Klub důchodců

Klub důchodců vznikl v naší obci v roce 2001. V současné době má 120 členů. Jsou mezi nimi jak začínající důchodci, tak i zasloužilí členové. Scházíme se jednou za měsíc v sále hasičské zbrojnice. Na našem, my tomu říkáme tradičním setkání, se seznámíme s plánem činnosti klubu. Hezkou pozorností je předání kytiček všem členům, kteří v tomto měsíci oslavují svá jubilea. Pravidelně jednou měsíčně zajíždíme do Ostravy na divadelní představení. Ke konci února pořádáme pro naše členy už několik let oblíbenou akci "Pochování basy". Z dalších akcí to jsou oslavy Dne matek s programem dětí ze základní a mateřské školy i základní umělecké školy, besedy, výlety po blízkém i vzdálenějším okolí, vycházky do přírody atd.

Chcete-li získat další informace nebo nám poslat náměty a rady, pište na adresu:
Irena Polášková
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí č. 319

Aktualizace 13. 4. 2006INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx