Aktualita

Dotace - výměna kotlů
Vloženo: 02.01.2012

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí vyhlásil program ke snížení znečištění ovzduší zamezením spalování spalitelných odpadů ve stávajících kotlích na tuhá paliva instalací automatických kotlů na uhlí nebo uhlí a biomasu. Důležitou informací je to, že se program týká také domácností se zavedeným plynovým vytápěním, přičemž tato skutečnost nebude při výběru zohledňována. Celkově bylo zatím na celý kraj vyčleněno pouze 10 mil. Kč a bude moci být uspokojen pouze malý počet uchazečů (odhad je asi 300 rodinných domků). Další informace najdete na webové adrese Moravskoslezského kraje: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podminky-spolecneho-programu-kraje-a-ministerstva-zp-na-podporu-vymeny-rucne-plnenych-kotlu-na-tuha-paliva-za-nizkoemisni-automaticke-kotle-21735/INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx