Úřední deska

Zpět

Záměr prodat pozemky
Vloženo: 04.07.2018

Záměr prodat pozemky parc. č. 608/2, 1980/40 a 647/2 v k. ú. Stará Ves ...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Narození sv. Jana Křtitele ...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Tělocvičná jednota Sokol Košatka ...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s. ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 19.06.2018

...

Oznámení o zahájení územního řízení - vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků týkajících se pozemků ...

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu kandidatury volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů ...

Závěrečný účet SMOPO za r. 2017 ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 25.05.2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Na Závodí, U Vody, Petřvaldská - rekonstrukce vodovodu ...

veřejnoprávní smlouva - KONDOR - skupina Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 14.05.2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Stará Ves - Košatka, přeložka DTS FM_6669 ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 14.05.2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Chodníky Košatka nad Odrou ...

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s. ...

kupní smlouva ...

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodu odpadní převzatou pro kalendářní rok 2017 ...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Festival Poodří Františka Lýska,z.s. ...

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné ...

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 26.04.2018

Daň z nemovitých věcí na rok 2018 ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 24.04.2018

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ...

veřejná vyhláška ...

Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Na Závodí, U Vody, Petřvaldská - rekonstrukce vodovodu ...

vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Chodníky Košatka nad Odrou ...

Seznam nemovitých věcí
Vloženo: 12.03.2018

seznam nemovitých věcí ...

Zemědělský kolový traktor Zetor 5245 ...

střednědobý výhled rozpočtu ...

Pozvánka ...

návrh rozpočtu na rok 2018 - SMOPO ...

Stará Ves - Košatka, přeložka DTS FM 6669 ...

stavební povolení - kanalizace Krmelín - II. etapa ...

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa - vyrozumění o spojení řízení a veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost ...

Oznámení o konání voleb prezidenta republiky II. kolo ...

Kanalizace Krmelín - II. etapa ...

Záměr obce darovat pozemek
Vloženo: 22.12.2017

záměr obce ...

Oznámení - volby prezidenta
Vloženo: 22.12.2017

oznámení ...

pozvánka ...

záměr ...

Dodatek veřejnoprávní smlouvy
Vloženo: 13.12.2017

Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O., z.s. ...

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2018 ...

...

oznámení ...

veřejná vyhláška ...

oznámení ...

veřejná vyhláška ...

Rozpočtové opatření č. 4/2017
Vloženo: 08.11.2017

rozpočtové opatření č. 4/2017 ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 03.11.2017

Oznámení o uložení písemnosti - p.Tomáš Mifaňuk ...

oznámení ...

dražební vyhláška ...

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška ...

oznámení ...

Záměr obce pronajmout nemovitost
Vloženo: 03.10.2017

nebytové prostory v domě čp. 288 ...

Rozpočtové opatření č. 3/2017
Vloženo: 03.10.2017

rozpočtové opatření č. 3/2017 ...

Oznámení - SMOPO
Vloženo: 03.10.2017

oznámení ...

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška ...

Změna Územního rozhodnutí
Vloženo: 11.09.2017

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa ...

oznámení ...

pozvánka ...

...

veřejná vyhláška ...

Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa ...

Rozpočtové opatření č. 2/2017
Vloženo: 25.07.2017

rozpočtové opatření ...

Dodatky k veřejnoprávním smlouvá o poskytnutí dotace schválených Zastupitelstvem obce dne 26.6.2017 ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 21.06.2017

Kanalizace Krmelín - II. etapa ...

oznámení ...

pozvánka ...

Rodinný dům TH 152 na p. č. 770/1 ...

Rodinný dům TH 151 na p. č. 770/1 a 766/1 ...

návrh závěrečného účtu obce Stará Ves n.O. za r. 2016 ...

nabídka pozemků - Košatka nad Odrou ...

SMOPO ...

veřejná vyhláška ...

Kanalizace Krmelín - II. etapa ...

Rozpočtové opatření č. 1/2017
Vloženo: 09.05.2017

rozpočtové opatření 1/2017 ...

střednědobý výhled ...

Festival Poodří Františka Lýska, o.s. ...

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ...

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ...

Tělocvičná jednota Sokol Košatka ...

KONDOR - skupina Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica,z.s. ...

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ...

veřejná vyhláška ...

obecně závazná vyhláška ...

rozpočet ...

rozpočet ...

pozvánka ...

RD manželů Špidlových ...

rodinný dům TH 152 na pozemku parc. č. 770/1 ...

rodinný dům TH 151 na parc. č. 770/1 a 766/1 ...

rozpočtový výhled ...

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření ...

pozvánka ...

návrh rozpočtu ...

záměr obce ...

pozemek parc. č. 3049 ...

pozemek parc. č. 3596 ...

návrh rozpočtu ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 21.02.2017

odvolání proti rozhodnutí č.j. P4/002374/17/OŽPAD/BER ...

nařízení ...

Veřejná vyhláška -Rozhodnutí
Vloženo: 18.01.2017

veřejná vyhláška ...

mimořádná veterinární opatření ...

Záměr obce prodat pozemky
Vloženo: 10.01.2017

záměr obce ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 10.01.2017

záměr obce ...

obecně závazná vyhláška ...

Pozvánka ...

oznámení ...

oznámení ...

rozhodnutí ...

Rozhodnutí
Vloženo: 29.11.2016

Rodinný dům a garáž s přístřeškem pro dřevo ...

smlouva ...

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků ...

Rozhodnutí č. 1/2016
Vloženo: 18.10.2016

rozhodnutí ...

oznámení ...

oznámení ...

Oznámení ...

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Vloženo: 30.09.2016

rozhodnutí ...

Veřejná vyhláška - usnesení
Vloženo: 30.09.2016

veřejná vyhláška ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 27.09.2016

...

Pozvánka na zasedání ZO
Vloženo: 15.09.2016

pozvánka ...

Rekonstrukce propustku na silnici III/48615 v km 1,206 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí" ...

Rekonstrukce propustku na silnici III/48615 v km 1,206 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí ...

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Usnesení - dražební vyhláška
Vloženo: 25.08.2016

...

Usnesení - dražební vyhláška
Vloženo: 24.08.2016

dražební vyhláška ...

oznámení ...

oznámení ...

informace ...

veřejná vyhláška ...

Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí ...

Záměr obce pronajmout nemovitost
Vloženo: 02.08.2016

záměr obce ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 27.07.2016

Prodloužení vodovodního řádu PE DN 100" ...

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 13.07.2016

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost ...

Prodloužení vodovodního řádu PE DN 100 ...

veřejnoprávní smlouva ...

veřejnoprávní smlouva ...

veřejnoprávní smlouva ...

veřejnoprávní smlouva ...

veřejnoprávní smlouva ...

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa ...

pozvánka ...

vyhláška ...

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 08.06.2016

záměr obce ...

závěrečný účet obce - 1. část ...

závěrečný účet - 2. část ...

závěrečný účet - 3. část ...

pozvánka ...

