Aktualita

Dotace spolkům z rozpočtu obce
Vloženo: 22.11.2012

Tak jako v minulých letech budou i na rok 2013 přidělovány spolkům a organizacím dotace z obecního rozpočtu. Pro jejich přidělování platí Směrnice Rady obce, z níž vyjímáme základní informace: - nejpozději do konce března je třeba na OÚ odevzdat žádost o přidělení dotace na rok 2013 (formuláře na OÚ u p. Kučové) - podmínkou přidělení dotace na rok 2013 je vyúčtování přidělené dotace za rok 2012, termín předložení - do 15.12.2012 - další podmínkou je předání nebo uveřejnění zprávy o činnosti, výroční zprávy, zpráv o konání akcí apod. Může být podáno na OÚ v tištěné podobě, mailem nebo zveřejněno prostřednictvím Staroveského zpravodaje - na přidělení dotace není právní nárok za RO Mgr. ChvostekINFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx