přivítat 7. července. Herečka Pavlína Filipovská ve svém více jak dvouhodinovém vyprávění o životě, herecké práci otce Františka Filipovského i vlastních zážitcích nadchla zúčastněné posluchače. Pořad moderoval rodák z naší obce, redaktor Radek Mácha, který v dřívější době působil v divadle Semafor.

Staroveský kotel
Vloženo: 06.07.2007

Ve středu 4. července proběhla na hřišti u zámku tradiční noční požární soutěž, Staroveský kotel.

Staroveská pouť - obrázky
Vloženo: 25.06.2007

Nedělní pouť ve Staré Vsi se vydařila. Počasí přálo a pouťové atrakce byly se stánky v obležení. Taky bohoslužby v místním kostele byly hojně navštíveny. V zámecké výstavní síni bylo možno shlédnout grafiku a malby Terezy Smetanové.

Svatojánský večer na zámku pokračoval 22.června koncertem na nádvoří. Vystoupila na něm historická hudební společnost Camerata ze Štramberku.

Svatojánský večer na zámku byl 22. června zahájen vernisáži a výstavou grafiky a malby Terezy Smetanové.

Na zámeckém nádvoří proběhl 15.června další pořad IV. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska - Folklorní večer na zámku. V programu vystoupily kromě domácí Ondřejnice také 2 zahraniční folklorní soubory - Enggar+Association Dance Group z indonéske Jakarty a skupina tanečníků z Dánska.

Akademie k 10. výročí 2. část
Vloženo: 21.06.2007

13.června oslavily děti základní a mateřské školy slavnostní akademií 10. výročí otevření nového školního pavilonu. Ve více než dvouhodinovém programu se vystřídalo na 150 účinkujících. Děti se představily ve scénkách a pěveckých i tanečních výstupech.

Výstavka v Základní škole.
Vloženo: 20.06.2007

U příležitosti 10. výročí otevření nového školního pavilonu proběhla ve vestibulu a jídelně školy výstavka výtvarných prací žáků všech věkových kategorií. Mezi mnoha pozoruhodnými exponáty a výtvory plnými fantazie poutaly největší pozornost keramické výrobky.

Dětský den.
Vloženo: 20.06.2007

Prohlédněte si obrázky z dětského dne, který uspořádala naše ZŠ dne 9.června 2007. V parčíku u sokolovny si děti vyzkoušely nově instalované zábavné prvky.

Koncert na nádvoří zámku.
Vloženo: 09.06.2007

Základní umělecká škola v Brušperku uspořádala dne 7.června 2007 velmi zdařilý koncert svých posluchačů na nádvoří zámku.

Obecní slavnosti 2007 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se vydařily. Tečku nad nimi udělala Dechová hudba mladých z Jistebníku, Staroveská zámecká kapela a tradičně do pozdních hodin vyhrávali k tanci a poslechu country Paďouři.

Žáci mateřské, základní a umělecké školy předvedli tance a zpěvy, moderní taneční kreace, recitace i krátké a veselé povídání v našem rodném nářečí.

Zakončení Festivalu Poodří Františka Lýska v rámci Obecních slavností proběhlo vystoupením souboru Ondřejnica. S čestnými hosty sledovala celý průběh vystoupení ředitelka FPFL Mgr. Eliška Krejčíčková.

Jako hosté festivalu vystoupily Pěvecká skupina souboru Odra z Ostravy-Vítkovic a Moravský folklorní soubor Ševčík z Ostravy-Zábřehu.

Dětský soubor Malá Ondřejnica se představil v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska. Na podiu účinkovala také Cimbálová muzika ZUŠ Brušperk.

Košatecké děti nastudovaly a na Obecních slavnostech se představily s divadelním představením O pasáčkovi.

Mezi návštěvníky se objevila sličná cikánka. Začala svádět mladé hochy a dělat jim různé návrhy. Nakonec hezky zazpívala a zatančila. Účinkující byla členkou skupiny KELTIK ze Staré Vsi.

