Zpravodajství

Dětský den 1. 6. 2019

Přesně v den svého svátku se letos mohly děti zapojit do jeho oslav, připravených hasiči, Kondory, oddílem národní házené a Starovjáčkem pod patronací obecního úřadu. Na 10 stanovištích si každý mohl vyzkoušet svoji obratnost a důvtip, zpestřením byl zásah hasičů, ukázka ovládání dronu nebo rádiem řízeného autíčka, dosyta se děti vydováděly na skákacím hradu i skluzavce. Na závěr si každý mohl opéct na ohni svůj párek. A hlavně - konečně přálo i počasí!

7.6.2019


Zpět