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška ...

závěrečný účet ...

Kanalizace a ČOV Krmelín ...

informace ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 18.04.2016

Oznámení o zahájení geodetických prací ...

Veřejnoprávní smlouva
Vloženo: 17.03.2016

Veřejnoprávní smlouva s TJ Stará Ves n. O. ...

vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu ...

Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2016
Vloženo: 04.03.2016

návrh rozpočtu ...

pozvánka ...

Usnesení ...

oznámení ...

Návrh rozpočtu obce ...

Informace ...

Životní podmínky 2016 ...

veřejná vyhláška ...

Vyhláška ...

Oznámení ...

Usnesení, Výrok
Vloženo: 22.12.2015

Usnesení ...

veřejnoprávní smlouva ...

smlouva ...

smlouva ...

smlouva ...

pozvánka ...

oznámení ...

oznámení ...

oznámení ...

veřejná vyhláška ...

Obecně závazná vyhláška ...

Záměr prodat pozemek
Vloženo: 17.09.2015

záměr ...

Záměr obce darovat pozemek
Vloženo: 17.09.2015

záměr obce ...

oznámení ...

informace ...

pozvánka ...

Informace ...

vyrozumění ...

usnesení ...

oznámení ...

oznámení ...

Záměr vypůjčit nemovitost
Vloženo: 08.07.2015

...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 08.07.2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek. ...

...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 02.07.2015

Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 02.07.2015

Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu ...

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stará Ves nad Ondřejnicí ...

oznámení ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 30.06.2015

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 25.06.2015

záměr obce ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 25.06.2015

záměr obce ...

rozhodnutí ...

oznámení ...

pozvánka ...

usnesení ...

územní rozhodnutí ...

Oznámení o výběrovém řízení čís. OFM/087/2015/1 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku ...

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2014 ...

...

Záměr obce pronajmout pozemky
Vloženo: 06.05.2015

Záměr obce pronajmout pozemky - parc. č. 3596 v k. ú. Brušperk a 2643, 2646 v k. ú. Stará Ves ...

veřejná vyhláška ...

Dražební vyhláška ...

"Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu" ...

Rodinný dům TH 15 na pozemcích parc. č. 766/1 a 768 v k. ú. Stará Ves ...

Rodinný dům TH 15 na pozemku parc. č. 766/1 v k. ú. Stará Ves ...

oznámení o výběrovém řízení ...

oznámení ...

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek ...

Žádost o zařazení do kategorie místní komunikace IV. třídy ...

...

Zámer obce pronajmout pozemek
Vloženo: 02.04.2015

záměr obce ...

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves n. O. ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 19.03.2015

záměr obce ...

oznámení ...

Zasedání ZO dne 16. 3. 2015
Vloženo: 06.03.2015

zasedání ZO ...

návrh rozpočtu obce Stará Ves n. O. na r. 2015 ...

Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2015
Vloženo: 23.02.2015

Návrh rozpočtu ...

oznámení o výběrovém řízení na pronájem Restaurace Odra v Košatce ...

dražební vyhláška ...

Záměr obce pronajmout pozemky
Vloženo: 12.02.2015

záměr obce ...

Zpětvzetí odvolání ...

Záměr obce pronajmout nemovitost ...

Územní rozhodnutí č. 8/2015 - Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice ...

Vyrozumění o podaném odvolání
Vloženo: 12.01.2015

Vyrozumění o podaném odvolání - Stará Ves n. O. - ČOV - VNK, DTS, NNK" ...

Vyhlášení výzev v rámci Programového období 2007 - 2013 ...

sdělení Ministerstva životního prostředí ...

Obecně závazná vyhláška ...

pozvánka ...

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu: "Zhotovení a montáž lávky přes řeku Ondřejnici" ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 05.12.2014

Územní rozhodnutí - Stará Ves n. O. - ČOV - VNK - DTS - NNK ...

Záměr obce pronajmout nemovitost
Vloženo: 04.12.2014

záměr obce ...

oznámení ...

Oznámení ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 12.11.2014

dražební vyhláška - p. Tichá ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 12.11.2014

dražební vyhláška ...

oznámení ...

svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ...

oznámení ...

oznámení ...

výsledky voleb ...

Dražební vyhláška dražby
Vloženo: 09.10.2014

dražební vyhláška ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 09.10.2014

záměr obce ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 09.10.2014

záměr obce ...

oznámení ...

pozvánka ...

oznámení ...

Oznámení ...

oznámení ...

Oznámení ...

Záměr obce prodat pozemek
Vloženo: 21.08.2014

záměr obce ...

oznámení ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 12.08.2014

Opatření obecné povahy - ochranné pásmo letiště Ostrava-Mošnov ...

veřejnoprávní smlouva ...

pozvánka ...

Záměr obce vypůjčit nemovitost
Vloženo: 22.07.2014

Záměr obce ...

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

Záměr obce prodat pozemky
Vloženo: 01.07.2014

záměr obce ...

pozvánka ...

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2013 ...

Územní souhlas
Vloženo: 27.05.2014

Územní souhlas s umístěním stavby - Kanalizace obce Krmelín ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 27.05.2014

Záplavové území vodních toků Lubina a Ondřejnice ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 27.05.2014

Aktivní zóna záplavového území vodních toků ...

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Projektová dokumentace DUR pro stavbu "Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa" ...

Veřejná vyhláška ...

Výzva k podání nabídek
Vloženo: 07.05.2014

Výzva - Zateplení ZŠ a MŠ v obci Stará Ves nad Ondřejnicí" ...

Oznámení ...

Pozvánka ...

Rozhodnutí ...

Veřejná vyhláška ...

porovnání ...

Pozvánka ...

Záměr obce pronajmout pozemky
Vloženo: 09.04.2014

záměr obce ...

Oznámení - volební místnosti
Vloženo: 08.04.2014

oznámení ...

Zpávěrečný účet SMOPO za r. 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 ...

informace ...

fff
Vloženo: 02.04.2014

fff ...

Rozhodnutí ...

Rozhodnutí č. 258/14/VH
Vloženo: 24.03.2014

Obec Krmelín - nakládání s vodami - vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových ...

Záměr prodat nemovitost
Vloženo: 19.03.2014

záměr obce prodat nemovitost - vodní díla ...

Záměr obce darovat pozemek
Vloženo: 19.03.2014

záměr obce ...

Obecně závazná vyhláška ...

Návrh opatření obecné povahy ...

Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2014
Vloženo: 10.03.2014

návrh rozpočtu ...

pozvánka ...

návrh rozpočtu ...

Záměr vypůjčit nemovitost
Vloženo: 19.02.2014

záměr ...

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Kanalizace a ČOV Krmelín
Vloženo: 10.02.2014

Kanalizace a ČOV Krmelín ...

rozhodnutí ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 03.02.2014

Veřejná vyhláška o konání opakovaného veřejného projednání k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ...

oznámení ...