Staroveská šlechta po objezdu veškerých hranic staroveských dorazila zpátky k zámku. Na podiu kníže Podstatský pronesl projev o výsledku obhlídky a předal od té chvíle veškerou moc nad obcí starostovi obce ing. Daliboru Dvořákovi. Na úspěšnou budoucnost obce si všichni poté připili.

Na své Jízdě kole obila dorazila staroveská šlechta i do části obce Košatka. V hojném počtu je přišli poddaní přivítat. Ještě ve větším počtu vypitých džbánů piva a žejdlíku ostrého se potom vraceli nad ránem po bujarém poskakování do svých domovů ke svým polovičkám.

Staroveská šlechta dorazila na své vizitaci také k Hornímu mlýnu. I zde na louce před šenkem pronesla vrchnost svá přikázání a vyzvala lid poddaný k pokoře, bohabojnosti a pracovitosti.

Podle starodávných zvyků objížděla šlechta hranice svého panství v obvyklé dny v roce. Jízdou kole obila šlechta prohlédla hranice svého panství, pořádek na usedlostech a poddaným připomněla povinnosti.

OBECNÍ SLAVNOSTI 2007
Vloženo: 29.05.2007

Prvý den slavností, sobota 26.května 2007. Slavnostní ceremoniál před zámkem. V historických kostýmech vystupují podle starodávných zvyků zástupci vrchnosti a církve za účasti veřejnosti. Slovo k poddaným , vyplácení selských synků.

Koncert na nádvoří zámku.
Vloženo: 29.05.2007

Koncert na nádvoří zámku dne 25.5.2007 v podvečer, ukončil prvý den Obecních slavností i část 4.ročníku Poodří Františka Lýska. Vystoupil Pěvecký chlapecký sbor ze Stěbořic, Dětský sbor ONDRÁŠEK-KULIHRÁŠEK z Nového Jičína a vokální trio ERIN, sboru Permoník z Karviné.

Poodří ve fotografii Jana LIPINY
Vloženo: 28.05.2007

Páteční výstavy v zámku dne 25.května 2007 vyvrcholily vernisáži POODŘÍ VE FOTOGRAFII JANA LIPINY, kterou uvedl za nepřítomného autora Mgr. Tomáš Moravec.

V rámci FESTIVALU POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA a Obecních slavností, vystavovali v obřadní síni zámku dne 25.května své práce místní řezbáři Kamil Kopřiva a David Tomeček.

Výstava obrazů Hany KUMALOVÉ
Vloženo: 27.05.2007

Hana Kumalová, rodačka obce Staré Vsi nad Ondřejnicí již po několikáte vystavuje svá výtvarná díla. V pátek 25. května 2007 se opět prezentovala se svými obrazy v obřadní síni našeho zámku v rámci FESTIVALU POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA.

Výstavba chodníku ke hřbitovu byla dokončena. Na chodník bude napojen výstup zastávky autobusu u křižovatky, který je ve finále výstavby.

Přednáška Václava Větvičky
Vloženo: 23.05.2007

Širokou škálu zahradnických, ovocnářských a dalších odborných informací k těmto tématům přednesl na přednášce a besedě s občany na zámku dne 12. května 2007 populární Václav Větvička. V závěru rozdával autogramy a podepisoval se do knih. Účastníci se ním na památku i vyfotografovali. Moderátorem setkání byl Radek Mácha, novinář a rodák z naší obce, bydlící v Praze.

Den matek
Vloženo: 12.05.2007

K svátku matek přišly do Hasičárny popřát také děti MŠ, ZŠ a ZUŠ. Nechyběly kytičky od pana starosty i muzika p. Paluzgy. Dík za organizaci patří Klubu důchodců!

Děti ZŠ v Rakové
Vloženo: 12.05.2007

27.4. navštívily děti naší ZŠ Rakovou. Zhlédly výstavku výtvarných prací, divadlo, soutěžily v kvízu, projely se vláčkem ve skanzenu Vychylovka.

