Zpravodajství

Hubertova jízda

V sobotu 5. listopadu se na louce pod vojenským monoblokem sešli ze širokého okolí příznivci jezdeckého sportu , aby se pochlubili se svými hřebečky a klisničkami a zároveò se projeli Hubertovou jízdou nádhernou staroveskou přírodou. Doprovázel je koòskými potahy na vozech a traktorech taky hojný počet diváků. Projeli okolo vojenské radarky, k petřvaldské straně až na staroveské louky. Ukončení s pohoštěním bylo opět na louce u monobloku.

9.11.2011


Zpět