Záměr obce pronajmout pozemky
Vloženo: 08.01.2014

záměr obce ...

výzva ...

nebezpečí nákazy - mor včelího plodu ...

oznámení ...

oznámení ...

zasedání Zastupitelstva obce
Vloženo: 28.11.2013

zasedání ...

informace ...

nařízení ...

oznámení ...

oznámení ...

Oznámení ...

Rozhodnutí ...

rozhodnutí ...

oznámení ...

oznámení - volební okrsky
Vloženo: 25.09.2013

oznámení ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 24.09.2013

VV o možnosti převzít písemnost - Krstýna Horňáková ...

upozornění ...

pozvánka ...

Informace ...

Oznámení
Vloženo: 04.09.2013

Uzavírka silnice Pod Hůrkou ...

Výběrové řízení
Vloženo: 28.08.2013

Zámecká vinárna ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 28.08.2013

p. Kristýna Horňáková ...

Výběrové řízení na nájemce zámecké restaurace ve Staré Vsi nad Ondřejnicí ...

Rozhodnutí ...

Krmelín Obec ČS3, vedení NNk ...

vyúčtování ...

nařízení ...

Záměr obce vypůjčit nemovitost
Vloženo: 19.06.2013

záměr ...

Zasedání zastupitelstva obce
Vloženo: 19.06.2013

zasedání ...

Přezkoumání hospodaření ...

závěrečný účet obce za rok 2012 ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 05.06.2013

Vyrozumění účastníků řízení o podání odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Záměr pronajmout nemovitost
Vloženo: 04.06.2013

Zámecká restaurace + pozemek ...

nařízení ...

Konání opakovaného veřejného projednání, vystavení a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek k upravenému návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Zpráva o přezkumu hospodaření SMOPO a závěrečný účet r. 2012 ...

rozhodnutí - přestupky
Vloženo: 24.05.2013

Rozhodnutí + veřejná smlouva ...

Oznámení o zahájení ÚŘ
Vloženo: 20.05.2013

rodinný dům s garáží ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 03.05.2013

dražební vyhláška ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 02.05.2013

Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na rok 2013 ...

Komplexní pozemkové úpravy Stará Ves ...

rozhodnutí č. 305/13/VH
Vloženo: 22.04.2013

Nakládání s povrchovými vodami - akumulaci srážkových vod - Rodinné domy Slunečná stráň ...

záměr obce prodat nemovitost
Vloženo: 11.04.2013

záměr ...

výzva ...

Stavba garáže s přístřeškem u RD čp. 698 ...

Záměr obce pronajmout nemovitost
Vloženo: 18.03.2013

nebytové prostory v domě čp. 288 ...

pozvánka ...

Stavební povolení
Vloženo: 13.03.2013

Veřejné osvětlení - Rodinné domy Slunečná stráň ...

Technická a dopravní infrastruktura - Rodinné domy Slunečná stráň ...

návrh rozpočtu ...

návrh rozpočtu na rok 2013 ...

Usnesení - dražení vyhláška
Vloženo: 06.02.2013

dražební vyhláška ...

zasedání ZO dne 13. 2. 2013
Vloženo: 05.02.2013

zasedání ...

Záměr obce pronajmout nemovitost
Vloženo: 29.01.2013

záměr ...

oznámení ...

Technická a dopravní infrastruktura - rodinné domy Slunečná stráň ...

Technická infrastruktura - Veřejné osvětlení - Slunečná stráň ...

výzva ...

nařízení ...

vyhláška ...

oznámení ...

zasedání ...

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

Záměr směnit nemovitost
Vloženo: 12.12.2012

záměr ...

oznámení ...

oznámení ...

Oznámení - volební místnosti
Vloženo: 27.11.2012

oznámení ...

Zasedání zastupitelstva obce
Vloženo: 27.11.2012

zasedání ...

oznámení ...

informace ...

p. Marek Hendrych ...

Záměr obce prodat nemovitost
Vloženo: 18.10.2012

Záměr prodat pozemek parc. č. 270/7 v k. ú. Stará Ves ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 17.10.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Marek Hendrych ...

Pozvánka na zasedání ZO dne 15. 10. 2012 ...

Oznámení
Vloženo: 19.09.2012

Volby do Zastupitelstva krajů ...

Záměr obce
Vloženo: 12.09.2012

záměr obce prodat pozemky ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 04.09.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Marek Hendrych ...

zasedání ...

Oznámení ...

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 19.07.2012

Možnost převzetí písemnosti - Jiří Měkýš ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 18.07.2012

Opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Ondřejnice ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 18.07.2012

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

varroáza včel ...

CHKO Poodří ...

zasedání ZO
Vloženo: 19.06.2012

zasedání ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 14.06.2012

p. Michal Kolda ...

přílohy ...

přílohy ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 13.06.2012

Technická a dopravní infrastruktura - Slunečná stráň ...

zpráva ...

zasedání ZO
Vloženo: 08.06.2012

zasedání ZO ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 07.06.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Jiří Měkýš ...

závěrečný účet ...

závěrečný účet ...

závěrečný účet ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 28.05.2012

Návrh Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 24.05.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Michal Kolda ...

Opravné rozhodnutí č. 425/12/VH
Vloženo: 23.05.2012

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Stanovení záplavového území vodního toku Ondřejnice ...

Záplavové území vodního toku Ondřejnice ...

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova ...

p. Vlastimil Slabý ...

p. Jiří Měkýš ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 04.05.2012

Výzva k uplatnění připomínek nebo námitek k návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 03.05.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Michal Kolda ...

p. Vlastimil Slabý ...

Technická a dopravní infrastruktura -Rodinné domy Slunečná stráň, Stará Ves nad Ondřejnicí" ...

záměr prodat nemovitost
Vloženo: 04.04.2012

záměr ...

Veřejná zakázka malého rozsahu
Vloženo: 30.03.2012

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Modernizace zázemí pro vzdělávání (stavební práce) ...

Veřejná zakázka malého rozsahu
Vloženo: 30.03.2012

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Modernizace zázemí pro vzdělávání (stavební práce). Kompletní zadávací dokumentaci v elektronické podobě je možné bezplatně vyzvednout v sídle zadavatele. ...

Veřejná zakázka malého rozsahu
Vloženo: 30.03.2012

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Modernizace zázemí pro vzdělávání (dodávka vybavení). Kompletní zadávací dokumentaci v elektronické podobě je možné bezplatně vyzvednout v sídle zadavatele. ...

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice ...

Hromadný předpisný seznam ...

zasedání ZO dne 12.3.
Vloženo: 02.03.2012

zasedání ZO ...

zasedání ZO dne 12. 3. 2012
Vloženo: 02.03.2012

zasedání ZO ...

Úprava křižovatky silnice I/58 x III/48615 Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2012
Vloženo: 28.02.2012

Návrh rozpočtu ...

Návrh rozpočtu na rok 2012
Vloženo: 24.02.2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 ...

Sběrna a výkupna druhotných surovin - Stará Ves nad Ondřejnicí - zvýšení kapacity ...

Ochranná pásma letiště Ostrava-Mošnov ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 02.02.2012

Kanalizace a ČOV Krmelín ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ...

Oznamení vyhlášení výběrového řízení ...

Usnesení
Vloženo: 03.01.2012

Oprava nesprávnosti v písemném vyhotovení - Most přes řeku Lubinu ...

Vyrozumení o podaném odvolání
Vloženo: 03.01.2012

Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu ...

Nařízení č. 9/2011
Vloženo: 19.12.2011

mor včelího plodu ...

Rozhodnutí č. 1212/11/VH
Vloženo: 19.12.2011

Kanalizační řád ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 07.12.2011

Možnost převzít písemnost - David Kučera ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 07.12.2011

Možnost převzít písemnos - p. David Kučera ...

Pozvánka ...

Oznámení ...

Kanalizace a ČOV Krmelín ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 29.11.2011

Ochranná pásma letiště Ostrava-Mošnov ...

zařazení místních komunikací do kategorie III. třídy ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 16.11.2011

p. David Kučera ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 07.11.2011

Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu" ...

Schválení Kanalizačního řádu pro kanalizaci obce Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Rozhodnutí o povolení užívání stavby - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Rozhodnutí o povolení užívání stavby - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Rozhodnutí o povolení užívání stavby - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Rozhodnutí o povolení užívání stavby - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Oznámení
Vloženo: 03.11.2011

Oznámení o ukončení živnostenského oprávnění - p. Tichý ...

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků ...

Usnesení č. 1016/11/VH
Vloženo: 11.10.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Žádost o poskytnutí informací o neznámých vlastnících pozemků ...

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

...

Oznámení
Vloženo: 23.09.2011

Záměr obce na prodej pozemku p.č. 101/3 ...

Dodatek k písemné výzvě
Vloženo: 21.09.2011

dodatek ...

Usnesení č. 910/11/VH
Vloženo: 08.09.2011

Obec Stará Ves n.O. - odkanalizování obce ...

Usnesení č. 911/11/VH
Vloženo: 08.09.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

zasedání ZO ...

Výzva k podání nabídky
Vloženo: 06.09.2011

Výzva k podání nabídky - Ozelenění obce Stará Ves n. O. ...

rozhodnutí č. 886/11/VH
Vloženo: 31.08.2011

Odkanalizování obce - soubor změn č. 2 ...

Oznámení o měření IB
Vloženo: 24.08.2011

Oznámení ...

žádost o poskytnutí informací o neznámých vlastnících pozemků ...

Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu ...

Oznámení
Vloženo: 10.08.2011

Pronájem budovy - Monoblok ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 02.08.2011

Stanovení záplavového území vodního toku Lubina ...

Oznámení zahájení řízení
Vloženo: 26.07.2011

Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby vodního díla - odkanalizování obce ...

Usnesení č. 720/11/VH
Vloženo: 26.07.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 26.07.2011

Omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t na silnicích II. a III. třídy v jižní a jihozápadní části okresu Ostrava-město ...

Usnesení č. 723/10/VH
Vloženo: 21.07.2011

Obec Stará Ves n.O. - odkanalizování obce - soubor změn č. 2 ...

Výzva k podání nabídky ...

vyúčtování ...

Silnice III/4804 Košatka, moste přes Lubinu ...

dodatek ...

zasedání ZO
Vloženo: 09.06.2011

zasedání ZO ...

Stabilizace sesuvu nad pravým břehem Ondřejnice ...

Usnesení č. 551/11/VH ...

Rozhodnutí č. 475/11/VH
Vloženo: 30.05.2011

Český rybářský svaz ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 30.05.2011

Omezení vjezdu nákladních vozidel ...

Závěrečný účet obce
Vloženo: 30.05.2011

Závěrečný účet obce ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 19.05.2011

Záplavové území vodního toku Lubina ...

p. Miroslav Hložanka ...

p. Miroslav Hložanka ...

Zpráva ...

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 ...

MAS Pobeskydí ...

ÚP Brušperk ...

Pozvánka k jednání
Vloženo: 20.04.2011

Obec Stará Ves. n. O. - odkanalizování obce ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 18.04.2011

Miroslav Hložanka ...

Úprava Ondřejnice - přeložka koryta ...

Úprava Ondřejnice - přeložka koryta ...

Usnesení č. 324/11/VH
Vloženo: 04.04.2011

Rozšíření rybníka ...

Rozhodnutí č. 87/11/VH
Vloženo: 01.04.2011

Úprava Ondřejnice - Přeložka koryta ...

Pozvánka ...

ÚP Petřvald ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 29.03.2011

p. Lenka Zaťková ...

Dodatečné informace II k ZŘ
Vloženo: 17.03.2011

Cyklostezka Stará Ves n.O. - Brušperk ...

Dodatečné informace k ZŘ
Vloženo: 15.03.2011

Cyklostezka Stará Ves - Brušperk ...

Zasedání zastupitelstva obce
Vloženo: 08.03.2011

zasedání ...

Výzva k podání nabídky na VZ
Vloženo: 07.03.2011

Cyklostezka Stará Ves n.O. - Brušperk ...

Oznámení o konání sčítání
Vloženo: 01.03.2011

oznámení ...

Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Vloženo: 25.02.2011

návrh rozpočtu ...

Zasedání Zastupitelstva obce
Vloženo: 15.02.2011

zasedání ...

Katastrální úřad - oznámení
Vloženo: 09.02.2011

Obnova katastrálního operátu ...

Rozhodnutí č. 87/11/VH
Vloženo: 08.02.2011

Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Usnesení
Vloženo: 08.02.2011

Dražební vyhláška ...

Výzva
Vloženo: 08.02.2011

Stavební práce - Ocelová konstrukce a zvedací mechanismus pojízdné lávky ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 27.01.2011

Dražební vyhláška - RD čp. 355 ...

Usnesení
Vloženo: 11.01.2011

Silnice III/4804 Košatka, most přes Lubinu ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 10.01.2011

RD čp. 473 ...

Metodický pokyn č. 1/2010
Vloženo: 04.01.2011

Transformace Zemědělské vodohospodářské správy ...

Prodloužení inženýrských sítí ...

prodloužení inženýrských sítí ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 04.01.2011

Zásady územního rozvoje MSK ...

Oznámení
Vloženo: 21.12.2010

záměr na odprodej majetku ...

Místní poplatky ...

místní poplatek za TDO ...

Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí ...

Zasedání ZO
Vloženo: 07.12.2010

zastupitelstvo obce ...

Pozemkový fond ČR
Vloženo: 15.11.2010

Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 ...

Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí - Brušperk ...

zasedání zastupitelstva obce
Vloženo: 01.11.2010

pozvánka ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 01.11.2010

dražební vyhláška ...

Rozhodnutí - Úprava Ondřejnice
Vloženo: 22.10.2010

Úprava Ondřejnice ...

Zjišťovací řízení záměru
Vloženo: 21.10.2010

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice ...

Výsledky voleb ...

Cyklostezka Stará Ves n.O. - Brušperk ...

pozemkové úpravy ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 04.10.2010

Letní zahrada cykloturistického občerstvení a odpočinku ...

oznámení ...

Rozšíření rybníka ...

Stavební práce - Cyklostezka Stará Ves n.O. - Brušperk Přílohy Výzvy č. 1 - 3 jsou k dispozici na CD na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, vždy však po ...

pozvánka na ZO
Vloženo: 20.09.2010

pozvánka ...

oznámení - záměr
Vloženo: 16.09.2010

pronájem ...

oznámení
Vloženo: 24.08.2010

Volby do Zastupitelstva obce a Senátu ...

oznámení
Vloženo: 24.08.2010

záměr pronájmu nemovitého majetku ...

volby ...

volby do Senátu ...

Oznámení záměru
Vloženo: 16.08.2010

Rozšíření rybníka ...

změna ÚR ...

změna ÚP ...

...

Oznámení - volby do ZO
Vloženo: 08.07.2010

oznámení ...

Zasedání zastupitelstva obce
Vloženo: 07.07.2010

zasedání 19. 7. ...

Oznámení o zahájení řízení
Vloženo: 29.06.2010

Přeložka koryta řeky Ondřejnice ...

SmVaK Ostrava
Vloženo: 29.06.2010

Vyúčtování kalkulačních položek ceny za vodné ...

Usnesení
Vloženo: 23.06.2010

Silnice III/4804 Košatka, most přes Lubinu ...

oznámení ...

Rozhodnutí č. 656/10/VH
Vloženo: 04.06.2010

rozhodnutí 1. část ...

Rozhodnutí č. 656/10/VH
Vloženo: 04.06.2010

rozhodnutí - 2. část ...

Zasedání zastupitelstva obce
Vloženo: 31.05.2010

zasedání ...

Rekonstrukce volnočasového areálu v Košatce ...

Rozhodnutí hejtmana MSK
Vloženo: 19.05.2010

Vyhlášení stavu nebezpečí ...

Rekonstrukce volnočasového areálu v Košatce ...

Volby do PS
Vloženo: 13.05.2010

volby ...

Pozemkový fond ČR
Vloženo: 11.05.2010

Nabídka pozemků k pronájmu ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 11.05.2010

Stavební povolení ...

Stavební povolení
Vloženo: 11.05.2010

Prodloužení STL ...

Závěrečný účet SMOPO
Vloženo: 05.05.2010

závěrečný účet ...

Finanční úřad Ostrava
Vloženo: 29.04.2010

Vyhláška ...

Opravená veřejná vyhláška
Vloženo: 21.04.2010

Zásady územního rozvoje MSK ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 19.04.2010

Zásady územního rozvoje MSK ...

Volební okrsky
Vloženo: 12.04.2010

volební okrsky ...

Výběrové řízení
Vloženo: 31.03.2010

Restaurace Odra v Košatce ...

Oznámení
Vloženo: 29.03.2010

pronájem nebytových prostor - Restaurace Odra v Košatce ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 29.03.2010

zahájení stavebního řízení - most ev. č. 58-023 ...

Oznámení zahájení řízení
Vloženo: 22.03.2010

Vodovod - p. Kašpar ...

závěrečný účet obce ...

MAS Pobeskydí
Vloženo: 08.03.2010

výzva č. 3 ...

zasedání ZO
Vloženo: 02.03.2010

zasedání ...

Návrh rozpočtu SMOPO na r. 2010
Vloženo: 26.02.2010

návrh rozpočtu ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 23.02.2010

p. Morkusová ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 23.02.2010

p. Morkus ...

Nárvh rozpočtu obce na r. 2010
Vloženo: 19.02.2010

návrh rozpočtu ...

Oznámení záměru
Vloženo: 19.02.2010

Rozšíření rybníka ...

Výzva k podání nabídky
Vloženo: 19.02.2010

Odkanalizování obce - poskytnutí investičního úvěru ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 18.02.2010

rozhodnutí č. 178/10/VH ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 17.02.2010

veřejná dražba ...

zasedání ZO
Vloženo: 04.02.2010

pozvánka ...

Pozemkový fond ČR
Vloženo: 03.02.2010

nabídka pozemků ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 29.01.2010

Kateřina Morkusová ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 29.01.2010

p. Martin Morkus ...

oznámení
Vloženo: 11.01.2010

směna pozemků ...

Nařízení
Vloženo: 23.12.2009

Krajská veterinární správa ...

Nařízení
Vloženo: 23.12.2009

Krajská veterinární správa ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 21.12.2009

p. Pavel Brus ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 17.12.2009

Územní rozhodnutí ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 17.12.2009

p. Jindřich Bystroň ...

Pozemkový úřad F-M
Vloženo: 02.12.2009

Ukončení aktualizace bonitovaných jednotek ...

zasedání ZO
Vloženo: 01.12.2009

Zasedání ZO ...

Oznámení
Vloženo: 01.12.2009

Košatka - shybka pod Lubinou ...

Pozemkový fond ČR
Vloženo: 11.11.2009

Nabídka pozemků k pronájmu ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 02.11.2009

Změna využití území ...

Zahájení ÚŘ
Vloženo: 02.11.2009

prodloužení územního řízení ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 29.10.2009

Cyklostezska ...

Prodej movitých věcí
Vloženo: 29.10.2009

Zemkovo Krmelín ...

oznámení
Vloženo: 20.10.2009

Pozemkový úřad F-M ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 23.09.2009

CHKO Poodří ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 22.09.2009

Cyklostezka Stará Ves n.O.-Brušperk ...

zasedání ZO
Vloženo: 07.09.2009

zasedání ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 27.08.2009

Zásady územního rozvoje MSK ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 25.08.2009

p. Pavel Brus ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 22.07.2009

p. Pavel Brus ...

oznámení
Vloženo: 22.07.2009

záměr na pronájem pozemků ...

rozhodnutí
Vloženo: 16.07.2009

Úprava Ondřejnice ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 02.07.2009

Uložení písemnosti ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 24.06.2009

uložení písemnosti ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 24.06.2009

uložení písemnosti ...

oznámení
Vloženo: 11.06.2009

pozemkové úpravy ...

zasedání ZO
Vloženo: 09.06.2009

zasedání 17. 6. 2009 ...

závěrečný účet obce
Vloženo: 03.06.2009

závěrečný účet obce ...

Nařízení KVS
Vloženo: 20.05.2009

varroza včel ...

Oznámení
Vloženo: 20.05.2009

Volby do EU ...

Nařízení KVS
Vloženo: 12.05.2009

č. 2/2009 ...

Rozhodnutí č. 744/09/VH
Vloženo: 11.05.2009

Úprava Ondřejnice ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 11.05.2009

Územní plán obce Jistebník ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 11.05.2009

Pozemkové úpravy Košatka ...

Nabídka pozemků
Vloženo: 11.05.2009

Pozemkový fond ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 30.04.2009

Pozemkové úpravy ...

Pozemkové úpravy
Vloženo: 30.04.2009

mapy ...

Výzva k podání nabídky
Vloženo: 27.04.2009

chodníkové těleso Stará Ves n.O. ...

volební místnosti
Vloženo: 20.04.2009

volby do Evropského parlamentu ...

Nařízení KVS
Vloženo: 09.04.2009

nařízení ...

Vyrozumění o podaném odvolání
Vloženo: 09.04.2009

vyrozumění ...

Oznámení
Vloženo: 31.03.2009

Prodej pozemků ...

Oznámení
Vloženo: 31.03.2009

Bonita půdy v Košatce ...

Návrh rozpočtu SMOPO
Vloženo: 16.03.2009

rozpočet na r. 2009 ...

Výzva č. 2
Vloženo: 09.03.2009

Žádosti o dotaci ...

nařízení ...

zasedání ZO
Vloženo: 06.03.2009

zasedání ...

oznámení
Vloženo: 06.03.2009

pronájem pozemků ...

oznámení
Vloženo: 03.03.2009

uložení písemnosti ...

Návrh rozpočtu na rok 2009
Vloženo: 26.02.2009

návrh rozpočtu ...

Finanční úřad
Vloženo: 25.02.2009

úřední hodiny ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 24.02.2009

p. Jiří Škapa ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 24.02.2009

p. Vildová ...

Územní rozhodnutí
Vloženo: 13.02.2009

Silnice III/4804 Košatka ...

Nabídka pozemků
Vloženo: 13.02.2009

Pozemkový fond ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 06.02.2009

p. Jindřich Bystroň ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 03.02.2009

Košatka - shybka pod Lubinou ...

Návrh závěrečného účtu
Vloženo: 02.02.2009

SMOPO ...

zápis do ZŠ
Vloženo: 26.01.2009

zápis ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 16.01.2009

Revitalizace Bílovky ...

Usnesení
Vloženo: 14.01.2009

p. Zaťková ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 14.01.2009

p. Kantor ...

Projekt
Vloženo: 09.01.2009

veřejně prospěšné práce ...

Výzva k podání nabídky
Vloženo: 08.01.2009

Chodníkové těleso ...

Oznámení
Vloženo: 17.12.2008

zahájení ÚŘ ...

Oznámení
Vloženo: 17.12.2008

zahájení ÚŘ ...

Vyjádření k podkladům
Vloženo: 04.12.2008

Úprava Ondřejnice ...

usnesení č. 2321/08/VH
Vloženo: 04.12.2008

Úprava Ondřejnice ...

oznámení
Vloženo: 04.12.2008

Zahájení vodoprávního řízení ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 20.11.2008

obnova koryta v loukách ...

nabídka pozemků
Vloženo: 13.11.2008

Pozemkový fond ČR ...

Výzva - veřejná zakázka
Vloženo: 12.11.2008

Chodníkové těleso ...

rozhodnutí č. 2150/08/VH
Vloženo: 04.11.2008

Platnost stavebního povolení ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 29.10.2008

p. Vaněk ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 29.10.2008

p. Vaňková ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 22.09.2008

uložení písemnosti ...

Obecně závazná vyhláška
Vloženo: 19.09.2008

zrušení OZV č.1/2000 ...

Obecně závazná vyhláška
Vloženo: 19.09.2008

OZV o pohybu psů v obci ...

Stavební povolení
Vloženo: 19.09.2008

Úprava Ondřejnice ...

oznámení
Vloženo: 19.09.2008

prodej pozemku ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 15.09.2008

p. Jindřich Bystroň ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 15.09.2008

p. Pavel Brus ...

vyjádření k podkladům
Vloženo: 15.09.2008

Odkanalizování obce ...

zasedání ZO
Vloženo: 08.09.2008

zasedání 15. 9. 2008 ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 02.09.2008

p. Petra Jachníková ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 02.09.2008

p. Jindřich Bystroň ...

volby
Vloženo: 02.09.2008

volební místnosti ...

nařízení ...

Pozemkový fond ČR
Vloženo: 12.08.2008

Nabídka pozemků k pronájmu ...

záměr darovat
Vloženo: 12.08.2008

pozemek parc. č. 1971/4 ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 06.08.2008

p. Matěj Jiří ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 17.07.2008

p. Radomír Pavlica ...

Výzva č. 1
Vloženo: 17.07.2008

MAS Pobeskydí ...

Obecně závazná vyhláška
Vloženo: 15.07.2008

OZV 3/2008 ...

stanovisko
Vloženo: 04.07.2008

stanovisko Ministerstva ŽP ...

oznámení
Vloženo: 02.07.2008

směna pozemků ...

oznámení
Vloženo: 02.07.2008

návrh Plánu oblasti povodí Odry ...

Žádost
Vloženo: 01.07.2008

...

veřejná vyhláška
Vloženo: 19.06.2008

Úprava Ondřejnice ...

zasedání ZO
Vloženo: 06.06.2008

zasedání ZO 16.6.2008 ...

závěrečný účet obce
Vloženo: 29.05.2008

závěrečný účet za r. 2007 ...

oznámení
Vloženo: 23.05.2008

pronájem pozemků ...

Pozemkový fond
Vloženo: 13.05.2008

Nabídka pozemků ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 09.05.2008

p. Pavel Brus ...

oznámení
Vloženo: 23.04.2008

zahájení aktualizace BPEJ ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 23.04.2008

p. Radomír Pavlica ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 23.04.2008

rozhodnutí - Propustky ...

Pozemkový fond
Vloženo: 02.04.2008

Nabídka pozemků k prodeji ...

závěrečný účet SMOPO
Vloženo: 02.04.2008

Závěrečný účet ...

nakládání s komunálním odpadem ...

Místní poplatek za TDO ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 17.03.2008

p. Boleslav Matěj ...

záměr
Vloženo: 13.03.2008

pronájem zemědělských pozemků ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 10.03.2008

Stavební povolení ...

oznámení
Vloženo: 10.03.2008

pronájem zemědělských pozemků ...

Návrh rozpočtu na r. 2008
Vloženo: 10.03.2008

SMOPO ...

zasedání Zastupitelstva obce
Vloženo: 07.03.2008

zasedání ...

Nařízení č. 3/2008
Vloženo: 05.03.2008

Krajská veterinární správa ...

návrh rozpočtu na r. 2008
Vloženo: 29.02.2008

Návrh rozpočtu na r. 2008 ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 28.02.2008

zahájení správního řízení ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 27.02.2008

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 22.02.2008

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 07.02.2008

p. Radomír Pavlica ...

žádost o dotaci
Vloženo: 07.02.2008

...

nabídka pozemků ...

finanční úřad
Vloženo: 01.02.2008

úřední hodiny ...

Úřad práce Ostrava
Vloženo: 01.02.2008

podpora zaměstnávní v obcích ...

obecně závazná vyhláška
Vloženo: 30.01.2008

...

veřejná vyhláška
Vloženo: 24.01.2008

Zahájení stavebního řízení ...

Nabídka pozemků PF ČR
Vloženo: 17.01.2008

Nabídka pozemků ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 15.01.2008

p. Radomír Pavlica ...

oznámení
Vloženo: 09.01.2008

prodej nemovitého majetku ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 08.01.2008

p. Jaroslav Chvostek ...

vyhláška č. 2/2007
Vloženo: 18.12.2007

vyhláška ...

vyhfláška č. 3/2007
Vloženo: 18.12.2007

vyhláška ...

vyhláška č. 4/2007
Vloženo: 18.12.2007

vyhláška ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 17.12.2007

veřejná vyhláška ...

zasedání ZO
Vloženo: 11.12.2007

zasedání ZO 17.12.2007 ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 03.12.2007

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 26.11.2007

Opatření obecné povahy ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 26.11.2007

veř.vyhláška ...

Oznámení
Vloženo: 02.11.2007

Kopec, VNK, TS, NNK ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 31.10.2007

p. Jaroslav Chvostek ...

oznámení o návrhu
Vloženo: 31.10.2007

Natura 2000 - Poodří ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 30.10.2007

veřejná vyhláška ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 29.10.2007

územní rozhodnutí ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 09.10.2007

Návrh opatření obecné povahy ...

nabídka pozemků
Vloženo: 08.10.2007

pozemky ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 08.10.2007

p. Radomír Pavlica ...

Oznámení
Vloženo: 18.09.2007

oznámení - prodej pozemků ...

úprava Ondřejnice ...

zasedání ZO - 17. 9. 2007
Vloženo: 11.09.2007

zasedání ZO ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 20.08.2007

veřejná vyhláška - finanční úřad Brno ...

Cyklistická stezka - kolaudační rozhodnutí ...

usnesení dražební vyhláška
Vloženo: 26.07.2007

usnesení dražební vyhláška ...

usnesení dražební vyhláška
Vloženo: 26.07.2007

usnesení dražební vyhláška ...

nový sběrný dvůr
Vloženo: 25.07.2007

upozornění občanům, od 1.8.2007 se otevírá nový sběrný dvůr ...

...

...

Danový portál
Vloženo: 11.06.2007

...

zasedání ZO
Vloženo: 11.06.2007

zasedání 18.6.2007 ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 04.06.2007

...

...

oznámení
Vloženo: 11.05.2007

...

...

Statutární město Ostrava
Vloženo: 09.05.2007

...

...

dražební vyhláška
Vloženo: 25.04.2007

dražba ...

usnesení
Vloženo: 20.04.2007

usnesení - pan Chvostek ...

...

oznámení
Vloženo: 04.04.2007

veřejná dobrovolná dražba ...

veřejná vyhláška
Vloženo: 04.04.2007

veřejná vyhláška ...

zpravodaj březen
Vloženo: 02.04.2007

zpravodaj ...

příloha zpravodaj
Vloženo: 02.04.2007

příloha ...

oznámení
Vloženo: 21.03.2007

pronájem majetku ...

nabídka
Vloženo: 20.03.2007

automobilová stříkačka ...

zasedání ZO
Vloženo: 19.03.2007

zasedání dne 26.3.2007 ...

Návrh rozpočtu SPOMO
Vloženo: 14.03.2007

Rozpočet ...

návrh rozpočtu r. 2007
Vloženo: 09.03.2007

návrh rozpočtu ...

oznámení
Vloženo: 19.02.2007

Kulturní dům v Košatce ...

oznámení
Vloženo: 19.02.2007

domek čp. 392 ...

obecně závazná vyhláška
Vloženo: 19.02.2007

vyhláška č1/2007 ...

zasedání ZO
Vloženo: 06.02.2007

zasedání ...

Rozhodnutí č. 102/07
Vloženo: 30.01.2007

Hydrogeologický vrt Stará Ves ...

Rozhodnutí 97/07
Vloženo: 30.01.2007

Hydrogeologický vrt Košatka ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 25.01.2007

p. Pavel Brus ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 16.01.2007

Adam Javorek ...

cyklistická stezka ...

Rozhodnutí - Bílovka
Vloženo: 04.01.2007

Revitalizace Bílovky ...

Informace OÚ
Vloženo: 04.01.2007

informační leták ...

Časový plán - Povodí Odry
Vloženo: 03.01.2007

Časový plán ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 20.12.2006

Javorek Adam ...

Zasedání ZO
Vloženo: 04.12.2006

zasedání ZO 11. 12. 2006 ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 27.11.2006

Cyklistická stezka ...

Investorská příprava projektu rekonstrukce a výstavby pozorovací sítě povrchových a podzemních vod ČHMÚ"-náhradní hydro geologický vrt VO 0124 N Košatka nad Odrou - lhůta pro vyjádření - 21. prosince ...

Vyjádření k podkladům
Vloženo: 20.11.2006

Náhradní hydrogeologický vrt ...

Náhradní hydrogeologický vrt ...

Oznámení - hydrogeologický vrt
Vloženo: 08.11.2006

Oznámení zahájení řízení ...

Usnesení č. 1441/06
Vloženo: 08.11.2006

Usnesení - hydrogeologický vrt ...

Vyjádření k podkladům ...

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří ...

Revitalizace Bílovky ...

Usnesení ze zasedání ZO dne 1.11.2006 ...

Pozvánka na zasedání ZO ...

Ustavující zasedání ZO
Vloženo: 24.10.2006

Ustavující zasedání ...

výsledky voleb do ZO ...

Územní rozhodnutí ...

Veřejná vyhláška ...

Usnesení - dražba
Vloženo: 17.10.2006

Usnesení ...

Rozhodnutí č. 869/06
Vloženo: 16.10.2006

Rozhodnutí - vodní tok Ondřejnice ...

zasedání ZO
Vloženo: 10.10.2006

Zasedání ZO ...

oznámení - volby
Vloženo: 04.10.2006

Oznámení volby ...

Veřejná vyhláška ÚP Ostrava ...

Veř.vyhl.-Územní plán Ostrava
Vloženo: 22.09.2006

Změna č. 2005/01.2 ...

Změna č. 2005/01 ...

Změna č. 2005/01.1 ...

Veřejná vyhláška ...

Úprava Ondřejnice ...

Veř.vyhl.- změny ÚP Ostrav
Vloženo: 18.09.2006

Veřejná vyhláška ...

Rozhodnutí č. 1111/96 ...

Jmenování zapisovatelek ...

Zasedání ZO - 18.9.2006
Vloženo: 08.09.2006

Zasedání ZO ...

Veřejná vyhláška ...

Volební místnosti ...

Veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška - p. Vala
Vloženo: 08.08.2006

Veřejná vyhláška ...

Oznámení - prodej pozemků
Vloženo: 08.08.2006

Oznámení ...

Oznámení - pronájem pozemků
Vloženo: 08.08.2006

Oznámení ...

Veř.vyhl.- odkanalizování obce
Vloženo: 26.07.2006

Veřejná vyhláška ...

Nařízení KÚ MSK ...

Registrační úřady ...

Veřejná vyhláška - ÚP Beskdy
Vloženo: 21.07.2006

Veřejná vyhláška ...

Stažení pozemku ...

Nabídka pozemků
Vloženo: 20.07.2006

Nabídka pozemků v Košatce ...

Vyjádření k podkladům ...

Veřejná vyhláška - p. Prdová
Vloženo: 18.07.2006

Veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška p. Prdová
Vloženo: 30.06.2006

Veřejná vyhláška ...

Veř.vyhláška - p. Tichý
Vloženo: 26.06.2006

Veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška p. Neuwirt
Vloženo: 26.06.2006

Veřejná vyhláška ...

Nabídka pozemků ...

Veřejná vyhláška - p. Sauko
Vloženo: 19.06.2006

Veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška - p. Kolek
Vloženo: 19.06.2006

Veřejná vyhláška ...

Veřejná vyhláška - p. Knebl
Vloženo: 19.06.2006

Veřejná vyhláška ...

Podmínky pronájmu restaurace Odra ...

zasedání ZO - 19. 6. 2006
Vloženo: 12.06.2006

Zasedání zastupitelstva ...

Pronájem nebytových prostor ...

Závěrečný účet obce r. 2005
Vloženo: 02.06.2006

Závěrečný účet obce r. 2005 ...

Závěrečný účet obce r. 2005
Vloženo: 02.06.2006

Závěrečný účet obce r. 2005 ...

Zpráva o přezkumu hospodaření obce r. 2005 ...

Záverečný účet SMOPO ...

Doba a místo konání voleb do PS
Vloženo: 17.05.2006

Doba a místo konání voleb do PS ...

Zpravodaj - duben 2006
Vloženo: 18.04.2006

...

Zpravodaj - duben fotky
Vloženo: 18.04.2006

...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 18.04.2006

Veřejná vyhláška ...

Zasedání ZO 26.4.2006
Vloženo: 18.04.2006

Zasedání ZO - 26.4.2006 ...

Volební okrsky
Vloženo: 18.04.2006

Volební okrsky ...

Přerušení dodávky elektřiny
Vloženo: 13.04.2006

Přerušení dodávky elektřiny ...

Záměr - garáže horní konec
Vloženo: 13.04.2006

Záměr - pronájem garáže ...

Dražební vyhláška
Vloženo: 12.04.2006

Dražební vyhláška ...

Záměr - darování pozemků
Vloženo: 10.04.2006

Záměr - darování pozemků ...

Stav.povolení -chodníky
Vloženo: 10.04.2006

Stavební povlení- chodníky ...

Rozhodnutí-obnova koryta
Vloženo: 10.04.2006

Rozhodnutí-obnova koryta ...

Informace - ptačí chřipka
Vloženo: 07.04.2006

Informace o ptačí chřipce pro veřejnost ...

Veř.vyhláška-zeměměřický úřad ...

Nabídka pozemků ...

Veřejná vyhláška - ÚP Petřvald ...

Veřejná vyhláška - p. Kečkešová ...

Veřejná vyhláška - chodníkové těleso ...

Veřejná vyhláška - chodníkové těleso ...

...

Dražební vyhláška
Vloženo: 07.03.2006

Dražební vyhláška ...

Zasedání ZO dne 6. 3. 2006
Vloženo: 27.02.2006

Zasedání ZO dne 6. 3. 2006 ...

Nabídka pozemků
Vloženo: 24.02.2006

Nabídka pozemků ...

Veř.vyhláška - p. Kečkešová
Vloženo: 22.02.2006

Veř.vyhláška - p. Kečkešová ...

Nabídka pozemků
Vloženo: 22.02.2006

Nabídka pozemků ...

Návrh rozpočtu na rok 2006
Vloženo: 17.02.2006

Návrh rozpočtu na rok 2006 ...

Veřejná vyhláška - p. Vala
Vloženo: 30.01.2006

Veřejná vyhláška - p. Vala ...

Veř.vyhl.-vodoprávní řízení-obnova koryta ...

Zápis do ZŠ
Vloženo: 09.01.2006

Zápis do ZŠ ...

Záměr - pronájem v čp. 247
Vloženo: 04.01.2006

Záměr - pronájem v čp. 247 ...

Dražební vyhláška - stanice LPG ...

Vyhláška - chodníkové těleso
Vloženo: 04.01.2006

Vyhláška - chodníkové těleso ...

časový plán - Povodí Odry
Vloženo: 04.01.2006

Časový plán - Povodí Odry ...

zpravodaj prosinec 2005
Vloženo: 19.12.2005

zpravodaj prosinec 2005 ...

Informace Finančního úřadu
Vloženo: 12.12.2005

...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 ...

Usnesení z 16. zasedání ZO dne 5. 12.2005 ...

Pozvánka na zasedání ZO
Vloženo: 30.11.2005

Pozvánka na zasedání ZO ...

usnesení z 16. zasedání ZO
Vloženo: 06.10.2005

...

...

...

prodej pozemků
Vloženo: 29.06.2005

Prodej pozemků ...

Usnesení ZO 13.6.2005
Vloženo: 14.06.2005

Usnesení ZO 13.6.2005 ...

zasedání ZO dne 13. 6. 2005
Vloženo: 07.06.2005

Zasedání ZO dne 13. 6. 2005 ...

Schválený rozpočet na rok 2005
Vloženo: 15.03.2005

Schválený rozpočet na rok 2005 ...

Usnesení ZO ze dne 14.3.2005
Vloženo: 15.03.2005

Přehled usnesení ze 14. zasedání ZO ze dne 14. 3. 2005 ...

Návrh rozpočtu na rok 2005
Vloženo: 01.03.2005

Návrh rozpočtu na rok 2005 ...

Usnesení ze zasedání ZO ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ...

Obecně zhávazná vyhláška č. 1/2004 ...

Pronájem "Zámecké vinárny"
Vloženo: 08.12.2004

Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí v souladu s § 39 Zák. č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory k provozování "Zámecké vinárny". Obec Stará Ves ...

Program zasedání zastupitelstva obce ...

...

...

Řád veřejného pohřebiště
Vloženo: 25.11.2004

Řád veřejného pohřebiště vydaný jako nařízení Rady obce Stará Ves n.O. Řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2002. ...

Aktualizace 04.07.2018INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx