Obec

Rodinné centrum Starovjáček

Rodinné centrum Starovjáček

Rodinné centrum Starovjáček založila skupinka místních maminek v březnu 2011 jako neziskové občanské sdružení. Naše malé rodinné centrum se snaží poskytnout místním dětem do 6 let věku možnost přirozeně se začlenit do dětského kolektivu.

Rodinná či mateřská centra jsou dnes již běžnou součástí sociální vybavenosti obcí a mezi jejich hlavní činnosti patří pravidelné setkávání se dětí, jejich rodičů či jiných rodinných příslušníků, aktivity pro harmonický a všestranný vývoj dětské osobnosti, a také zprostředkovávání poznatků o výchově, zdraví a vzdělávání.

Starovjáček nabízí prostor jak pro aktivní trávení volného času rodičů a dětí, tak pro setkávání místních rodin, včetně zapojení rodin přistěhovaných do obce. Centrum poskytuje pohybové, výtvarné a hudební aktivity a je také vybaveno hernou pro děti. Místní základní a mateřská škola poskytla sousedící tělocvičnu a vybavené hřiště, kde probíhají pohybové aktivity.

Starovjáček je pro Vás otevřen:

Pondělí 9-11 hodin (pro děti 0-4 roky)
Čtvrtek 9-11 hodin (pro děti 0-4 roky)
Čtvrtek 16-18 hodin (pro děti 3-6 roky)

Organizované cvičení pro děti a jejich rodiče probíhá v rámci programu takto:

Pondělí od 10 hodin (pro děti 0-4 roky)
Čtvrtek od 16 hodin (pro děti od 3 let)

Program zajišťují dobrovolnice – členky našeho občanského sdružení, tzv. služební maminky.

Rodinné centrum se nachází v budově mateřské školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, vchod z boční strany budovy.

http://www.starovjacek.webnode.cz

 

 


Publikováno: 26.6.2018