Setkání turistů
Vloženo: 12.05.2007

Státní svátek 8. 5. oslavili společně turisté ze Staré Vsi a Rakové. Jejich cílem byla příroda CHKO Poodří, dále hosté navštívili rozhlednu ve Staříči a prohlédli si náš kostel a zámek. Partnerství pokračuje!

Stavby v obci
Vloženo: 12.05.2007

Od začátku května začalo sloužit naší omladině nové dětské hřiště v areálu TJ. Dokončuje se také stavba autobusového zálivu s chodníkem pod Hůrkou.

Velikonoční zábava seniorů.
Vloženo: 15.04.2007

Již tradičně pořádají senioři ve Staré Vsi nad Ondřejnicí společenské akce, na kterých bývá při družné zábavě veselo. Sál SDH Stará Ves byl i letos o Velikonoční veselici naplněn. Nechyběla tombola, výborná kuchyně a tanec. Senioři se v naši obci opravdu dovedou bavit a nenudí se u nekonečných a pokleslých televizních seriálů.

Ve výstavní síni staroveského zámku vystavuje od 6.dubna do 20.května 2007 umělecké výrobky z paličkované krajky Blanka Faranová.

ONDŘEJNICA oslavila 30 let .
Vloženo: 09.04.2007

Staroveský folklorní soubor ONDŘEJNICA oslavil 30 let své existence a úspěšné reprezentace obce. Ve zcela zaplněném sále základní školy v Brušperku 24.března 2007, předvedl ukázky ze svého bohatého repertoaru. Zakladatelka, Mgr. Eliška Krejčičková sklidila aplaus za svou práci od členů souboru i diváků. Besedou a tancem u cimbálovky pak členové, pamětníci i hosté oslavili výročí souboru v sále restaurace u Hynečků.

Naše obec se od roku 2006 aktivně zapojila do iniciativy Evropských společenství Evropské komise pro členské země Evropské unie, projektu Interreg III A. Jeho cílem bylo prohloubit přeshraniční spolupráci mezi slovenskou obcí Raková a českou obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, i když vzájemné kontakty byly navázány mnohem dříve. Na příklad mezi zahradkáři a chovateli. Ke konkrétní podobě spolupráce na oficiální úrovni však došlo v březnu 2006. A postupně se v průběhu roku sešli zastupitelé obou obcí, zahradkáři na společných výstavách, hasiči při výročních oslavách a soutěžích v požárním útoku, děti, učitelé škol i sportovci v rámci sportovních a turistických aktivit. Byl uspořádán i Adventní koncert obou škol, který byl hodnocen jako jedna z nejvydařenějších akcí. V pátek 16.3.2006 obě obce tento projekt v Rakové vyhodnotily. Kladně a zároveň zazněly plány do budoucna. O nich budeme na obecních webových stránkách informovat.

Stavební práce Pod hurkou.
Vloženo: 15.03.2007

Pokračují práce Pod hurkou na výstavbě chodníku ke hřbitovu. Jak pokročily od začátku, můžete porovnat se snímky z února. Na stejném prostranství začala výstavba odvodňovacího příkopu. Ten je hlouben od Hynečků, pod lesíkem Hurka a chodník, do strouhy. Měl by odvézt přebytečnou vodu z této bažinaté oblasti.

Jarní úklid .
Vloženo: 14.03.2007

Jaro je tady. A tak se tradičně hrabe tráva, stříhají stromky, uklízí nepořádek, aby všude bylo hezky. Došlo i na parčík pod házenkářským hřištěm. Přerostlé keře a husté stromoví se probralo a odvezlo na výše položené sokolské hřiště k usušeni. Ve vyčištěných prostorách tohoto parku se totiž bude stavět. O co se jedná ? V parčíku chce Obecní úřad instalovat pro malé děti prolézačky, houpačky, nějaký menší kolotoč, atd.

Pochování basy .
Vloženo: 31.10.2008

Senioři obce uskutečnili 20.února 2007 v sále hasičárny, tradiční pochování basy s programem.

Zimní turnaj v halové kopané.
Vloženo: 19.02.2007

V sobotu 17.2.2006 se v hale TJ Stará Ves n.O. uskutečnil Zimní turnaj v halové kopané. Zůčastnily se družstva mužů nad 35 let ze Staré Vsi, složené družstvo Kofola, Jistebník, Stará Bělá, Krmelín, Svinov, Sviadnov, Makov a družební obce Raková ze Slovenska. Zvítězili sportovci naší obce, před družstvem Kofola a Svinova. Turnaj proběhl jako 6.část, Programu Iniciatívy Společenství INTERREG III A pod názvem PŘES PŘÁTELSTVÍ K HLUBŠÍMU POZNÁNÍ.

Dne 13.února 2007 byla vytýčená trasa Cyklistické stezky Stará Ves n.O. - Petřvald. Bude se jednat o obousměrnou komunikaci pro cyklisty, se zajištěním jejich bezpečnosti. Původní návrh předpokládal vjezd cyklistů na frekventovanou silnici Ostrava-Příbor. Stezka je navržena tak, aby procházela okrajem polní tratě pozemků, vedle hlavní silnice. Celková délka je 697,5 m, šířka 4 m. Začátek bude ihned za autoservisem, překlenutím silničního příkopu. Ukončení pak ve zpevněné oblasti předchozí (zasypané) komunikace Petřvald-Stará Ves n.O. s vjezdem na krajnici.

Stavba chodníku ke hřbitovu.
Vloženo: 09.02.2007

V začátku letošního roku započala výstavba bezpečného chodníku ke hřbitovu. Trasa vede mimo silnici, okrajem louky, na hřbitovní parkoviště. Zakázku Obecního úřadu realizuje firma Jan Slabý z Brušperku.

Naši hasiči měli v sobotu 6.ledna 2007 svátek. Kromě slavnostní schůze bylo vysvěceno a pokřtěno nové zásahové vozidlo Renault. Obřad provedl duchovní otec naší obce p. Kamil Strak. Aktu se zůčastnil starosta hasičů Jarek Londin a starosta obce ing. Dalibor Dvořák.

Novoroční jízda.
Vloženo: 02.01.2007

Prvý den roku se tradičně schází příznivci velocipédů a odjíždí na Novoroční jízdu směr Hukvaldy. Tak tomu bylo i letos. Po dojezdu se posilovali výborným gulášem a zaháněli možné nachlazení. Byly také rozdány ceny za nejlepší předvedené výkony.

Novoroční pochod.
Vloženo: 02.01.2007

Staroveské ženy se na Nový rok sešly, aby se provětraly po perném Silvestru. Měly s sebou i potřebné vybavení pro případ omrznutí, které se ale pro teplé počasí nekonalo. Pro nepotřebnost se takové vybavení zlikvidovalo jinak. Poseděly pak společně v sokolovně.

Vánoce v letošním roce byly na suchu a bez sněhu. Někteří vyrazili na procházky, někdo seděl doma. Pár dní před Silvestrem napadlo trochu sněhu. Podívejme se, jak to ve Vsi vypadalo těsně před závěrem roku 2006.

Uskutečnil se 20. prosince v kostele sv. Jana Křtitele, za řízení prof. Lumíra Pivovarského.

Adventní koncert
Vloženo: 19.12.2006

Základní a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí a partnerská slovenská Základní škola z Rakové uspořádaly dne 15.prosince v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi Adventní koncert. Vystoupil na něm rovněž farní soubor a žáci ZUŠ.

Vánoční výstava
Vloženo: 17.12.2006

Zahájení proběhlo 15.12. na nádvoří zámku, kde vánočními scénkami upoutal diváky soubor Ondřejnica. Ve výstavní síni byly k dispozici tradiční i netradiční vánoční výrobky žáků našich škol, sousedních obcí Proskovic,Krmelína a Petřvaldu. Výstavku si prohlédli i žáci a učitelé družební slovenské obce Raková, kteří předtím vystupovali na adventním koncertu v našem kostele.

Všechno staré pomalu dosluhuje a prabídně funguje. U Staroveských hasičů již tomu tak není. Potřebovali moderní zásahovou techniku pro ochranu našeho majetku. Dne 6.prosince 2006 převzali nové zásahové vozidlo.

Centrem předvánočních atrakcí v obci je naše škola. Žáci a učitelé vytvořili pro sebe, děti mateřské školy a další, program s tradičními postavami.

Rozsvícení vánočního stromu.
Vloženo: 07.12.2006

Vánoční strom v naší obci byl rozsvícen 1. prosince. Posloužil k tomu nejvyšší smrk vedle pomníku našeho prvého presidenta. Děti z mateřské a základní školy se postaraly o hezký kulturní program.

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí při příležitosti 100.výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol ve Staré Vsi, uspořádala ve výstavní síni zámku výstavku.

STAROVESKÉ " ŠENKY "
Vloženo: 14.11.2006

Jsou to restaurace, hospody, ... Šenkuje se v nich (nalévá, rozlévá) pivo, víno a další nápoje. Ve většině z nich se také vaří chutná jídla. V obci Stará Ves a její části Košatce máme 7 šenků. Jsou zastávkou turistů, místem svatebních hostin, rodinných a jiných oslav. Spousta problémů se v nich i vyřeší. Podívejte se na jejich fotografie.

Dne 1.listopadu 2006 proběhlo v zařízení TJ Stará Ves n.O.první povolební zasedání Obecního zastupitelstva.Zastupitelstvo zvolilo starostu,místostarostu,obecní radu a příslušné komise.

Volby do zastupitelstva obce 2006
Vloženo: 22.10.2006

Proběhly ve dnech 20.-21.října 2006 ve třech volebních okrscích.Okrsek č.1 Myslivna, č.2 Zámek, č.3 Košatka Kulturní dům.

Podzimní slavnost.
Vloženo: 15.10.2006

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica a Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, uspořádali dne 14.řína 2006 v hale TJ Stará Ves PODZIMNÍ SLAVNOST.V programu vystoupily folklorní soubory Ondřejnica, ZUŠ Brušperk a Ostravička z Frýdku Místku.

Vítání občánků.
Vloženo: 15.10.2006

V sobotu 7.října jsme v obřadní síni staroveského zámku přivítali již podruhé v tomto roce nově narozené občánky.Byly u toho jejich maminky,tátové,babičky,dědové a známí.Přívítaly je a zazpívaly jim také děti naší školy.Obec se rozrůstá a je to dobře.

Výstava ovoce a zeleniny.
Vloženo: 26.09.2006

Pod záštitou fondů mikroprojektů INTERREG IIIa Česká republika-Slovenská republika "Přes přátelství k hlubšímu poznání" se uskutečnila ve dnech 22.-23. září 2006 další z družebních akcí.V domě zahradkářů se členové staroveského svazu ale i přátelé z Rakové pochlubili svými výpěstky ovoce,zeleniny i květin.Společně pak navštívili v Ostravě výstavu ovoce a zeleniny Ostrava 2006.Na přednášce v zámku se účastnici dověděli o nových druzích ovoce.Rakovské družstvo hasičů se zároveň v obci zůčastnilo turnaje Starých gard.Při hodnocení spolupráce a posezení v areálu se degustovaly vlastní výrobky nápojů a dalších specialit.

A máme krásný a moderní povrch na hřišti házené TJ Stará Ves n.O.Ještě drobné úpravy okolo a naši sportovci mají opět možnost ukázat že hrajeme dobrou házenou. Cena prací a materiálu nebyla malá,proto je na nás všech,abychom toto dílo udrželi v dobrém stavu co nejdéle.

Třetí část programu INTERREG III.a s mezinárodní účasti českých,slovenských a polských hasičských zástupců se uskutečnil 1.-2.9.2006 při příležitosti Hasičských dnů v Rakové a 80.let trvání tohoto sboru. Přítomni byli zástupcí obcí Raková,Hrádek ve Slezsku, Milíkov,polské Leszne a Staré Vsi i církve.Na slavnostní schůzi byly podepsány smlouvy o spolupráci. Mezinárodní hasičská soutěž uzavřela dvoudenní program.

Obecní knihovny.
Vloženo: 23.08.2006

Knihovna ve Staré Vsi je umístěna v severní části prvého poschodí arkád staroveského zámku.Přístup do knihovny je z hlavního vchodu,vlevo po schodech.V knihovně lze využít Internet. Knihovna v Košatce využívá levou přední část přízemí Obecních bytovek.Nad dveřmi knihovny je zachována pamětní deska založení tohoto domu.I zde je k dispozici Internet pro návštěvníky.

Celostátní kolo soutěže Chovatelská dovednost mladých chovatelů se konalo 9.-12.srpna 2006 v Hradci Králové.Náš okres reprezentovalo sedm účastníků (členky naší ZO a chovatelského kroužku). Výsledky: ?!? Jedno první místo, dvě druhá a tři třetí místa. Markéta Duží drobní hlodavci 1.místo (mladší kat.) Dominika Homolová exotické ptactvo 2.místo (mladší kat.) Kateřina Fulnečková ovce a kozy 2.misto (mladší kat.) Radka Haasová kočky 3.místo (mladší kat.) Kateřina Ručková kočky 3.místo (mladší kat.) Aneta Kopcová akvaristika 3.místo (mladší kat.) Kristína Chvostková kynologie 6.místo (mladší kat.) Jako obec jsme se umístili na velmi pěkném 5.místě z celé ČR. V rámci doprovodného programu jsme navštívili obří akvárium v Hradci Králové,prodejnu akvarijních rybek Dříteč , prohlédli si zámek Hrádek u Nechanic a bojiště na Chlumu u Hradce Králové. Mgr Jana Paličková

Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí uspořádal v sobotu 12.8.2006 v prostorách louky pod kasárnami Veřejný trénink Jezdeckých klubů.

V neděli 30.července 2006 soutěžily na hřišti TJ Stará Ves hasičské sbory ze širokého okolí v požárním útoku O pohár obce.

Na různých místech obce stály,nebo dodnes stojí kapličky,boží muka,poklony a kříže. Byly především vyjádřením lidové zbožnosti a plnily i funkce pamětní,spojené s různými událostmi.

Další část soutěže Moravskoslezské ligy v požárním útoku proběhla na hřišti v Košatce 8.července 2006.

STAROVESKÝ KOTEL
Vloženo: 05.07.2006

Noční soutěž v požárním útoku STAROVESKÝ KOTEL se již tradičně pořádala 4.6.2006 na hřišti u zámku.

Kulturní program s vernisáží se uskutečnil v pátek 23.června 2006 na nádvoří a ve výstavní síni staroveského zámku.

Folklorní večer na zámku.
Vloženo: 19.06.2006

Na nádvoří staroveského zámku vystoupil 16.června 2006 v podvečer lašský soubor písní a tanců a cimbálová muzika Ondřejnica.Zahraničním hostem večera byl venezuelský soubor DANZAS CARUPÁNO,účstník 12.Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Frýdek-Místek 2006.

Sportovně turistické soutěže ve dnech 10.-11.6.2006 v Rakové byly tématem druhého setkání v ramci programu INTERREG III A.Zůčastnili se jich cyklisté a turisté obou obcí,proběhly sportovní hry dětí místní školy, fotbalová a volejbalová utkání.

Staroveská obecní slavnost
Vloženo: 08.06.2006

Podle starých tradic se 3.června 2006 uskutečnila Staroveská obecní slavnost. Před zámkem byla zahájená starodávným rituálem,vyplácením synků,pokračovala jídou "Kolem obilí",na horní konec obce a do Košatky.Zábavný program na hřišti nad zámkem slavnost ukončil.

Koncert na nádvoří zámku.
Vloženo: 04.06.2006

STAROVESKÉ ARKÁDY,jako součást III.ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska,hostily na nádvoří zámku dne 2.6.2006 Dětský pěvecký sbor z Košic,DAJŠ- Dívčí pěvecký sbor z O.Svinova a pěveckou skupinu souboru Ondřejnica.

Staroveské arkády - výstava.
Vloženo: 04.06.2006

V rámci III.ročníku FESTIVALU POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA a Staroveských zámeckých arkád,se dne 2.června 2006 uskutečnila v zámeckém informačním centru výstava obrazů Hany Kumalové,proutěných výrobků Heleny Poláškové a dřevěných uměleckých výrobků Kamila Kopřivy a Davida Tomečka.

Volby 2006
Vloženo: 04.06.2006

Ve Staré Vsi a části Košatka se uskutečnily ve třech okrscích. č.l restaurace Myslivna, č.2 Základní škola,č.3 Kulturní dům v Košatce.V den voleb probíhaly v obcích Obecní slavnosti.

Zájezd zahradkářů do Polska.
Vloženo: 04.06.2006

Zahradkáři Staré Vsi navštívili 11.5.2006 Polsko.Zahradnická tržnice v Tychach, soukromá zahradnictví v Goczalkové a poblíže Bielska-Biale poskytly bohatý sortiment k nákupu potřebného zboží.

Nové parkoviště pod zámkem.
Vloženo: 01.06.2006

16.březen 2006 byl počátečním dnem stavby parkoviště pod zámkem.Projekt za spolufinancování Evropské unie a ČR z projektu PHARE 2003 zhotovily Technické služby Frýdek-Místek.Investorem byla obec Stará Ves nad Ondřejnicí.Termín ukončení, květen 2006 byl dodržen.

KRAJINA DOMOVA v malbě a fotografii Jiřího Ševčíka in memoriam. Vernisáž a výstava obrazů, fotografií a obrázků z diapozitívu, tvorby tohoto staroveského rodáka byla zahájena 29.dubna 2006 v obřadní a výstavní síni staroveského zámku.

Stavění máje.
Vloženo: 02.05.2006

Tradice s postavením májky a pálením čarodějnic se i letos opakovala. V neděli 30.dubna 2006 se tak v areálu staroveských hasičů opékaly párky, točilo se kolo štěstí, pivo a také tancovalo.

Oprava zámecké střechy.
Vloženo: 29.04.2006

Letošní tuhá zima a množství sněhu, poničilo krytinu zámecké střechy.Místní firma Vávra, specializovaná na výškové práce se postarala o nápravu.

Vítání občánků.
Vloženo: 24.04.2006

V sobotu 22.dubna 2006 staroveský zámek přivítal 13 svých nových občánků, jejich rodiče a rodinné příslušníky.Poslechli si uvítací básně a písničky žáků naší školy, dostali drobné upomínky a rodiče se zapsali do pamětmí knihy.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA
Vloženo: 21.04.2006

Ve výstavní síni staroveského zámku se ve dnech 13.-23.dubna 2006 uskutečnila Velikonoční výstavka, do které přispěli svými výrobky naše spolky, školy a nejen staroveští občané.

Dne 8.dubna 2006 se ve sportovní hale TJ Stará Ves uskutečnil koncert jazzového a swingového hudebního souboru, Back Side Big Band.

1.dubna 2006 se uskutečnilo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Diecezní setkání mládeže. S biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem tak oslavili 10.výročí jejího založení.

Velká Odra v Košatce n.O.
Vloženo: 29.03.2006

Dne 28.3.2006 v 15.hod. se Odra rozlévá na louky před prodejnou.

Velká Odra v Košatce n.O.
Vloženo: 27.03.2006

Dne 27.3.2006 v 13.00 hod se řeka Odra rozlévá na louky kolem mostu.

INTERREG III A
Vloženo: 24.03.2006

Setkání představitelů obcí Stará Ves n.Ondř. a Raková dne 17.-18.3.2006

Staroveská zima
Vloženo: 20.03.2006

Zámecká restaurace
Vloženo: 20.03.2006

Interiér zámecké restaurace

Pochování basy
Vloženo: 17.03.2006

Zakostelí
Vloženo: 02.03.2006

Staroveská zima 2
Vloženo: 27.02.2006

Aktualizace 13.07.2018INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx