Obec

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

Nová navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť, která zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy a ČOV obce Krmelín.

Aktuální stav:

Probíhá stavební řízení, dotace přiděleny, realizace 2019 - 2020

Přílohy:

A_Pruv_zpr_Stara_Ves_II_DSP.pdf (0.64 MB)


Publikováno: 5.3.2019